viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Program 100 obwodnic w województwie lubuskim

02-11-2020

W rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury, znalazło się sześć obwodnic w województwie lubuskim.

Lista lubuskich zadań ujętych w Programie:

 1. Obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22,
 2. Obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31,
 3. Obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29,
 4. Obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24,
 5. Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22,
 6. Obwodnica Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12.

 

Korzyści realizacji inwestycji

 • odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych
 • skrócenie czasu podróży
 • oszczędności paliwa
 • zapewnienie komfortu jazdy i zmniejszenie ryzyka wypadków
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów

 

Obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22

25 września została podpisana umowa  na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowych (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Umowa została podpisana z firmą Mosty Katowice Sp. z o. o. Termin realizacji wynosi 44 miesiące. Jest to termin szacunkowy i zależy od daty uzyskania waloru ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz czasu trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Dobiegniewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Dobiegniewie. Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nieograniczającym się tylko do województwa lubuskiego. Obwodnica usprawni ruch zarówno na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, ale także pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1 i Trójmiasta. Poprawi przepustowość i płynność jazdy na trasie prowadzącej z Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta.

 

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31

W październiku 2018 r. została podpisana umowa z firmą Multiconsult Polska Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji zamawiającemu planowane jest na III kw. 2021 roku.

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście i pochodzi z dróg krajowych nr 31 i 23. Obwodnica pozwoli na rozładowanie ruchu w kierunku północnym i zachodnim, dostęp i obsługę strefy ekonomicznej oraz dostęp do przejścia granicznego z Niemcami. Równolegle trwa procedura zmierzająca do realizacji budowy nowego mostu granicznego na Odrze z Republiką Federalną Niemiec, na drodze krajowej nr 22, w ramach zadania komplementarnego.

 

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kostrzynie nad Odrą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29

W październiku 2017 r. została podpisana umowa z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji zamawiającemu planowane jest na IV kw. 2021 roku.

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 29. Budowa obwodnicy znacząco zmieni sytuację z mieście poprzez wybudowanie nowej przeprawy przez Odrę. Obecny zabytkowy most nie jest w stanie przenieść rosnących potoków ruchu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Krośnie Odrzańskim. Odcinek ten jest ważnym korytarzem regionalnym zachodniej części województwa lubuskiego, ale także stanowi jeden z ważnych korytarzy przygranicznych od granicy z Niemcami w Świecku w kierunku Zielonej Góry i dalej poprzez drogę ekspresową S3 do zachodniej i południowej Polski. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

  

Obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24

W sierpniu została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona w ramach postępowania przetargowego na dokumentację projektową w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Umowa z firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. została podpisana 25 września br. Termin realizacji wynosi 44 miesiące. Jest to termin szacunkowy i zależy od daty uzyskania waloru ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz czasu trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Przytocznej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 24. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Przytocznej. Droga krajowa nr 24 jest ważnym korytarzem transportowym na osi wschód-zachód, równolegle do autostrady A2. Obwodnica poprawi również dostęp do drogi ekspresowej S3. Dzięki obwodnicy wyprowadzony zostanie szczególnie ruch dalekobieżny i tranzytowy z miejscowości. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22

31 sierpnia 2020 r. poznaliśmy oferty na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym. Podpisanie umowy planowane jest w I kwartale 2021 roku.

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 22. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Strzelcach Krajeńskich. Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nie tylko w województwie lubuskim. Obwodnica usprawni również ruch nie tylko na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, ale także patrząc w stronę zachodnią pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1 i Trójmiasta w kierunku wschodnim JW. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Zadania wykonawcy

Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i zbudować ponad siedmiokilometrową obwodnicę Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22. Będzie to jednojezdniowa dwupasmowa droga klasy GP. W zakres inwestycji wchodzi budowa nowych obiektów mostowych, budowa skrzyżowań jednopoziomowych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać również infrastrukturę towarzyszącą, m.in. oświetlenia drogowe oraz wyposażenie w urządzenia BRD. Zadanie jest realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

 

Czas realizacji zadania

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 39 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2025 r.

 

Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12

12 października br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowych (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Umowa została podpisana z firmą Multiconsult Polska Sp. z o.o.  Termin realizacji umowy wynosi 40 miesięcy. Jest to termin szacunkowy i zależy od daty uzyskania waloru ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz czasu trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 12. Obwodnica stanowić będzie fragment ciągu DK12 stanowiącego połączenie nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Wpisuje się ona w szereg zadań jakie są planowane na drodze krajowej nr 12, jak np. planowana budowa obwodnicy Głogowa. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości na całym fragmencie drogi krajowej nr 12 pomiędzy Lesznem a Głogowem. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Program budowy 100 obwodnic

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia, opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury, Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic