viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Wyjazdy w okresie Wszystkich Świętych. Bezpieczeństwo przede wszystkim.

29-10-2020

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych i przewidywanym wzmożonym ruchem na drogach krajowych, GDDKiA jak co roku podejmuje działania, by pomóc kierowcom w sprawnym i bezpiecznym podróżowaniu.

Zmiany organizacji ruchu

Pracownicy GDDKiA dokonali przeglądów oznakowania w obrębie cmentarzy pod kątem czytelności oraz kompletności. W okresie Wszystkich Świętych zminimalizowane zostaną roboty utrzymaniowe i związane z tym ewentualne utrudnienia.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, wspólnie z Wykonawcami robót drogowych podjęliśmy działania pozwalające na jak największe ograniczenie prac a co za tym idzie utrudnień na drogach krajowych. Są jednak miejsca, gdzie z uwagi na zakres prowadzonych robót (likwidacja osuwisk, remonty i budowy mostów), kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi utrudnieniami w postaci ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną:

- DK9 m. Nowa Dęba

- DK19  m. Tylawa

- DK19 m. Trzciana

- DK28 m. Zarszyn

- DK73 m. Klecie

- DK77 m. Tryńcza

- DK84 m. Brzegi Dolne

- DK94 m. Radymno

 

Na DK28 w m. Sieniawa k. Rymanowa oraz na DK19 w Jasienicy Rosielnej gdzie trwa budowa mostów, obowiązuje objazd tymczasowy z ruchem dwukierunkowym.

Z kolei na DK94 w Łańcucie gdzie rozbudowywany jest odcinek drogi, Wykonawca został wezwany do zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym w obrębie cmentarza.

 

Bezpieczeństwo priorytetem

Wszystkim kierowcom przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności, przede wszystkim w pobliżu cmentarzy, przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych oraz o bezwzględnej konieczności stosowania się do podawanych sygnałów również przy ręcznym kierowaniu ruchem.

 

Jak co roku w okolicach nekropolii porządku pilnować będą policjanci oraz pracownicy innych służb. Apelujemy o to, aby zwracać uwagę na obowiązujące oznakowanie a także na polecenia policjantów. Jeśli będzie taka potrzeba, w miejscach wzmożonego ruchu lub tam, gdzie będą się tworzyć zatory, funkcjonariusze będą ręcznie kierować ruchem.

Pamiętajmy, że gesty i polecenia podawane przez policjanta mają absolutny priorytet. Jeśli na skrzyżowaniu działa sygnalizacja i policjant kieruje ruchem, wiążące dla nas są jego polecenia!

 

Każdy kierowca powinien mieć świadomość, że życie innych zależy od niego, i że to on sam jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i pasażerów. Aspekty te są istotne w perspektywie wzmożonego ruchu drogowego, zwłaszcza teraz w okresie wyjazdów na Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

 

Apelujemy o bezpieczną, odpowiedzialną i ostrożną jazdę. Pieszym przypominamy o obowiązku noszenia elementów odblaskowych z zaleceniem ich używania niezależnie od obszaru w jakim się poruszają. Widoczni na drodze, czyli właściwie oświetleni powinni być także rowerzyści i motorowerzyści. Kierowcom natomiast zwracamy uwagę, by pamiętali o ograniczeniu prędkości i zwalnianiu w rejonach przejść dla pieszych oraz zachowali ostrożność w miejscach nieoświetlonych, gdzie nie ma chodników. Pamiętajmy, że wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo.

 

Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych

Najświeższe informacje na temat sytuacji na drogach krajowych dostępne są na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl, w zakładkach „Serwis dla kierowców” oraz „Mapa kamer monitorujących”, w której znajdują się aktualne odczyty ze stacji meteorologicznych wraz z obrazami sytuacji drogowej rejestrowanymi przez kamery: 

 

W przypadku, gdy dostęp do Internetu jest utrudniony, skorzystać można z ogólnodostępnego w całej Polsce numeru informacji drogowej GDDKiA 19 111, gdzie na bieżąco dyżurni pełniący dyżur przekażą informację o utrudnieniach i warunkach ruchu.