viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Przygotowujemy dokumentację dla 700 kilometrów nowych dróg

17-11-2020

Obecnie w województwie mazowieckim przygotowywane są projekty nowych tras. Począwszy od nowych odcinków autostrad, dróg ekspresowych, a skończywszy na drogach klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego). To razem około 700 kilometrów! Dokumentacja jest w różnych fazach realizacji, zaczynając od Studium korytarzowego, przez Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe do koncepcji programowej.

A2 po wschodniej i zachodniej stronie StolicyGDDKiA
Na wschód od Warszawy
Trwają przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Dla ok. 32-kilometrowego odcinka toczy się proces odbiorowy koncepcji programowej. Po pozyskaniu finansowania niezwłocznie przystąpimy do dalszych prac związanych z realizacją zadania.

 

Na zachód od Warszawy
Trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 45 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Równocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej w tym zakresie.


Docelowo autostrada A2 od węzła Konotopa do węzła Pruszków będzie miała po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego trzy pasy ruchu.
Kolejnym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

 

S7 po północnej stronie stolicy
Dla odcinka Czosnów - Kiełpin przygotowujemy się do realizacji inwestycji. Natomiast w zakresie zadania Kiełpin - Warszawa trwa wykonywanie elementów koncepcji programowej. Po zapewnieniu środków finansowych szacowane lata realizacji obu odcinków w systemie „Projektuj i buduj” to 2022-2025.

 

Ponad 108 km S12
Przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla ponad 108 km drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej realizowane jest przez dwie firmy projektowe. Dla wschodniego odcinka wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej został złożony w grudniu 2019 r. i toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Dla zachodniego wniosek planujemy złożyć na przełomie 2020 i 2021 r. Po zapewnieniu środków finansowych szacowane lata realizacji inwestycji to 2023-2026.

 

S10
Dla 100 km trasy przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Samo ogłoszenie przetargu będzie mogło nastąpić po zapewnieniu finansowanie na ten cel.

 

S17 częścią Warszawskiego Węzła Drogowego
Dla ponad 3,5-kilometrowego odcinka Drewnica - Ząbki przygotowywane są materiały do przetargu na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadania w systemie „Projektuj i buduj”. Po pozyskaniu finansowania zakładamy, że postępowanie zostanie ogłoszone jeszcze w tym roku.


W przypadku ok. 10 km zadania od Ząbek do Zakrętu, 23 października br. ogłoszony został przetarg na kontynuację opracowania elementów koncepcji programowej. Powtórne postępowanie jest efektem odstąpienia od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą dokumentacji. Ogłoszenie przetargu na realizację tego odcinka w systemie „Projektuj i buduj” planowane jest na przełomie 2022 i 2023 r.


Przy sprawnym przebiegu przygotowania i realizacji zadań oraz pozyskaniu niezbędnego finansowania na etap realizacji dla odcinków będących obecnie w przygotowaniu, przewidywany czas zakończenia robót na wszystkich odcinkach to 2027 r.

 

S19 - Via Carpatia
Dla 33 km S19 (na odcinku od granicy z woj. podlaskiego - Łosice - granica z woj. lubelskim) przebiegającej przez teren województwa mazowieckiego prowadzone są obecnie prace związane z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej.

 

11 obwodnic mazowieckich miast
W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przygotowywane są dwie obwodnice: Kołbieli i Łochowa, natomiast kolejne dziewięć planowane jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 

Obwodnica Łochowa (DK62)
Nowa droga o długości ok. 8,2 km będzie przebiegać w ciągu drogi krajowej nr 62. Grudzień 2022 r. to termin przewidziany na zakończenie prac związanych z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Planujemy złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w II kwartale 2021 r. Po zapewnieniu środków finansowych szacujemy, że realizacja odbędzie się w latach 2024-2028.

 

Obwodnica Kołbieli (DK50)
Od 2017 roku przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla prawie 12-kilometrowego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 50. W ramach realizowanego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej, w grudniu 2019 roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla wariantu 1 przebiegającego przez gminy Kołbiel i Mińsk Mazowiecki. Po zapewnieniu środków finansowych, realizacja jest planowana w latach 2021-2025.
 
Rządowy Program budowy 100 obwodnic
W przygotowaniu jest również dziewięć obwodnic: Ciechanowa, Lipska, Łącka, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia. Dla siedmiu z nich trwa proces projektowy związany z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

 

Zmierzamy do zakończenia procedury przetargowej dla obwodnicy Lipska. 12 listopada br. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę i w przypadku braku odwołań oraz pozytywnej kontroli Prezesa UZP, w grudniu br. podpiszemy umowę na projekt i budowę tej drogi. W zakresie obwodnicy Ciechanowa przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

 

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW)

GDDKiA opracowała Studium korytarzowe dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Warianty drogi wytyczone na mapach opublikowanych w serwisie internetowym spółki CPK, to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania Studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po 5 km szerokości, a zatem od pokazanego na mapach przebiegu trzeba po każdej ze stron dodać jeszcze pas ok. 2,5 km. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP.

 

Obecna faza jest etapem początkowym, a wskazane przebiegi są jedynie wstępnie wytypowanymi korytarzami. Wstępne korytarze logistyczne nie przesądzają w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości. Dopiero po kolejnych pracach analitycznych będzie możliwość rozmów o konkretnych przebiegach.