viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Koniec remontu mostu w Wadowicach i budowy innych mostów.

13-11-2020

Remont mostu na rzece Skawie w Wadowicach w ciągu drogi krajowej nr 52 zakończył się. Ostateczny odbiór prac nastąpi 16 listopada 2020 r. W roku 2020 wybudowano w Małopolsce sześć nowych mostów, nadal trwa budowa mostu na rzece Dunajec w Kurowie koło Nowego Sącza w ciągu DK75.

Zakres prac remontowych mostu w Wadowicach obejmował: wykonanie instalacji odwodnienia obiektu, stożków, nawierzchni bitumicznej na dojazdach, renowację podpór z kamienia oraz wykonanie zabezpieczenia wsporników płyty i betonu i montaż barier mostowych.

 

Umowa na zaprojektowanie i remont mostu na rzece Skawie w ciągu drogi krajowej nr 52 podpisana została 13 listopada 2018 r. Pozwolenie na budowę wydane zostało 20 stycznia 2020 r., a roboty rozpoczęły się 22 lutego 2020 r. Koszt prac wyniesie 11,5 mln zł.

 

W tym roku wyremontowane zostały także dwa wiadukty na S52 w miejscowości Rząska koło Krakowa. Odbiór prac nastąpi w drugiej połowie listopada, a ich koszt wynosi 3,9 mln zł. W 2020 r. wybudowano pięć nowych mostów, które zastąpiły stare, wyeksploatowane obiekty:

- dwa mosty w miejscowości Klecza na DK52 - koszt 10,1 mln zł

- most w miejscowości Izdebnik na DK52 (inwestycja odebrana) - koszt 1,8 mln zł

- trzy mosty w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi krajowej nr 75 na potokach: Łosie, Wiśnicz i Kotowskim. Sumaryczny koszt tych trzech mostów wynosi 11,2 mln zł.

 

Aby zapewnić przejazd w dwóch kierunkach podczas prac budowlanych, w każdym przypadku powstawały mosty tymczasowe. Oprócz budowy nowych obiektów inżynierskich wykonywano kanały technologiczne, kanalizację deszczową, odwodnienia mostów i umocnienie brzegów koryt potoków. Wszystkie prace wykonane podczas budowy i remontów mostów oraz wiaduktów w 2020 r. kosztowały 38,5 mln zł.

 

Największą inwestycją mostową w Małopolsce, której realizacja rozpoczęła się w lipcu 2019 r., jest przeprawa przez rzekę Dunajec w Kurowie, koło Nowego Sącza, na DK75. Nowy most zaprojektowany został jako obiekt typu extradosed. Jego długość wyniesie 602 m, szerokość 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. W zakresie inwestycji są także: budowa dwóch konstrukcji oporowych, zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa zjazdów indywidualnych, rozbiórka trzech przepustów drogowych i budowa nowych, adaptacja przyczółku istniejącego mostu na punkt widokowy, rozbiórka dojazdu do istniejącego mostu, budowa dróg serwisowych, kanalizacji, kanału technologicznego, przełożenie sieci teletechnicznej, wykonanie oświetlenia drogi oraz pełnej rekultywacji terenu zajętego pod zaplecze i plac budowy.

 

Aktualnie zaawansowanie prac wynosi 47 proc. Zakończono budowę muru oporowego od strony Brzeska. Prowadzone są prace zbrojarskie, deskowanie i betonowanie kolejnych segmentów ustroju nośnego obiektu. Zakończyło się betonowanie 14 z 22 segmentów. Sześć z nich będzie nad rzeką, pozostałe na jej brzegach. Każdy taki segment ma 28 m długości. Warto przypomnieć, że ustrój nośny, czyli docelowo ta część mostu, na której będzie jezdnia, powstaje metodą nasuwania podłużnego kolejnych wykonanych segmentów. Awanbek, czyli konstrukcja stalowa służąca do wysuwania segmentów mostu na kolejne podpory, jest już nad wodami Dunajca. Kontynuowana jest budowa nasypu drogowego na dojazdach do budowanego mostu. Zakończenie budowy zaplanowane jest w kwietniu 2022 r. Koszt inwestycji wyniesie ponad 189 mln złotych.