viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Przygotowania do zimowego utrzymania dróg krajowych w województwie lubuskim

03-11-2020

Złota polska jesień coraz szybciej ustępuje miejsca zimie, zatem kierowcy mogą się już spodziewać porannych utrudnień związanych z oszronieniem nawierzchni dróg. Wkrótce dołączą do nich także opady śniegu, śniegu z deszczem, deszczu zamarzającego na wszystkich powierzchniach tworzącego lodowe skorupy. Wahania temperatur poniżej i powyżej zera, a z nimi zamarzanie i odmarzanie. Zielonogórski Oddział GDDKiA jest już gotowy do podjęcia działań mających złagodzenie skutków tych zjawisk.

Standardy zimowego utrzymania

Drogi krajowe w woj. lubuskim utrzymywane są w trzech standardach zimowego utrzymania dróg (ZUD). 

 

Podział dróg krajowych na standardy zimowego utrzymania dróg kształtuje się następująco (w rozwinięciu na jedną jezdnię wraz łącznicami):GDDKiA 

 

standard  I     450,454 km dróg krajowych

  • Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

standard  II   523,795 km dróg krajowych

  • Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

standard  III 30,490 km dróg krajowych

  • Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4%, na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

w tym łącznice – ponad 50 km

razem: ponad 1 004,739 km

 

Ponadto:

  1. Droga krajowa nr 12 na odcinku gr. woj. – Przemków – Głogów – Wschowa – gr. woj. (kier. Leszno) na terenie woj. Lubuskiego utrzymywana jest w standardzie II przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu.
  2. Droga krajowa nr 18  do węzła „Luboszów” na terenie woj. Dolnośląskiego utrzymywana jest w standardzie II przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze.
  3. Droga ekspresowa S-3  od węzła „Myślibórz” na terenie woj. zachodniopomorskiego utrzymywana jest w standardzie I przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze.
  4. Droga ekspresowa S-3  do  węzła ,,Gaworzyce” na terenie woj. dolnośląskiego  utrzymywana jest w standardzie I przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze.

 

Autostrada A-2 na terenie woj. lubuskiego utrzymywana jest w standardzie I przez spółkę AWSA II, która jest Zarządcą tego odcinka.

 

Przygotowania do zimy

W gotowości do usuwania skutków zjawisk zimowych czeka ponad 100 szt. specjalistycznego sprzętu. Praca sprzętu biorącego udział przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych jest monitorowana na bieżąco, dzięki temu posiadamy pełną wiedzę o pokonywanych trasach i stanie pracy sprzętu w czasie rzeczywistym. Obecnie do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych na terenie województwa lubuskiego zgromadzonych zostało ponad 16,4 tys. ton soli, 1,3 ton materiałów uszorstniających i 65,5 tony chlorku wapnia. Materiały te są składowane w 16 magazynach soli i 8 składowiskach materiałów uszorstniających.

 

Stacje wczesnego ostrzegania

Wszystkie drogi krajowe objęte są systemem stałego monitorowania. W województwie lubuskim ustawionych jest 41 tablic stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią, na których wyświetlana jest informacja dla kierowców o aktualnej temperaturze powietrza, nawierzchni drogowej, a w przypadku wystąpienia śliskości - komunikaty ostrzegające o jej wystąpieniu. Stacje pogodowe wyposażono w kamery, umożliwiające sprawdzenie aktualnych warunków na drodze przez służby drogowe oraz każdego użytkownika. Pozwalają one na odpowiednie reagowanie – od działań prewencyjnych po całkowite usunięcie śliskości. W zależności od standardu utrzymania drogi, na usunięcie utrudnienia przyjęto czas od 4 do 6 godzin po ustaniu opadów. Najwyższym standardem utrzymania drogi, gwarantującym najkrótszy czas likwidacji utrudnień zimowych, objęte są drogi obciążone największym ruchem, takie jak np. autostrady i drogi ekspresowe.

 

Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych  

Szczegółowe informacje o stanie dróg można także uzyskać w PUNKCIE INFORMACJI DROGOWEJ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze działającym całą dobę. Telefon do PIDu: /68/ 320 25 47 lub ogólnopolski numerem infolinii drogowej GDDKiA – 19111.

 

Przypominamy że działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite i natychmiastowe usuwanie. Dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w przypadku złej pogody, dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych, jak również natężenia ruchu.

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych  Facebook  i Twitter .