viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) w woj. lubuskim

10-11-2020
W ramach realizowanego rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) na terenie województwa lubuskiego trwa budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej), a pod koniec 2019 roku zakończyła się budowa drogi ekspresowej S3.

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18 (DK18), a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

 

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej).

 

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:GDDKiA 

Odcinek 0+1

  • od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia)

Odcinek 2

  • od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa)

Odcinek 3

  • od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) - granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego

Odcinek 4

  • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - węzeł Golnice

 

Odcinek 0+1

W marcu tego roku podpisaliśmy umowę na prawie 12 km odcinek, który zaczyna od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka), a kończy się blisko 2 km za węzłem Żary Zachód. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 roku.

Obecnie trwają prace związane z odhumusowaniem terenu przyległego do jezdni, rozbiórką starej nawierzchni betonowej oraz przygotowywane są wykopy pod obiekty inżynierskie.

 

Odcinek 2

W listopadzie 2019 r. podpisaliśmy umowę na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia, a kończy blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku. Zadaniem wykonawcy jest realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18 wraz z budową węzła autostradowego Żary (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budowę obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą).

Obecnie wykonawca prowadzi prace związane z montażem wytwórni mieszanek betonowych. Trwają prace ziemne związane z przygotowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Prowadzone są również prace fundamentowe pod przyszłe obiekt inżynierskie. Zaawansowanie rzeczowe robót na koniec października wynosi ok. 14 proc.

 

Odcinek 3 i 4

W październiku br. zostały otwarte oferty, które obecnie są analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Wykonawca dla odcinka zaczynającego się w okolicach węzła Iłowa, a kończącego się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię DK18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Podpisane umowy planowane jest w I kw. 2021 r.

W zakres inwestycji ostatniego ponad 21-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 18 zaczynającego się od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego a kończącego się na węźle Golnice wchodzi przebudowana jezdni południowej, rozbiórka istniejącej, betonowej jezdni południowej o szerokości 9,5 m i budowa nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto przebudowane zostaną dwa węzły (Luboszów i Golnice), a także zbudowane pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe. Przewidujemy również wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt. Podpisane umowy planowane jest w I kw. 2021 r.

 

S3 w lubuskim kompletna

 

W latach 2017 - 2019 zostało oddane do użytku prawie 95 km drogi ekspresowej S3 o wartości prawie 2 mld zł.

  • II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.
  • II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza
  • II jezdnia Sulechów - Nowa Sól
  • Nowa Sól - Kaźmierzów

GDDKiA

 

Pod koniec 2019 roku dobiegły końca prace związane z zakończeniem budowy drogi ekspresowej S3 w województwie lubuskim. Ostatnim etapem była budowa mostu na rzece Odra w Cigacicach. Oddanie tego obiektu pozwoliło kierowcom na bezpieczny i komfortowy przejazd drogą S3 przez województwo lubuskie, w relacji północ-południe bez jakichkolwiek ograniczeń.

 

Remonty, rozbudowy, poprawa BRD

Oprócz głównych szlaków komunikacyjnych, niemniejsze znaczenie, szczególnie dla mieszkańców mniejszych miejscowości, ma sieć dróg krajowych, z których większość stanowią drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na bieżąco prowadzone są prace mające na celu poprawę parametrów technicznych, utrzymanie właściwego stanu tych dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Cel ten realizowany jest poprzez bieżące remonty, przebudowy i rozbudowy na istniejącej sieci drogowej. W tym roku rozpoczęły się roboty mające na celu poprawę bezpieczeństwa na DK92, 22 i 24.To łącznie ponad 12 km, a wartość umów to ok. 60 mln zł. Został również ogłoszony przetarg na rozbudowę drogi krajowej nr 27 (budowa ronda) oraz na budowę nowego mostu w ciągu DK12 w miejscowości Marszów. Ponadto prowadzone są prace dokumentacyjne na ciągu dróg DK12, 22, 24 i 27, m.in. w ramach dostosowania tych dróg do nośności 11,5 t/oś.

 

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

Oprócz prac mających na celu budowę nowych dróg, dbamy również o zapewnienie właściwego komfortu oraz bezpieczeństwa ich użytkowników. Droga S3 jako szlak komunikacyjny nie tylko łączy na zachodzie kraju północ z południem, ale jest również łącznikiem trzech autostrad: A6, A2 i A4. Pod koniec 2019 roku oddaliśmy do użytku trzy nowe Miejsca Obsługi Podróżnych: Racula Wschód, Lisiny Wschód i Zachód. W chwili obecnej na terenie województwa lubuskiego kierowcy mogą skorzystać z pięciu par MOP-ów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżujących, podpisaliśmy umowy na dzierżawę terenu z firmami paliwowymi. W 2021 roku dzierżawcy przystąpią do rozbudowy i podniesienia czterech MOP-ów do kategorii drugiej, umożliwiając podróżującym skorzystanie ze stacji paliw oraz gastronomii. Rozumiejąc, jak dynamicznie rozwija się transport drogowy i wzrastające potrzeby korzystających z drogi S3, w 2019 roku podpisane zostały umowy na budowę kolejnych par MOP-ów: Stożne i Niegosławice, których budowa zakończyć się ma pod koniec 2022 roku.