viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Tydzień na budowie S19 na Podkarpaciu

14-10-2020

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z wykonywaniem nasypu (10 tys. m3) i wykopu (15 tys. m3) w pasie drogowym S19. Wykonano też warstwę wiążącą z betonu asfaltowego.

Na moście 01MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Łążek Ordynacki wykonano betonowanie poprzecznicy na jezdni prawej i lewej oraz zbrojenie ustroju nośnego na przęśle BC i CD.

Na wiadukcie 04WD nad drogą ekspresowa S19 w m. Domostawa rozpoczęto zbrojnie i deskowanie oraz betonowanie filarów na podporze B, natomiast na wiadukcie 06 WD w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Katy zamontowano łożyska garnkowe na podporze A i C. Wykonano zbrojenie i deskowanie oraz betonowanie korpusu podpory C oraz zbrojenie i betonowanie  poprzecznicy w osi B na moście 09MS w ciągu drogi ekspresowej S19. W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości  83 tys. kg oraz zużyto betonu 197 m3.

Prowadzono prace nad przebudową kolizji branżowych.

 

 

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów  formowanych mechanicznie (17 tys. m3) w pasie drogowym. Kontynuował prace nad wykonaniem wykopu (6,8 tys. m3). Wykonano także warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 18 cm w ilości 7 tys. m2.

Na wiadukcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP1058R w m. Nowa Wieś wykonywano zbrojenie ściany czołowej na nitce prawej i betonowanie na nitce lewej. Wykonywano sprężenie segmentu 2/3 oraz betonowanie III etapu ustroju nośnego na przęśle 1-2 na nitce prawej na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19. Montowano także na tym obiekcie konstrukcje wózka nawisowego przy podporze nr 4 na nitce prawej. Betonowano skrzydło na podporze nr 4 na jezdni lewej oraz zamontowano deskę gzymsową na wiadukcie 03WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi powiatowej DP1049R w rejonie m. Zapacz. Na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 wykonano zasypkę przestrzeni za korpusem podpory nr 1 i 3. Zakończono betonowanie ustroju nośnego na jezdni prawej na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola
w rejonie m. Zapacz. Zakończono montowanie belek prefabrykowanych typu T oraz betonowanie ścian bocznych na podporze nr 1 na nitce prawej na wiadukcie 12WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi krajowej DK19 w rejonie m. Zdziary.

Na pozostałych obiektach kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 16 tys. kg oraz zużyto 827 mbetonu.

Wykonywano również regulację wpustów kanalizacji deszczowej. 

 

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypu (18,5 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (2,5 tys.m3). Wykonano podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego oraz stabilizację GWN.

Na wiadukcie WS-10 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą krajową DK77 (węzeł Rudnik nad Sanem) wykonano zbrojenie i beton konstrukcyjny płyt przejściowych. Zbrojono ustrój nośny oraz betonowanie na wiadukcie WD-14 nad drogą ekspresową S19 w ciągu DK19 w węźle Nisko Płd. Wykonano zbrojenie korpusu na podporze C oraz zbrojenie fundamentu A na nitce prawej na wiadukcie WS-15 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 73 tys. kg oraz  zużyto betonu 1 tys. m3.

Trwały także roboty przy przebudowie cieków i rowów melioracyjnych, budowie oświetlenie i kanalizacji deszczowej.

 

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi  - podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, a także prace związane ze skropieniem podbudowy z kruszywa. Ponadto, rozpoczęto prace przy wykonaniu poboczy i barier drogowych wzdłuż trasy S19.

W zakresie robót ziemnych wykonano 16000 m3 nasypów i 4600 m3 wykopów na trasie drogi ekspresowej S19 i ok. 230 m3 nasypów na obszarze przebudowywanej DK19.

W dalszym ciągu prowadzono prace przy plantowaniu oraz umacnianiu skarp i rowów drogowych, a także uszczelniano rowy geomembraną.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace przy montażu zbrojenia ustroju nośnego przejścia dla zwierząt małych 12PZM i przejścia górnego dla zwierząt dużych 19PZDg, zlokalizowanych w gminie Nisko oraz wiaduktu 21WD w ciągu DK19 nad drogą ekspresową, zlokalizowanego na granicy gmin Nisko i Jeżowe.

Kontynuowano też prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem poszczególnych obiektów, tj. przejścia dolnego dla zwierząt średnich 16PZŚd na początku odcinka projektowanej trasy, a także przejścia górnego dla zwierząt średnich 24PZŚg oraz wiaduktu 25WD w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad drogą ekspresową, zlokalizowanych w gminie Jeżowe.

W dalszym ciągu wykonywano  roboty ziemne przy budowie wiaduktu 21WD oraz przejścia dolnego dla zwierząt średnich 22A PZŚd w gminie Jeżowe.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także roboty ziemne związane z budową zbiorników retencyjnych, natomiast w zakresie branży melioracyjnej prowadzono roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i zabezpieczeniem dna oraz skarp rowów i cieków. W zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace związane z budową przepustów kablowych na MOP Jeżowe.

 

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej prowadził prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi - podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej. W zakresie robót ziemnych wykonano 17400 m3 nasypów i 2500 m3 wykopów. Prowadzono też prace przy wykonaniu drenażu drogowego osłoniętego kruszywem i geowłókniną.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował prace przy budowie przejść dla zwierząt zlokalizowanych w gminie Jeżowe.

W dalszym ciągu prowadzono prace przy montażu deskowania i zbrojenia poprzecznic wiaduktu 27WS w ciągu drogi ekspresowej nad drogą wojewódzką  nr 861 – węzeł Jeżowe, a także podpór wiaduktu 30WS w ciągu drogi ekspresowej, zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny i wiaduktu 31WS w ciągu drogi ekspresowej, zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 1084R – węzeł Nowa Sarzyna.

Kontynuowano montaż ustroju nośnego przejścia dolnego dla zwierząt średnich 29PZŚd, zlokalizowanego w gminie Jeżowe oraz przejścia górnego dla zwierząt średnich 33PZŚg i wiaduktu 35WD w ciągu drogi gminnej nr 108515R nad drogą ekspresową, zlokalizowanych w gminie Kamień.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż sieci kanalizacji deszczowej, a także roboty ziemne przy wykopach pod zbiorniki retencyjne.

 

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne. Wykonano łącznie ok. 12 300 m3 nasypów i ok. 8 700 m3 wykopów w gruntach nieskalistych na obszarze drogi ekspresowej S19 i węzła Kamień. Na obszarze przebudowywanej DK19 wykonano ok. 800 m3 nasypów i prowadzono prace związane z rozbiórką nawierzchni utwardzonej.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace związane ze zbrojeniem obiektów - wiaduktu 42WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającego nad drogą ekspresową zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski oraz wiaduktu 44WD w ciągu DK19 przebiegającego nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ.

Kontynuowano też prace przy szalowaniu pod betonowanie przejścia dolnego dla zwierząt średnich 37PZŚd zlokalizowanego w gminie Kamień.

Wykonawca prowadził też prace w zakresie branży sanitarnej związane z montażem i układaniem sieci wodociągowej w ramach likwidacji kolizji oraz budową kanalizacji deszczowej, natomiast w zakresie branży melioracyjnej kontynuowano prace przy montażu rurociągu drenarskiego. W zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace przy budowie zasilania związane z układaniem rur przepustowych.

GDDKiA