viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Ruszamy z przetargami na dokumentację przygotowawczą dla czterech obwodnic

06-11-2020
To pierwszy krok do powstania czterech z sześciu obwodnic zaplanowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Dziś ogłosiliśmy przetargi na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowe (STEŚ-R) dla czterech obwodnic: Brześcia Kujawskiego na DK62, Kowalewa Pomorskiego na DK15, Nowej Wsi Wielkiej na DK25 oraz Strzelna w ciągu DK15 i DK25.

- Krok po kroku realizujemy zadania, jakie Rząd postawił przed GDDKiA w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Projektanci, których wyłonimy w ogłoszonych dziś przetargach, opracują dokumentację, która w efekcie pozwoli ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców tych obwodnic. Finałem tego procesu będzie większy komfort życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

- Mieszkańcy miast i miasteczek województwa kujawsko-pomorskiego od dawna apelowali o budowę obwodnic. Każda nowa obwodnica to ulga dla mieszkańców: wyższy poziom bezpieczeństwa, mniej spalin w mieście. Ogłoszenie przetargu na dokumentację czterech nowych obwodnic pozwala mieszkańcom tego regionu z optymizmem patrzeć w przyszłość - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Dla tych czterech obwodnic rozpoczynamy proces przygotowawczy, a dla dwóch kolejnych, Kruszwicy na DK62 i Lipna na DK67, uzgadniane są Programy Inwestycji.

 

Projektanci wytyczą możliwe przebiegi obwodnic

STEŚ-R pozwoli na wskazanie wariantu lokalizacji trasy w terenie oraz stanowi podstawę do dalszych prac projektowych z uzyskaniem stosownych zezwoleń i decyzji środowiskowej. Możliwe warianty przebiegu trasy będą analizowane pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym również pod względem społecznym. Najkorzystniejszy z nich wskazany zostanie jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dołączenie do standardowego STEŚ elementów koncepcji programowej pozwala zaoszczędzić czas i szybciej przystąpić do następnych etapów w celu budowy drogi. W STEŚ-R złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest zwieńczeniem I etapu prac. II etap toczy się równolegle z uzyskiwaniem decyzji i polega m.in. na doprecyzowaniu zakresu rzeczowego i finansowego, określeniu szczegółowych prac i poszczególnych obiektów na drodze, określeniu wytycznych dla projektu budowlanego oraz sporządzeniu analizy wielokryteriowej dla wyboru najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

 

Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu DK62

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na DK62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, szczególnie związanego ze strefą ekonomiczną, która posiada liczne tereny w okolicy miejscowości.

Szacunkowa długość: 9 km

 

Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK15

Planowana obwodnica Kowalewa Pomorskiego poprowadzi w nowo projektowanym korytarzu i będzie biegła po terenach rolniczych i terenach o zabudowie rozproszonej. Celem inwestycji będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na DK15. Jest to droga o znaczeniu międzyregionalnym, który wyprowadza ruch z Torunia i korytarza autostrady A1 w kierunku województwa warmińsko-mazurskiego i korytarza drogi ekspresowej S7 pomiędzy Warszawą a Gdańskiem.

Inwestycja ta będzie kontynuacją wysiłków na rzecz usprawnienia ruchu na tym korytarzu DK15 – w 2016 r. oddano obejście centrum Brodnicy, obecnie w realizacji jest duże obejście Nowego Miasta Lubawskiego.

Szacunkowa długość: 8 km

 

Budowa obwodnicy Strzelna w ciągu DK15 i DK25

Inwestycja umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. W Strzelnie krzyżują się drogi krajowe nr 15, 25 a także 62. DK15 i DK25 prowadzą od strony północnej z Torunia i Bydgoszczy i dalej na południe do korytarzy drogi ekspresowej S5 oraz autostrady A2. Ponadto od strony wschodniej ruch do Strzelna doprowadza DK62, idąca od Włocławka i autostrady A1. Obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu z kierunków najbardziej zatłoczonych.

Szacunkowa długość: 8,5 km

 

Budowa obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej w ciągu DK25

Celem budowy obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości na D25. Jest to ruch kierujący się na osi północ-południe, pomiędzy Bydgoszczą a Inowrocławiem i dalej w kierunku Kutna i Poznania. Jest to jeden z ważniejszych korytarzy transportowych w województwie. Obecnie w realizacji jest całe kompleksowe obejście Bydgoszczy, a od roku kierowcy korzystają z całej obwodnicy Inowrocławia. Budowa tej obwodnicy wpisuje się w kompleksową przebudowę całego ciągu DK25.

Szacunkowa długość: 4 km

 

Realizacja każdej z planowanych obwodnic przyniesie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tych miast, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

 

Inwestycje planowane są w systemie „Projektuj i buduj”. Okres przygotowawczy obejmuje lata 2021-2024. Planowana realizacja budowy inwestycji to lata 2025-2029. Inwestycje będą realizowane z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz obejmują przebudowę urządzeń towarzyszących.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.