viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Przygotowujemy kolejne bezpieczne i nowoczesne drogi

17-11-2020

Pod koniec 2019 roku dobiegły końca prace związane z zakończeniem budowy drogi ekspresowej S3 w województwie lubuskim. Aktualnie trwają prace przy budowie autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej), dwa odcinki o łącznej długości 33 km są w realizacji, a dla pozostałych dwóch odcinków (37 km) trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Trwają również prace przygotowawcze dla sześciu obwodnic w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Oprócz nowych szlaków komunikacyjnych, niemniejsze znaczenie ma istniejąca sieć dróg krajowych, dlatego przygotowujemy się do realizacji kolejnych zadań, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ruchu drogowego.

A18 - kolejne odcinki w przetargu

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie DK18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej zakończona w 2006 roku). Dwa odcinki, od granicy państwa do okolic węzła Iłowa, są już w realizacji, a dwa kolejne do węzła Golnice na terenie woj. dolnośląskiego, w trakcie przetargu. Umowy z wykonawcami planujemy podpisać w I kw. 2021 roku.

 

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030GDDKiA 

Lista inwestycji w woj. lubuskich ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic:

 1. Obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22,
 2. Obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31,
 3. Obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29,
 4. Obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24,
 5. Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22,
 6. Obwodnica Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12.

 

Korzyści realizacji inwestycji

 • odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych
 • skrócenie czasu podróży
 • zapewnienie komfortu jazdy i zmniejszenie ryzyka wypadków
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów

W sierpniu br. poznaliśmy oferty na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym. Podpisanie umowy planowane jest w I kwartale 2021 roku. Dla pozostałych pięciu obwodnic zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowych (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Więcej na temat obwodnic tutaj.

 

Remonty, rozbudowy, poprawa BRD

Drogi krajowe stanowią sieć połączeń drogowych ważnych zarówno dla ruchu międzynarodowego, międzyregionalnego jak i lokalnego. Łączą ze sobą największe miasta, drogowe przejścia graniczne oraz stanowią podstawę w transporcie tranzytowym. Dla tego przygotowujemy kolejne zadania do realizacji, które mają na celu poprawę parametrów technicznych, utrzymanie właściwego stanu tych dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Ponadto prowadzone są prace dokumentacyjne na ciągu dróg DK12, 22, 24 i 27, m.in. w ramach dostosowania tych dróg do nośności 11,5 t/oś.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 29 w m. Krosno Odrzańskie

Zadanie polega na rozbiórce mostu drogowego nad rowem melioracyjnym i budowie nowego obiektu. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego krajowej sieci dróg dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników drogi DK29, poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w Krośnie Odrzańskim. Na I kw. 2021 roku planowane jest ogłoszenie przetargu, a zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2022 r.

 

Przebudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów - Torzym

Podstawowym celem inwestycji jest przywrócenie na ponad 2 km odcinku DK92 standardu drogi klasy GP (droga główna ruch przyspieszonego) poprzez wzmocnienie nawierzchni i dostosowanie nośności do 11,5 t/oś. Dodatkowym celem inwestycji jest również poprawa warunków odwodnienia drogi poprzez odbudowę istniejących rowów i regulację poboczy gruntowych. W grudniu tego roku planujemy ogłosić przetarg na roboty, które miałaby się rozpocząć w II kw. 2021 roku. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada tego samego roku.

 

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DK29 na odcinku Urad - Cybinka

Planowana budowa ścieżki rowerowej o długości 5,7 km jest częścią kompleksowego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odcinka DK29. Stanowi ważny ciąg komunikacyjny prowadzący od granicy z Niemcami w Słubicach do Połupina koło Krosna Odrzańskiego. W stanie istniejącym ruch rowerowy odbywa się poboczem oraz po jezdni, stwarzając realne zagrożenie zarówno dla rowerzystów i pieszych jak i dla pojazdów poruszających się na tym odcinku drogi. Stąd budowa ścieżki rowerowej uporządkuje i poprawi bezpieczeństwo ruchu rowerzystów, ponadto zapewni sprawną komunikację dla mieszkańców sąsiednich miejscowości Urad i Cybinka. Poprzez zlokalizowanie ścieżki poza jezdnią zapewni również bezpieczeństwo osobom poruszającym się w ciągu drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu. Rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę planowane jest na początku 2021 roku, rozpoczęcie prac zaplanowane jest pod koniec roku, a zakończenie w III kw. 2022 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK27 w m. Nowogród Bobrzański

Zadanie polegać będzie na przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 27 z drogą wojewódzką nr 288 w m. Nowogród Bobrzański na skrzyżowanie typu rondo. Ogłoszenie przetargu planowane jest w I kw. 2021 roku, rozpoczęcie prac planowane jest w II połowie 2021 roku, a ich zakończenie II połowie 2022 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK32 w m. Gubinek (zadanie 1)

Zadanie polegać będzie na przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 286 w m. Gubinek na skrzyżowanie typu rondo oraz podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 11,5 t.. Planowane ogłoszenie przetargu w II kw. 2021 roku, rozpoczęcie prac zaplanowano na II połowę 2021 roku a zakończenie w II połowie 2022 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK32 w m. Gubinek (zadanie 2)

Zadanie polegać będzie na przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 285 w m. Gubinek na skrzyżowanie typu rondo oraz podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Ogłoszenie przetargu planowane jest w I kw. 2021 roku, rozpoczęcie prac w II kw. 2021 roku a zakończenie pod koniec 2021 roku.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 12 w m. Marszów

Podstawowym celem inwestycji jest przywrócenie na 400-metrowym odcinku DK12 standardu drogi klasy GP (droga główna ruch przyspieszonego) poprzez ujednolicenie, wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni, poprawa na niej stanu bezpieczeństwa oraz przebudowa skrzyżowania. Droga zostanie doposażona w chodniki przy zatoce autobusowej. Dodatkowym celem jest poprawa warunków odwodnienia drogi. Rozpoczęcie procedury przetargowej na rozbudowę planowane jest na początku 2021 roku, rozpoczęcie prac zaplanowane jest na II kw. 2021 roku, a ich zakończenie pod koniec przyszłego roku.

 

Przebudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Świdnica - Zielona Góra

Podstawowym celem inwestycji jest przywrócenie na 1,7 km odcinku DK27 standardu drogi klasy GP poprzez m.in. dostosowanie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś., przebudowę skrzyżowania z ul. Ogrodową, przebudową zatok autobusowych oraz poprawę warunków odwodnienia. Dzięki temu zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych, poprawi się system odwodnienia drogi. Rozpoczęcie procedury przetargowej na rozbudowę planowane jest na II kw. 2021 roku, rozpoczęcie prac zaplanowane jest pod koniec na II kw. 2021 roku a zakończenie w II połowie 2022 roku.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 92 w m. Trzciel

Zadanie polegać będzie na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel. Budowa skrzyżowania typu rondo wpłynie na uspokojenie ruchu oraz poprawi warunki ruchowe z drogami powiatowymi, jednocześnie ułatwiając komunikację drogi krajowej z autostradą A2. Rozpoczęcie procedury przetargowej na rozbudowę planowane jest pod koniec br., rozpoczęcie prac zaplanowane jest w marcu 2021 roku, a zakończenie pod koniec maja 2021 roku.

 

Budowa mostu nad rz. Bóbr w ciągu DK32 w m. Brzózka

Istniejący most na rzece Bóbr zlokalizowany jest w ciągu DK32 relacji granica państwa - Gubinek - Połupin - Zielona Góra - Sulechów - Wolsztyn - Stęszew w okolicach m. Brzózka, stanowiąc ważny ciąg komunikacyjny województwa lubuskiego. Budowa nowego obiektu ma na celu dostosowanie przeprawy przez rzekę Bóbr w ciągu DK32 do nowych warunków eksploatacyjnych poprzez zwiększenie nośności do klasy A. Ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na II kw. 2021 roku, a lata realizacji to 2021-2025.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK22 na odcinku Krzeszyce - skrzyżowanie z DK24

Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania skanalizowanego na przecięciu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową nr 1278F z wyspami dzielącymi na wlotach drogi podporządkowanej oraz wybudowaniu dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo z DK22, oddzielonych od przeciwnych kierunków jazdy wyspą dzielącą środkową. Zadanie obejmie również budowę oświetlenia drogowego oraz podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest w marcu 2021 roku, a zakończenie pod koniec listopada 2021 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK22 na odcinku Kostrzyn nad Odrą - Słońsk

Podstawowym celem inwestycji jest zmiana geometrii drogi krajowej nr 22 na odcinku Kostrzyn nad Odra - Słońsk poprzez korektę dwóch nienormatywnych łuków oraz podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Rozpoczęcie przetargu na roboty zaplanowane jest na II połowę 2021 roku, rozpoczęcie prac planowane jest w II połowie 2021 roku, a zakończenie w II kw. 2022 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK32 w m. Okunin

Zadanie polegać będzie na przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 304 w m. Okunin na skrzyżowanie typu rondo oraz podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Rozpoczęcie przetargu na roboty zaplanowane jest w I kw. 2021 roku, rozpoczęcie prac planowane jest w II połowie 2021 roku, a zakończenie w II kw. 2022 roku.