viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Działania informacyjne ws. budowy drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne

02-11-2020

Rozpoczęliśmy działania informacyjne w związku z pracami nad dokumentacją projektową trzech odcinków planowanej drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski. Czekamy na nie do 30 listopada 2020 r.

Dokumentacja dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości około 44 km:

 • odcinek realizacyjny nr 1 : Piaski, węzeł „Piaski Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km
 • odcinek realizacyjny nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem – węzeł „Izbica” wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km
 • odcinek realizacyjny nr 4: węzeł „Izbica” bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km

Przypomnijmy, że przebieg korytarza planowanej drogi na tych trzech odcinkach zatwierdzony został Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną 8 kwietnia 2016 r. przez RDOŚ w Lublinie i podtrzymany przez GDOŚ w Warszawie, decyzją wydaną w dniu 30 listopada 2018 r. oraz Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną w dniu 14 grudnia 2015 r. przez RDOŚ w Lublinie (węzeł „Piaski Wschód”).  

 

Obecnie opracowywana jest koncepcja programowa, w ramach której uaktualniamy archiwalne rozwiązania projektowe. Szczegółowe i ostateczne rozwiązania pojawią się dopiero w projekcie budowlanym, na wykonanie którego zostanie ogłoszony odrębny przetarg.

 

W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami w obu kierunkach. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne i powstaną drogi do obsługi ruchu lokalnego.

 

Zbudowane zostaną też obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej, a także w ciągu dróg niższych kategorii, krzyżujących się z planowaną drogą ekspresową.

 

Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2024-2026.

 

Wnioski i formularze

 

Wypełnione formularze z uwagami, propozycje i spostrzeżenia związane z dokumentacją projektową prosimy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia 30 listopada 2020 roku. na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres e-mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl.

 

Uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań można składać również w siedzibach ww. gmin/miast.

 

Wszystkie merytoryczne wnioski zostaną przeanalizowane i udzielona zostanie na nie odpowiedź.

 

Materiały z rozwiązaniami projektowymi dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej dedykowanej inwestycji: http://s17-piaski-zamosc-wsch.pl/, a także w urzędzie:

 • Gminy Piaski, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski,
 • Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice,
 • Gminy Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny,
 • Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw,
 • Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw,
 • Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica,
 • Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 21-417 Stary Zamość;
 • Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.

Materiały:

 

 1. Plan orientacyjny – odcinek realizacyjny nr 1
 2. Plan sytuacyjny – odcinek realizacyjny nr 1 (plik spakowany ZIP)
 3. Plan orientacyjny – odcinek realizacyjny nr 3
 4. Plan sytuacyjny – odcinek realizacyjny nr 3 (plik spakowany ZIP)
 5. Plan orientacyjny – odcinek realizacyjny nr 4
 6. Plan sytuacyjny – odcinek realizacyjny nr 4 (plik spakowany ZIP)
 7. Formularz wniosku
 8. Ulotka