viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Fundusze strukturalne w drogownictwie

20-09-2006
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest jednym z głównych beneficjentów projektów w ramach funduszy strukturalnych w drogownictwie. Do tej pory podjęto decyzję o dofinansowaniu 13 projektów drogowych, których wartość ogólna wynosi niemal 3 mld złotych, z czego z funduszy strukturalnych pochodzi ponad 1,5 mld złotych. Większość z nich jest już w trakcie realizacji, w reszcie trwają procedury przetargowe, które już wkrótce umożliwią podpisanie umów z wykonawcami.

Podstawowym założeniem funduszy strukturalnych jest zmniejszanie dysproporcji pomiędzy różnymi regionami Wspólnoty Europejskiej. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest wykorzystywany na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy, a także na inwestycje infrastrukturalne, które przyczyniają się do zwiększenia potencjału gospodarczego i inwestycyjnej atrakcyjności regionów. Programy w ramach EFRR są realizowane poprzez trzy sektorowe programy operacyjne. Drogownictwo finansowane jest przez Sektorowy Program Operacyjny Transport.

Oto krótki przegląd projektów:

Droga nr 68 Kukuryki - Wólka Dobryńska (woj. lubelskie)

Droga krajowa nr 68 obsługuje ciężarowy ruch tranzytowy na odcinku od drogi krajowej nr 2 do terminalu w m. Koroszczyn i do drogowego przejścia granicznego dla ruchu towarowego miejscowości Kukuryki. Jest odgałęzieniem międzynarodowej drogi nr 2, E-30, która obsługuje ruch tranzytowy na kierunku Berlin -Warszawa - Mińsk - Moskwa. Aktualnie pojazdy ciężarowe oczekujące na wjazd do terminalu w miejscowości Koroszczyn blokują istniejący pas ruchu. Ponadto droga ta do czasu realizacji autostrady A-2 wymaga remontu, wzmocnienia oraz dostosowania konstrukcji nawierzchni do obciążeń 115 kN/oś.

Realizacja projektu jest elementem dostosowywania sieci transportowej w Polsce do wymogów UE, a ponadto pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

 • przeniesienie z jezdni na pas postojowy kolumny pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę w m. Koroszczyn (terminal),
 • wzrost nośności nawierzchni,
 • zmniejszenie liczby wypadków na projektowanym odcinku m.in. poprzez przebudowę zatok autobusowych oraz budowę ciągów pieszych przy zatokach.

Do dnia dzisiejszego zakończono prace obejmujące ponad 50% całego projektu.
Przewidywany termin zakończenia kontraktu to 28.12.2006 r.

Szczegóły dostępne na stronie www.kukuryki.pl

Droga krajowa nr 3 Sulechów – Racula (woj. lubuskie)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi w celu dostosowania do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Sulechów – Racula o długości 20,7 km. Projekt powiązany jest z planowaną budową drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin – Gorzów, budową drogi ekspresowej S-3 Gorzów - Sulechów i stanowi kolejny etap dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej. W ramach planowanego zadania przewidziano przebudowę jednojezdniowej drogi krajowej. Przewiduje się budowę nowej nawierzchni na całym odcinku.

Szczegóły na stronie www.spot.racula.pl  

Droga krajowa numer 7 Jazowa – Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie)

Droga krajowa nr 7 stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych Polski, łącząc Gdańsk z przejściem granicznym ze Słowacją w miejscowości Chyżne. Łączy m.in. miasta: Gdańsk, Elbląg, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków.

Odcinek drogi nr 7 wraz z obiektami inżynieryjnymi charakteryzuje się złym stanem technicznym wpływającym na efektywność i bezpieczeństwo ruchu użytkowników. Prognozy ruchu wskazują na duże zagrożenie utraty przepustowości na odcinku, co stanowić będzie wąskie gardło w systemie transportowym w skali kraju i regionu, uniemożliwiając spójny rozwój mieszkańcom i przedsiębiorstwom.

Przebudowa drogi krajowej nr 7 pozwoli m.in. na osiągnięcie następujących celów:

 • dostosowanie nośności nawierzchni do przenoszenia nacisków 11,5 t/oś,
  zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu,
 • likwidację wąskich gardeł i poprawę przepustowości.
 • poprawa warunków ruchu drogowego dla tranzytu do Obwodu Kaliningradzkiego i dalej do Litwy, Łotwy i Estonii,
 • poprawa warunków ruchu drogowego dla tranzytu w korytarzu Trójmiasto - Elbląg - Warszawa - Kraków - Chyżne i dalej na południe Europy,
 • poprawa dostępu do portów morskich w Gdańsku i Gdyni

Przewidywany czas zakończenia robót budowlanych na odcinku Jazowa – Elbląg luty 2007 r.

Szczegóły na stronie www.Jazowa-Elblag.pl

Autostrada A6 na odcinku Klucz – Kijewo (woj. zachodniopomorskie)

Istniejący odcinek został wykonany w latach 1933-1942. Nawierzchnia z płyt betonowych jest bardzo zużyta, niedostosowana do przenoszenia wymaganych dla autostrady obciążeń. Projekt zakłada budowę autostrady A6 na odcinku Klucz – Kijewo o długości 7,73 km. Autostrada składać się będzie z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu szerokości 3,5 m i pasa awaryjnego postoju o szerokości 2,75 m. Pobocze gruntowe będzie mieć szerokość 1,25 m, a pas rozdziału szerokość 5 m. Kontrakt obejmuje również przebudowę 15 obiektów inżynierskich, wiaduktów w ciągu drogi i pod drogą.

Planowany termin zakończenia robót: 22.06.2007 r.

Szczegóły na stronie: www.iue.pl/a6

Droga krajowa nr 10 - obwodnice miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo (woj. zachodniopomorskie)

Inwestycja obejmuje budowę drogi dwujezdniowej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z węzłem drogowym "Motaniec". Na dalszym odcinku do węzła "Lipnik" zaprojektowano drogę jednojezdniową, która docelowo stanowić będzie jezdnię południową obwodnicy Stargardu Szczecińskiego.

Szacowany termin zakończenia robót budowlanych kwiecień 2007 r.

Szczegóły na stronie: www.iue.pl/kmz

Droga krajowa numer 17 - obwodnica miejscowości Hrebenne i remont na odcinku Tomaszów Lubelski - Hrebenne (woj. lubelskie)

Projekt zakłada budowę obwodnicy miejscowości Hrebenne długości 2 km, w ciągu drogi krajowej nr 17 wraz z remontem na odcinku Tomaszów Lubelski – Hrebenne o długości 12 km.

Nośność drogi będzie zwiększona do 115 kN/oś, wykonany będzie remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (zatoki, chodniki, bariery), a także odbudowa odwodnienia i odnowa oznakowania pionowego i poziomego.

Obecny poziom zaawansowania realizacji projektu to 22%.  Zakończenie robót planowane jest na styczeń 2008 r.

Szczegóły na stronie www.Hrebenne.pl

Droga krajowa nr 22 na odcinku Elbląg – Grzechotki (woj. warmińsko-mazurskie)

Projekt na odcinku 50 km zakłada przebudowę nawierzchni drogi, przebudowę i budowę obiektów mostowych, przebudowę węzłów drogowych. Realizację podzielono na trzy zadania - przebudowę drogi krajowej nr 22 na odc. Maciejewo – Grzechotki,  przebudowę drogi krajowej nr 22 na odc. Chruściel – Maciejewo i przebudowę drogi krajowej nr 22 na odc. Elbląg – Chruściel.

Planowane zakończenie – maj 2008 r.

Szczegóły na stronie www.elblag-grzechotki.pl

Droga krajowa numer 12 - budowa I etapu obwodnicy miejscowości Puławy (woj. lubelskie)

Budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 12 w Puławach to część większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa północnej obwodnicy Puław w ciągu drogi krajowej nr 12 Radom – Lublin. Celem budowy obwodnicy miasta Puławy (etap I) jest:

 • lepsze połączenie drogi krajowej nr 12, a docelowo drogi ekspresowej S12 z siecią autostrad i dróg ekspresowych,
 • usunięcie tzw. „wąskich gardeł” w ciągu drogi krajowej
 • przyciągnięcie inwestorów krajowych i zagranicznych,
 • ułatwienie ruchu turystycznego w regionie,
 • poprawa dostępności Białorusi, Ukrainy i Rosji z krajami Unii Europejskiej poprzez sieć drogową.

Projekt obwodnicy miasta Puławy (na odcinku od km 7+600 do km 11+120) zakłada budowę dwujezdniowej drogi lasy technicznej „GP” (2 x 10,0 m) wraz z mostem na rzece Wiśle. Na pozostałym odcinku przewiduje budowę drogi jednojezdniowej (szerokości 11 m). Zakres inwestycji obejmie również budowę systemu odwodnienia drogi, zagospodarowanie terenów zieleni oraz przebudowę sieci infrastrukturalnych.

Planowany termin zakończenia marzec 2008 r.

Szczegóły na stronie www.PuławyMost.pl

Remont nawierzchni autostrady A4 na odcinku Balice – Opatkowice (17 km) (woj. małopolskie)

Nawierzchnia tego odcinka autostrady wymaga modernizacji. Jest on obciążony znacznym ruchem samochodowym z dużym udziałem samochodów ciężarowych. Zły stan zarówno nawierzchni jak i pobocza, elementów odwodnienia i innych elementów inżynierskich wpływa na zwiększenie niebezpieczeństwa wypadków drogowych. Przebudowa autostrady pozwoli na wzmocnienie nawierzchni do nacisku 115 kN/oś i dostosowanie jej do wymogów Unii Europejskiej, a także podwyższenie nośności 6 obiektów mostowych i poprawę bezpieczeństwa. Usprawni również warunki ruchu na międzynarodowej trasie łączącej Niemcy z Ukrainą i zwiększy atrakcyjność regionu poprzez poprawę warunków transportu drogowego.

Podpisanie kontraktu planowane jest do połowy września br.

Droga krajowa numer 7 obwodnica Grójca (woj. mazowieckie)

Obwodnica Grójca pomoże zmniejszyć ruch samochodów ciężkich na terenie miasta i zminimalizuje uciążliwość tego ruchu dla lokalnej społeczności. Bezpieczne przejścia dla pieszych w postaci kładek wzmocnią bezpieczeństwo pieszych. Na tym odcinku w związku ze zwiększonym ruchem, w tym z udziałem pojazdów ciężkich, występuje stopniowa degradacja nawierzchni jezdni jak i obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów i przepustów). Przebudowa tej części drogi pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu jak i podniesienie nośności nawierzchni do wymogów Unii Europejskiej.

Procedura wyboru wykonawcy jest w toku.

Droga krajowa numer 7 - Białobrzegi – Jedlińsk (woj. mazowieckie)

Istniejąca droga numer 7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk jest w złym stanie technicznym. Zabiegi poprawiające stan nawierzchni są zalecane na niemal całej długości odcinka, a na ponad połowie są konieczne. Zły stan nawierzchni i odwodnienia jezdni, a także wysokie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu powodują brak spójności rozwoju między dużym regionem warszawskim i subregionem radomskim, również z powodu jakości warunków transportu drogowego. Realizacja tego projektu przyczyni się do zmniejszenia tych różnic, poprawi warunki inwestycji w regionie, oraz warunki życia jego mieszkańców. Nośność drogi zostanie dopasowana do standardów dla dróg krajowych. Wynikiem realizacji projektu będzie odnowa nawierzchni na odcinku 15 km, wybudowanie obiektów inżynierskich, węzłów i skrzyżowań a także dróg dojazdowych.
Kontrakt został podpisany, czas realizacji - 19 miesięcy.
 
Droga krajowa numer 7 Grójec – Białobrzegi (woj. mazowieckie)

Odcinek Grójec – Białobrzegi należy do najbardziej niebezpiecznych odcinków drogi numer 7 ze względu na zmianę charakteru drogi z dwujezdniowej na jednojezdniową. Projekt zakłada przebudowę tego odcinka i dostosowanie go do parametrów drogi ekspresowej. Zostaną wybudowane obiekty inżynierskie, węzły drogowe i drogi dojazdowe. Spowoduje to znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu i wpłynie na rozwój okolicznych regionów i większą spójność z sąsiednim, dużym obszarem warszawskim. Poprawi się także bezpieczeństwo ruchu i oddziaływanie na środowisko.
Przetarg został ogłoszony 30 sierpnia br. 

Projekt bedzie realizowany w perspektywie finansowej 2007-13. Planowane rozpoczęcie prac - wiosna 2007.

Przebudowa 25 niebezpiecznych skrzyżowań w sieci dróg krajowych

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań na bardziej bezpieczne przy pomocy różnych środków – sygnalizacji świetlnej, azylu dla pieszych, separacji ruchu itp. Realizacja tego projektu pozwoli na usunięcie przyczyn wypadków drogowych leżących po stronie warunków drogi. Bezpośrednim rezultatem realizacji przebudowy 25 skrzyżowań będzie redukcja liczby wypadków średnio ponad 50%.

Szczegóły na stronie www.skrzyzowania.dhv.pl