viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Planowane zmiany organizacji ruchu na świętokrzyskich drogach krajowych

29-10-2020

W najbliższych dniach obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu w okolicach niektórych cmentarzy przy świętokrzyskich drogach krajowych, a wykonawcy remontów będą w miarę możliwości minimalizować utrudnienia w ruchu.

Tymczasowe oznakowanie przy cmentarzach

 

W związku z tym, że w bieżącym roku odwiedziny cmentarzy rozłożą się w czasie, wprowadzone w tym tygodniu zmiany organizacji ruchu przy nekropoliach w sąsiedztwie świętokrzyskich dróg krajowych obowiązywać będą do 5 listopada. Do tego dnia w miejscowości Rozgół obowiązywał będzie zakaz skrętu w lewo z drogi krajowej nr 74 w drogę gminną do cmentarza, do którego dojechać można drogą powiatową na Miedzierzę. Natomiast w Piórkowie obowiązuje zakaz zatrzymywania przy drodze krajowej nr 74 w rejonie cmentarza. Dodatkowe znaki zakazu zatrzymywania w rejonie cmentarza zamontowane zostały w Sobótce przy drodze krajowej nr 79. W Sandomierzu przy drodze krajowej nr 77 wyznaczony został dodatkowy tymczasowy przystanek autobusowy w rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 777 (ulica Lubelska).

 

Mniej utrudnień na remontowanych odcinkach

 

Wykonawcy trwających remontów zminimalizują utrudnienia w ruchu tam, gdzie pozwoli na to technologia robót. W piątek 30 października w godzinach popołudniowych planowane jest przywrócenie ruchu w obu kierunkach na budowanym moście w Andruszkowicach na drodze krajowej nr 79, na remontowanym obiekcie w Cieklińsku na drodze krajowej nr 74 oraz na skrzyżowaniu drogi 74 z drogą gminną w Łagowie. W czasie robót obowiązywał tam ruch wahadłowy, połową jezdni w obu kierunkach, sterowany sygnalizacją świetlną, W czasie weekendu kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. W sobotę 31 paźdiernika i w niedzielę 1 listopada planowane jest przywrócenie ruchu dwoma pasami jezdni z ograniczeniami prędkości na remontowanych odcinkach drogi krajowej nr 9 w Kurowie i między Kurowem a Goźlicami oraz na drodze nr 77 między Milczanami a Sandomierzem. Po weekendzie prace będą kontynuowane przy połówkowym zajęciu jezdni i ruchu wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną. 

 

Przypominamy....

 

Zmiany organizacji ruchu związane z trwającymi robotami obowiazywać będą nadal na następujących odcinkach świetokrzyskich dróg krajowych:

- DK74 Napęków - ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną w związku z remontem mostu

- DK42 Końsie - ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną w związku z budową skrzyżowania z drogą gminną

- DK42 Stąporków - ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną w związku z remontem mostu

- DK42 Starachowice - zawężenie jezdni na skrzyżowaniu z wyłączeniem pasa dla skręcających w prawo w ulicę Moniuszki

- DK79 Nowy Korczyn - ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną w związku z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką

- DK78 Kije - Chmielnik -  oznakowany objazd dla ruchu tranzytowego w związku z rozbudową drogi i jej całkowitym zamknięciem w miejscu budowy wiaduktu nad linią kolejową. Między wiaduktem a Chmielnikiem ruch lokalny z ograniczeniami.

 

Do kierowców apelujemy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.