viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Tragiczny wypadek na budowie A18

22-10-2020

W czwartek, 22 października doszło do tragicznego wypadku na terenie budowy prowadzonej na drodze krajowej nr 18 przebudowywanej do parametrów autostrady A18. Wypadkowi uległ pracownik wykonawcy robót. Pomimo szybkiej reakcji służb ratowniczych oraz zadysponowaniu helikoptera lotniczego pogotowia ratowniczego nie udało się uratować poszkodowanego w wypadku, który zmarł na miejscu.

BHP na budowie

Praca na placu budowy należy do wyjątkowo niebezpiecznej. Zmienne warunki atmosferyczne, praca na wysokościach, ciężki sprzęt, wystające elementy konstrukcyjne, jednoczesna praca wielu zespołów, presja czasu i inne czynniki stwarzają niebezpieczeństwo wypadków na budowie, zarówno dla pracowników, jak i osób postronnych, które mogą znaleźć się w pobliżu. Dlatego tak ważne jest, by każdy pracownik budowy zaznajomił się z instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w trosce o zachowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na inwestycjach przypomina o obwiązkach wynikających z przepisów prawa  i zapisów umownych wiążących strony w tym zakresie.

Należy podejmować przez cały okres realizacji robót wszystkie, rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa personelu wykonawcy i innych uczestników procesu budowlanego.

 

Na bieżąco należy sprawować kontrole i inspekcje budowy, a w razie konieczności wdrażać metody i techniki eliminujące możliwe zachowania i zagrożenia celem bezpiecznej realizacji robót.

Bezwzględnie należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa, w tym m.in:

  • przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa oraz planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
  • troszczyć się o bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na placu budowy,
  • czynić rozsądne wysiłki w celu utrzymywania placu budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby unikać niebezpieczeństwa dla tych osób,
  • zapewniać ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, aż do ich ukończenia i przejęcia robót oraz zabezpieczać plac budowy, w tym zapewniać ochronę i dozór robót aż do ich ukończenia,
  • zapewniać wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia), które mogą być konieczne, z powodu realizacji robót, do użytku i dla ochrony społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu,
  • podejmować wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych,
  • utrzymywać oznakowanie pionowe i poziome oraz utrzymywać nawierzchnię w stanie niepogorszonym, również odśnieżać w okresach zimowych drogi technologiczne znajdujące się na placu budowy.

 

Współpraca pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podpisały w czerwcu br. deklarację o współpracy. Jej celem jest wspólne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, serwisowaniu i przy utrzymaniu istniejących dróg. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie propaguje kulturę bezpieczeństwa na budowach poprzez wdrażanie standardów, w tym wprowadzanie systemowych rozwiązań z dziedziny BHP oraz działalność edukacyjno-szkoleniową.

 

Do tej pory wspólnie z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wypracowaliśmy pierwszą pulę wytycznych, które wdrażamy na inwestycjach drogowych. Na bieżąco pracujemy nad kolejnymi wytycznymi. Wytyczne BHP będą załączone do Programu Funkcjonalno-Użytkowego i tym samym będą miały zastosowanie na wszystkich realizowanych przez GDDKiA kontraktach w systemie „Projektuj i buduj”. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami jest opisem przedmiotu zamówienia i zgodnie z kontraktem stanowi wymagania Zamawiającego. Za nieprzestrzeganie podstawowych zasad BHP przewidziane są w kontrakcie kary umowne.