viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

S10 między Bydgoszczą a Toruniem w zgodzie z przyrodą

09-10-2020

W związku z artykułami prasowymi, jakie ukazały się w ostatnich dniach, informujemy, że przyszła droga ekspresowa S10 między Bydgoszczą a Toruniem nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, co jasno określa decyzja środowiskowa z 24 lutego br., która została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 

Wyprowadzamy z błędu 

Artykuły, jakie ukazały się m.in. w Nowościach, Gazecie Pomorskiej, Expresie Bydgoskim i Super Expressie w naszej ocenie wprowadzają opinię publiczną w błąd. 

W kwestii poprowadzenia S10 pomiędzy Bydgoszczą, a Toruniem w znaczącej części po nowym śladzie informujemy, że wyboru wariantu drogi w tym omawianym kształcie dokonano na podstawie szerokiej analizy, w której oprócz uwarunkowań przyrodniczych, brane są pod uwagę również inne kryteria, m.in. uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, społeczne. 

 

Wariant wybrany do realizacji uzyskał poparcie społeczne oraz zgodnie z analizą przedstawioną w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, co jasno określa decyzja środowiskowa z 24 lutego br. przez RDOŚ w Bydgoszczy. W zakresie zadania ujęto wszystkie wymagane urządzenia i infrastrukturę ochrony środowiska, w tym przejścia dla zwierząt. Więcej o wydanej decyzji środowiskowej dla tego odcinka pisaliśmy tutaj:  https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36755/Decyzja-srodowiskowa-dla-S10-Bydgoszcz-Torun

 

S10 po nowym śladzie 

Przyjęte dla drogi ekspresowej parametry projektowe, uwzględniające dopuszczalną prędkość 120 km/h, sprawiają, że nie ma możliwości wykorzystania w pełni istniejącego pasa drogowego drogi krajowej nr 10 (DK10). Występujące na DK10 łuki są zbyt ciasne i na większości przebiegu konieczna jest korekta przebiegu osi drogi. Realizacja drogi w wariantach innych niż wybrany wymagałoby również dużych zajęć leśnych terenów w sąsiedztwie nowej trasy. Tam, gdzie jest taka możliwość, wybrany wariant wykorzystuje obecny przebieg krajowej „dziesiątki”.  

 

S10 a tereny leśne 

Na etapie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla S10 Bydgoszcz-Toruń, dokonano analizy ingerencji planowanej inwestycji w środowisko przyrodnicze. Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji drogowej GDDKiA.  

 

Prawdą jest, że realizacja tego zadania w wariancie preferowanym będzie wymagała wycinki istniejącego drzewostanu gospodarczego. Należy jednak zauważyć, że zakres przewidzianych wycinek lasów w ramach realizacji S10 jest zbieżny ze standardową, okresową wycinką drzew prowadzoną w ramach gospodarki leśnej. 

 

Warto podkreślić, że realizacja inwestycji na odcinku nr 2, tj. odcinku przebiegającym przez tereny Nadleśnictwa Solec Kujawski w wariancie zatwierdzonym decyzją środowiskową, nie będzie powodowała kolizji z Obszarami Natura 2000.  

  

S10 i przejścia dla zwierząt 

Podczas realizacji S10, w celu zapewnienia możliwości migracji zwierzętom w ciągu drogi, zostaną wybudowane przejścia dla zwierząt - zarówno małych, średnich, jak i dużych. Przejścia dla zwierząt zaprojektowano na lokalnych szlakach migracji zwierząt leśnych w obrębie Puszczy Bydgoskiej.  

 

Budując S10, zapewnimy dojazd niezbędny do użytkowania działek 

W odniesieniu do sprawy zapewnienia dojazdu do obszarów sąsiadujących z S10 informujemy, że trakcie procedowania decyzji środowiskowej uwzględniono kwestie dojazdów zgłaszane m.in. przez Nadleśnictwo Bydgoszcz. Dlatego w ramach zadania wybudowane zostaną wszelkie niezbędne drogi dojazdowe do nieruchomości, w tym drogi zapewniające obsługę przez służby ratownicze.