viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Sensacyjne odkrycie na budowie obwodnicy Garwolina

11-09-2006
Archeolodzy nadzorujący budowę obwodnicy Garwolina dokonali sensacyjnego odkrycia – znaleziono kości kilku mamutów.

Szczątki zostały odkopane podczas pracy przy wydobyciu żwiru na przylegającej do budowy żwirowni. Znaleziono kości należące do kilku osobników. Wśród znalezisk są kości miednicy, kręgosłupa, a także ogromna żuchwa i maleńka czaszka małego mamuta.

Badania archeologiczne na koszt GDDKiA prowadzone są od 1995 roku na trasie wszystkich przyszłych dróg. Obowiązek prowadzenia prac archeologicznych nakłada  na GDDKiA ustawa o ochronie zabytków i dóbr kultury.

Nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich nadzór sprawuje Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, działający w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwszym etapem, po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla nowej drogi, jest przeprowadzenie prac rozpoznawczych w liniach inwestycji – czyli w obrębie przyszłego pasa drogowego. Prace te prowadzone są na zlecenie GDDKiA. Badanie rozpoznawcze kończą się raportem, który określa ile stanowisk wykopaliskowych będzie utworzonych, jak też to, jaki jest rodzaj tych stanowisk.

Prowadzenie badań rozpoznawczych ma na celu wskazanie, gdzie będą prowadzone prace wykopaliskowe.

mmamut5.jpg 
mmamut1.jpg 
Tomasz Zapaśnik (GDDKiA) i Mieczysław Bienia (archeolog) prezentują żuchwę mamuta  
mmamut4.jpg 
Kolejnym etapem są prace wykopaliskowe na zaplanowanych stanowiskach, prowadzone na zlecenie GDDKiA. Zajmują się tym specjaliści, którzy oprócz poszukiwania „skarbów” przygotowują raport na temat znalezisk. Prace te prowadzone są przed rozpoczęciem właściwej inwestycji (budowy drogi) tak, aby w czasie budowy nie dochodziło do opóźnień z powodu odnajdywania zabytków.

Prace wykopaliskowe mogą trwać różną ilość czasu. Przeciętnie trwa to około roku, choć w miejscach bogatych w znaleziska, takie jak Kraków czy Kujawy, może to się przeciągnąć nawet do 5 lat.

Trzecim etapem jest nadzór archeologiczny podczas samej budowy. Ma on na celu nadzór nad ewentualnymi znaleziskami, które nie zostały odkryte przed rozpoczęciem budowy, a są odkrywane podczas prowadzenia robót budowlanych.

Znalezienie zabytku podczas prowadzenia robót może wiązać się ze wstrzymaniem robót. Decyzję o tym podejmuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Roboty mogą być wstrzymane na miesiąc, w szczególnych przypadkach na 6 miesięcy, w celu przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych.

Znalezione przedmioty są własnością skarbu państwa, są magazynowane przez muzea, jak też prezentowane na specjalnie organizowanych wystawach.

W latach 1997-2004 na trasie budowy autostrad przebadano 575 stanowisk o łącznej powierzchni 69 tysięcy arów, w 2005 roku 190 stanowisk o powierzchni 9 tysięcy arów.

Prace archeologiczne mają ważne znaczenie dla lokalnych społeczności. Odbywając się na tym samym terenie przez wiele lat były szansą na zmniejszenie bezrobocia - znaczna część czynności wykonywanych w czasie wykopalisk to proste prace ziemne, przy których była zatrudniona miejscowa ludność.

Ważny wydaje się również aspekt popularyzacji  idei ochrony dóbr kultury. Z reguły badania archeologiczne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem lokalnych społeczności i mediów. Przejawem tego były grupy niemal codziennie zwiedzające teren badań, wśród których wielu było uczniów czy nauczycieli.