viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Toczą się prace nad dokumentacją dla 200 km świętokrzyskich dróg krajowych

17-11-2020
W tym roku rozpoczęły się prace przygotowawcze dla obwodnic Chmielnika i Osieka oraz prace projektowe dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego i rozbudowy drogi krajowej nr 79 na długości ponad 50 kilometrów. Dobiegają końca prace nad dokumentacją dla odcinków drogi ekspresowej S74 o łącznej długości około 100 kilometrów i kolejnego odcinka obwodnicy Morawicy. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze i projektowe dla odcinków świętokrzyskich dróg krajowych o łącznej długości około 200 km. Trwają postępowania przetargowe na opracowanie różnych etapów dokumentacji dla kolejnych odcinków o długości około 30 km.

Cała S74 w przygotowaniu  

 

Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze dla wszystkich świętokrzyskich odcinków drogi ekspresowej S74. Dobiegają końca prace nad koncepcjami programowymi dla pięciu odcinków S74 o łącznej długości około 100 kilometrów między granicą województwa łódzkiego i świętokrzyskiego a Opatowem.  

 

W pierwszej kolejności planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację w systemie „Projektuj i buduj” około 15-kilometrowej obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej nr 9 i drogi ekspresowej S74. W 2019 r. wydana została decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Kolejną decyzję uzyskaliśmy pod koniec maja br. dla łącznika północnego do obwodnicy Opatowa. To przygotowywana od 2018 r. inwestycja, która ma dodatkowo odciążyć miasto, skrócić czas podróży tranzytem drogami nr 9 i 74 oraz poprawić płynność ruchu. 

 

 Również w tym roku złożony został wniosek o decyzję środowiskową dla posiadającego koncepcję programową przejścia przez Kielce. Ogłoszenie przetargów na realizację tego odcinka drogi ekspresowej S74 oraz sąsiadującego z nim odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód planowane jest w przyszłym roku. Ponadto trwają prace nad koncepcjami programowymi dla odcinków S74 granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów, Cedzyna - Łagów i Łagów - Jałowęsy. 

 

Dla odcinka Opatów - Nisko o długości 71 km przygotowywane są materiały do wniosku o decyzję środowiskową.  

 

Wariantujemy i projektujemy obwodnice 

 

W tym roku rozpoczęło się projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Opatów - Rzeszów, inwestycji realizowanej w systemie „Projektuj i buduj”. Zgodnie z podpisaną w lipcu umową wykonawca ma 36 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi głównej o ruchu przyspieszonym o długości około 2,7 km. 

Także w tym roku rozpoczęło się opracowywanie materiałów do wniosku o decyzję środowiskową dla obwodnicy Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz obwodnicy Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78. Obie inwestycje realizowane będą w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Kończą się natomiast prace nad koncepcją programową dla drugiego etapu budowy obwodnicy Morawicy. Realizacja pierwszego odcinka zakończy się w 2022 roku.  

 

Dokumentacja przed rozbudową  

 

W 2020 r. ogłoszone zostały przetargi na projekty przebudowy i wzmocnienia do 11,5 tony na oś czterech odcinków o łącznej długości 54 km drogi krajowej nr 79 Warszawa - Sandomierz - Kraków. Trwają już prace nad dokumentacją dla trzech odcinków Skrzypaczowice - Osiek, Osiek - Połaniec i Połaniec – Słupia. W listopadzie podpiszemy kolejną umowę na projekt rozbudowy odcinka Ożarów -Sobótka. 

 

Przetargi na kolejne projekty 

 

Równolegle toczą się postępowania przetargowe na dokumentację dla obwodnicy Starachowic, a także optymalizacje projektów obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 i przebudowy mostu w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 w ramach zadań realizowanych w systemie „Projektuj i buduj”.