viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Nie trzeba zrywać asfaltu na autostradzie A2

16-03-2006
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w wyniku postępowania komisji ds. zbadania nieprawidłowości przy budowie autostrady A2 ustalono, iż nie ma żadnych powodów by rozbierać trzy mosty, na których położono zakwestionowaną przez Wojewózki Inspektorat Nadzoru Budowlanego papę.

Wnioski komisji:

  • położenie i obróbka izolacji została wykonana w temperaturach dodatnich co wynika z zapisów w dziennikach budowy.
  • przedstawione wyniki badań przyczepności do podłoża (metodą pull-of), jakie wykonał Wykonawca pod nadzorem Inżyniera na obiektach są dobre. Parametr ten jest najważniejszym parametrem świadczącym o jakości materiału i o prawidłowości procesu przyklejania papy do podłoża.
  • kontrola położonej izolacji wykonana przez Komisję na obiekcie WD201, na którym nie położono jeszcze warstwy wiążącej nawierzchni wykazała dobrą jakość wykonanej roboty. Nie stwierdzono niedoklejeń, pęcherzy i uszkodzeń mechanicznych.
  • hydroizolacja wszystkich obiektów mostowych odcinka A-2 Wartkowice-Emilia jest przyklejona do płaskich płyt żelbetowych stanowiących ich pomosty, które z natury są bardzo sztywne. Jednocześnie izolacja ta jest od góry  ściśle powiązana z warstwą wiążącą nawierzchni oraz dodatkowo przykryta warstwą ścieralną nawierzchni. Powoduje to, że w przypadku prawidłowego przyklejenia hydroizolacji do podłoża nie ma ona możliwości swobodnej deformacji. Pracuje ona razem z żelbetową płytą pomostu i nawierzchnią. W świetle powyższego parametr giętkości w niskich temperaturach przy takiej konstrukcji obiektów nie ma znaczenia jeśli płyta pomostu nie wykazuje nierówności, jest dobrze przygotowana do przyklejenia a hydroizolacja jest dobrze przyklejona.


Zachodzi podejrzenie, że wyrób nie spełnia wymogu aprobaty AT/2005-03-0875 w zakresie parametru giętkości w niskich temperaturach. Wyrób spełnia natomiast wymogi zaleceń wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych (IBDiM zeszyt 68/wrzesień 2005). Wobec powyższego Komisja proponuje:

  1. przedłużenie okresu gwarancji na hydroizolację obiektów wykonaną z partii papy, w której stwierdzono uchybienia formalne;
  2. opracowanie ekspertyzy technicznej określającej wpływ zastosowanej na obiektach odcinka Wartkowice-Emilia autostrady A2 przedmiotowej papy nie spełniającej wyżej wymienionego parametru, na między innymi obniżenie trwałości obiektów.

Pobierz prezentację (6 MB)