viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Coraz więcej nowych dróg na Pomorzu Zachodnim

10-11-2020

Sieć dróg krajowych rozwijana jest głównie w oparciu o rządowy Program budowy dróg krajowych. Obecnie obowiązuje Program na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Prowadzone i przygotowywane inwestycje dotyczą głównie odcinków nowych dróg ekspresowych, ale również niektórych obwodnic. Tylko w ubiegłym roku na Pomorzu Zachodnim przybyło 144 km nowych dróg - S6 Goleniów - Koszalin i S11 obwodnica Szczecinka. W realizacji jest obecnie kolejne 158 km obwodnic i dróg S3, S10 i S11 o wartości 5,77 mld złotych. W dalszej kolejności do realizacji mamy jeszcze 350 km o wartości ponad 18 mld złotych.

S3 od Szczecina do Świnoujścia - główna magistrala drogowa 

Droga ekspresowa S3 jest częścią korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Adriatykiem. Codziennie tysiące ciężarówek przypływa promami ze Szwecji do Świnoujścia, aby kontynuować podróż w dalsze kierunki. Jest to również główna magistrala drogowa wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząca ze sobą trzy autostrady - A6, A2 i A4. Trasa ta jest sukcesywnie budowana od 2007 roku. Wtedy rozpoczęła się budowa pierwszych odcinków szlakowych S3 Szczecin - Gorzów, następne powstawały i powstają w województwach lubuskim i dolnośląskim. Obecnie zdecydowana większość tej drogi jest już gotowa. Na Pomorzu Zachodnim do zakończenia pozostał odcinek od Szczecina do Świnoujścia. 

 

Pierwszym odcinkiem, patrząc od Szczecina, jest Miękowo - Rzęśnica o długości 19 km. Jest to wspólny przebieg dróg krajowych nr 3 i 6. Ten dwujezdniowy odcinek oznaczony jako droga S3 powstał w II połowie lat 70. ubiegłego wieku. Pierwotnie na drodze powstał tylko jeden węzeł - Rurka (Goleniów Południe), a w następnych latach dobudowano kolejne węzły i wiadukty. Trasa jednak nigdy nie została dostosowana w pełni do parametrów drogi ekspresowej. Teraz na ukończeniu jest inwestycja, która to zmieni. W ramach kontraktu o wartości 126,3 mln zł w miejscowości Kliniska Wielkie powstał węzeł drogowy, który zastąpił wcześniejsze skrzyżowanie z przejściem dla pieszych. Kompleksowo przebudowany został również węzeł Rzęśnica z DW142, co poprawiło płynność i bezpieczeństwo ruchu. Z dwóch jezdni i nowych węzłów kierowcy mogą korzystać już od czerwca tego roku. Obecnie kończone są drogi obsługujące dojazd do nieruchomości przy drodze. Wykonywane jest ogrodzenie całej trasy, a w pobliżu węzła Goleniów Południe trwają prace wykończeniowe przy górnym przejściu dla dużych zwierząt. Termin kontraktowego zakończenia prac to kwiecień przyszłego roku. 

 

Dwujezdniowa droga S3 kończy się na funkcjonującej od 2012 roku obwodnicy Miękowa, dalej jest jednojezdniowa DK3. Jest to też początek kolejnego odcinka nowej S3 - Brzozowo - Miękowo o długości 22,4 km. Ten fragment „trójki” w okresie wakacyjnym był dotychczas jednym wielkim zatorem drogowym. Nowa dwujezdniowa S3 połączy zakończone w latach 2011-2012 obwodnice Miękowa oraz Troszyn, Parłówka i Ostromic. Kontrakt o wartości 360,5 mln złotych kończy się w kwietniu przyszłego roku. Zaawansowanie realizacyjne jest duże. Kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni nowej S3 od Przybiernowa do obwodnicy Parłówka, czyli nie trzeba już przejeżdżać przez miejscowość Brzozowo. Ruch odbywał się będzie jeszcze jedną jezdnią w obu kierunkach z ograniczeniami prędkości i zakazem wyprzedzania. Kolejne zmiany organizacji ruchu będą oznaczały już otwarcie drogi w przekroju dwujezdniowym. Nowa S3 poprowadzona jest w większości obok dotychczasowej DK3. Komunikację z pozostałymi drogami zapewnią trzy węzły drogowe - Babigoszcz, Przybiernów i Brzozowo. Droga przebiega w większości przez tereny leśne, w związku z tym budowane są cztery duże przejścia dla zwierząt. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

GDDKiA

 

Ostatnim fragmentem drogi ekspresowej S3 na Pomorzu Zachodnim, który pozostał do realizacji, jest odcinek Świnoujście - Troszyn o długości 34,5 km. Początkiem tego fragmentu S3 będzie rondo na wyjeździe z tunelu w Świnoujściu, a końcem włączenie w obwodnicę Troszyna. Istniejąca droga na tym odcinku jest jednojezdniowa i konieczna jest budowa dwujezdniowej S3, która będzie zapewniała odpowiednią przepustowość, biorąc pod uwagę rozwój połączeń promowych i portu w Świnoujściu. W sierpniu tego roku zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę drogi. Realizacja drogi została podzielona na dwa fragmenty: Świnoujście - Dargobądz i Dargobądz - Troszyn. Łączna wartość umów z wykonawcami to 1,36 miliarda złotych. Wykonawcy przystąpili już do prac projektowych, a na trasie można spotkać geodetów prowadzących pomiary. Roboty powinny ruszyć wiosną 2022 roku, a termin ich zakończenia wypada na II kwartał 2024 roku. Nowa trasa będzie w większości przebiegała w korytarzu istniejącej DK3 z korektami, tam gdzie wymagają tego parametry geometryczne drogi ekspresowej. Na fragmencie prowadzącym przez teren Wolińskiego Parku Narodowego zostanie dobudowana druga jezdnia do tej istniejącej, będą przez to ciaśniejsze łuki i ograniczenie prędkości. Powstanie sześć węzłów drogowych, miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania drogi.  

 

Maszyna drążąca już na placu budowy tunelu w Świnoujściu 

GDDKiA

Tunel w Świnoujściu – wyczekiwana od wielu lat inwestycja jest już na etapie realizacji robót budowlanych. Ku końcowi zmierza budowa komory startowej maszyny TBM, która ma długość 120 metrów i ściany zagłębione 50 metrów poniżej terenu. W zakładzie prefabrykacji powstają już pierwsze elementy, które będą stanowiły obudowę tunelu. Po stronie wyspy Wolin budowana jest komora odbiorcza, do której przewierci się maszyna TBM. Sama maszyna drążąca 7 października przypłynęła z Chin i została już rozładowana ze statku. Będzie montowana i testowana w komorze startowej. Wiosną przyszłego roku ma się rozpocząć drążenie samego tunelu. Jesienią tunel powinien zostać wydrążony, potem jednak będzie musiała powstać w nim jezdnia, galeria ewakuacyjna i wszelkie instalacje oraz wyposażenie. Inwestorem jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA jest Inwestorem Zastępczym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tunel ma być gotowy zgodnie z kontraktem we wrześniu 2022 roku. 

 

II jezdnia obwodnicy Kobylanki – finisz budowy 

GDDKiA

Między Szczecinem a Stargardem powstaje druga jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa o długości 6,4 km. Od lipca tego roku kierowcy mogą już przejechać nową jezdnią. Wraz z jej otwarciem rozpoczął się remont starej jezdni. Prace remontowe zbliżają się już ku końcowi. Do końca tego roku powinniśmy pojechać obwodnicą już w przekroju dwujezdniowym. W ramach kontraktu na północ od S10 powstała też droga wspomagająca Niedźwiedź - Zdunowo o długości 3,2 km. Można z niej korzystać od końca sierpnia tego roku. Wraz z zakończeniem realizacji drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki jako droga ekspresowa zostanie oznakowany cały odcinek DK10 od granicy Szczecina do początku obwodnicy Stargardu. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Węzeł Szczecin Kijewo -  kolejne etapy prac 

Roboty na autostradzie A6 przy węźle Szczecin Kijewo i odcinku Szczecin Dąbie - Rzęśnica przerwała w ubiegłym roku firma Energopol Szczecin, co skutkowało odstąpieniem od umów przez GDDKiA. Na odcinku Dąbie - Rzęśnica nowy wykonawca zakończył roboty drogowe i przez wakacje nie było utrudnień w ruchu. Obecnie kończone jest przejście dla zwierząt, które ma być do końca roku gotowe. Wówczas cały odcinek będzie zakończony.  

Nowi wykonawcy weszli również na przebudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo. Niemal gotowy jest nowy wiadukt na jezdni w stronę Szczecina. Obecnie powstają najazdy na ten obiekt. Do ruchu zostały oddane dwie nowe łącznice. Wiązało się to ze zmianami organizacji ruchu, które muszą występować podczas prowadzenia tak znaczących robót na funkcjonującym węźle. Do końca roku nowa jezdnia powinna zostać uruchomiona. Trwa przetarg na realizację trzeciego etapu robót na węźle, który będzie obejmował wszystkie pozostałe prace, takie jak budowę drugiego wiaduktu wraz z jezdnią DK10, przebudowę jezdni A6 czy budowę pozostałych łącznic. Prace te rozpoczną się w przyszłym roku i zakończą w roku 2022. 

 

Obwodnica Wałcza w ciągu S10 z nawierzchnią na jezdniach głównych 

GDDKiA

Inwestycją, dla której również trzeba było znaleźć nowych wykonawców, była też obwodnica Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. W tym roku sukcesywnie podpisywaliśmy umowy z firmami, które kończą roboty na tej inwestycji. Budowa tej ważnej trasy o długości 17,8 km jest już na końcowym etapie. Na jezdniach głównych jest już wykonana warstwa ścieralna nawierzchni. Trwają prace wykończeniowe i roboty na węzłach drogowych. Przed końcem tego roku kierowcy powinni wjechać na obwodnicę, co pozwoli ruchowi tranzytowemu na ominięcie zatłoczonego centrum Wałcza. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Nowe inwestycje w przyszłym roku 

Przyszły rok również będzie obfitował w wiele nowych wydarzeń związanych z pozostałymi inwestycjami GDDKiA. Zakończy się budowa obwodnicy Myśliborza w ciągu DK26, drogi która wyprowadzi ruch tranzytowy z zabytkowego centrum miasta. W przetargu jest budowa I etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Znamy już oferty wykonawców i w przyszłym roku prace budowlane na tej bardzo potrzebnej inwestycji powinny ruszyć. W III kwartale przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie robót na odcinku S11 Koszalin - Bobolice o długości blisko 48 km. Wykonawcy przygotowują obecnie szczegółowe projekty tej trasy. W bieżącym roku Rząd przydzielił finansowanie dla realizacji robót na wszystkich brakujących odcinkach drogi ekspresowej S6 od Koszalina do Gdańska. Oznacza to również możliwość ogłoszenia przetargów w III kwartale przyszłego roku na budowę odcinków tej drogi od Koszalina do Słupska o długości 46 km.  

 

Następne inwestycje w przygotowaniu 

Trwają również prace przygotowawcze dla drogi S10 od Szczecina do Piły – to sześć odcinków o długości około 114 km. Uzyskiwane są decyzje środowiskowe. W przyszłym roku przebiegi powinny być ustalone i rozpoczną się prace nad badaniami podłoża. Opracowywana jest również dokumentacja dla ostatniego fragmentu S11 w regionie, odcinka Bobolice - Szczecinek o długości 24,5 km. Bardzo ważnym projektem dla całej aglomeracji szczecińskiej jest Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6. Dla tej drogi w przyszłym roku powinny być gotowe elementy Koncepcji Programowej wraz z badaniami podłoża. Droga o długości 51 km będzie obejmowała również budowę dwururowego tunelu pod rzeką Odrą. 

 

Mapa inwestycji zrealizowanych, w realizacji i w przetargu:

GDDKiA