viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Kolejne inwestycje w woj. śląskim w przygotowaniu

17-11-2020

Obecnie najważniejszymi przygotowywanymi inwestycjami w ramach PBDK są budowy S11 oraz drugi odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia. PBDK to nie tylko budowa nowych odcinków dróg, ale również inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego na istniejącej sieci drogowej.

S11 granica woj. opolskiego i śląskiego - autostrada A1   

Trwają intensywne prace projektowe dla drogi ekspresowej S11 pomiędzy granicą woj. opolskiego i śląskiego a Tarnowskimi Górami i autostradą A1 (długości około 62 km). Zakończenie budowy przewidujemy w 2026 r. Aktualnie jesteśmy na etapie wytyczania przebiegu tej drogi. Opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Planowana droga ekspresowa S11 obejmuje dwa odcinki:  

• od granicy z woj. opolskim do planowanej obwodnicy Tarnowskich Gór o długość ok. 25 km oraz  

• od węzła autostradowego A1 Piekary Śląskie (granica m. Bytom) do miejscowości Hanusek, stanowiący północną i wschodnią obwodnicę miasta Tarnowskie Góry, łącznik pomiędzy przebudowanym w 2014 r. odcinkiem DK11 Lubliniec - Tworóg oraz autostradą A1, o długość ok. 36 km  

 

W ramach prac projektowych zostały opracowane cztery warianty przebiegu drogi. Zostały one przedstawione na spotkaniach informacyjnych samorządom, przez które przebiegają możliwe warianty trasy, jak również podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych. Zebrane wnioski pozwolą na wypracowanie optymalnych przebiegów wariantów trasy, uwzględniających uwarunkowania lokalne związane z zagospodarowaniem przyległego do inwestycji terenu, jak i oczekiwaniami społecznymi. W wyniku tych konsultacji dokonano korekty przebiegu trasy w dwóch miejscach. W chwili obecnej wykonywane są odwierty geologiczne niezbędne do wykonania opracowań z zakresu hydrogeologii i geotechniki. 

 

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 

Kolejnym zadaniem przygotowanym do realizacji jest II odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia o długości ok. 7,7 km. 21 stycznia 2020 r. podpisaliśmy umowę na jego zaprojektowanie. Umowa obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla obwodnicy obejmującej odcinek Kromołów - Żerkowice, stanowiący dalszą część już realizowanej obwodnicy. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej „Buduj". Pierwsza część obwodnicy jest natomiast realizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Jej realizacja trwa od 2019 r., a zakończenie planowane jest w 2023 r. Obejmuje ona budowę odcinka o długości 16,7 km, biegnącego przez Siewierz, Porębę do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów. 23 października br. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.   

 

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych  

Integralną częścią PBDK stanowią zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem tego Programu jest wyeliminowanie z infrastruktury drogowej tak realnych, jak i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w konsekwencji osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg. Obejmuje realizację zadań mających na celu likwidację miejsc lub odcinków, na których występuje zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.  Te zadania to:  

  • Budowa ciągów pieszo-rowerowych – mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, oraz  

  • Działania na sieci drogowej – w których cele poprawy bezpieczeństwa osiąga się poprzez poprawę parametrów technicznych odcinka drogi, z uwzględnieniem działań bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).  

Budowa ciągów pieszo-rowerowych 

Obecnie realizujemy budowę ciągu pieszo-rowerowego na DK46 w Lisowicach. 2 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Larix z Lublińca. Zgodnie z kontraktem wykonawca zakończy prace do 7 grudnia 2020 roku. Całość zadania zostanie zrealizowana za nieco ponad 2 mln złotych. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na wschodnim wlocie skrzyżowania drogi krajowej z ulicami Mickiewicza, Dolna i Nowa w Lisowicach, dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy jezdni, oddzielonego od jezdni ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie drogi krajowej od ul. Nowej w Lisowicach do ronda w Lipiach Śląskich. 

GDDKiA 

Przygotowujemy do realizacji następujące zadania:  

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK11 na odcinku Sieraków - Ciasna. Realizację
tego zadania zaplanowano w latach 2021 - 2022. 

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK44 na odcinku Paniówki - Mikołów. Realizację tego zadania zaplanowano w 2021 r. 

- budowa chodnika w ciągu DK45 na odcinku Roszków - Tworków. Realizację tego zadania zaplanowano w 2022 r. 

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Raciborzu. Realizację tego zadania zaplanowano 
w 2022 r. 

- budowa chodnika w ciągu DK78 na odcinku Turza Śląska - Gorzyce. Realizację tego zadania zaplanowano w 2021 r. 

 

Działania na sieci drogowej 

Rozbudowa DK45 na odcinku Zabełków - Roszków 

Obejmuje odcinek drogi o długości 2,9 km i będzie polegać na poprawie stanu technicznego drogi wraz z jej doposażeniem w niezbędne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym przebudowę istniejących i budowa nowych odcinków chodników. W ramach rozbudowy konstrukcja drogi zostanie dostosowana do nośności 11,5 ton na oś, a uspokojenie ruchu drogowego przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników. Planowane w ramach zadania lokalne poszerzenie jezdni do 7 metrów oraz budowa normatywnych zatok autobusowych wpłynie na poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Planowana jest także przebudowa przepustów drogowych w ciągu drogi krajowej, doświetlenie przejść dla pieszych, budowa kanałów technologicznych oraz korekta skrzyżowania z drogą powiatową ul. Wiejską w Zabełkowie. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację tej inwestycji zaplanowano w latach 2022-2023. 

 

Rozbudowa DK46 na odcinku Ślężany - Lelów  

4 listopada 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych dla realizacji rozbudowy DK46 Ślężany - Lelów.  Zadaniem wykonawcy będzie również wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przewidywana do zaprojektowania rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Ślężany - Lelów obejmuje przebudowę odcinka od km 225+100 do km 228+300 o łącznej długości 3,2 km. W ramach rozbudowy konstrukcja drogi zostanie dostosowana do nośności 11,5 ton na oś, a uspokojenie ruchu drogowego przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników.