viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Zmian w infrastrukturze drogowej Małopolski będzie więcej

17-11-2020

Budujemy coraz więcej dróg krajowych w woj. małopolskim. Potępy tych w realizacji można łatwo zaobserwować. Inaczej jest z drogami, które są na różnych etapach prac dokumentacyjnych, gdzie powstają warianty korytarzy, trwają analizy, konsultacje, starania o uzgodnienia ich przebiegów i uzyskanie niezbędnych decyzji.

Największymi projektowanymi inwestycjami są obecnie jest droga ekspresowa S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna) i dwujezdniowa DK75 Brzesko - Nowy Sącz, w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP).

 

S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna)

 

Beskidzka Droga Integracyjna, w ciągu DK52 początkowo projektowana była w klasie GP. Status drogi ekspresowej otrzymała w maju 2016 r. decyzją Rada Ministrów, kiedy ustalono przebieg drogi ekspresowej S52, który prowadzi od Cieszyna do Bielska-Białej (wcześniej S1), a następnie od węzła Suchy Potok kontynuowany jest do DK7 w Głogoczowie i dalej poprzez Północną Obwodnicą Krakowa do S7.

 

Odcinek S52 od węzła Suchy Potok do Głogoczowa nazywany Beskidzką Droga Integracyjną, o długości ok. 61 km i przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, będzie miał 13 węzłów drogowych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice, Skawina i Głogoczów.

 

Decyzja środowiskowa dla tej drogi wydana została w lipcu 2018 r., ale do tej pory nie jest prawomocna z powodu odwołań i skarg grupy mieszkańców. Wprawdzie 16 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice” złożyło skargę kasacyjną do NSA. Posiedzenie NSA do dzisiaj nie zostało wyznaczone.

 

Prace dokumentacyjne są kontynuowane. W kwietniu 2020 r. został uzgodniony przez Ministra Infrastruktury aneks do Programu inwestycji dla tej drogi, a 31 sierpnia 2020 r. podpisano aneks na dokończenie opracowania dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej do lutego 2025 r. Ogłoszenie przetargu na realizację S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna), w systemie „Projektuj i buduj” w podziale na pięć odcinków przewiduje się w II półroczu 2024 r. Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest w I półroczu 2025 r. Realizacja robót budowlanych przewidywana jest na lata 2027-2031.

 

DK75 Brzesko - Nowy Sącz

 

Dwujezdniowa DK75 Brzesko - Nowy Sącz podzielona jest na dwa odcinki realizacyjne:

 

- II etap tzw. łącznika brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica Brzeska, tu wybrana została najkorzystniejsza oferta na zaprojektowanie i wykonanie robót: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39845/Przetarg-na-projekt-i-budowe-I-odcinka-DK75-Brzesko-Nowy-Sacz-czyli-II-etapu-lacznika-brzeskiego-zostal-rozstrzygniety

 

- Brzesko - Nowy Sącz (trwają prace dokumentacyjne na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego).

 

Odcinek Brzesko - Nowy Sącz będzie drogą klasy GP z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu o długości około 50 km (w zależności od korytarza długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem do całkowitego wyeliminowania zjazdów.

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) przyjęto do dalszego procedowania wariant C jako wariant najkorzystniejszy w wyniku analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym. Wariant A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższa ocenę w kryterium społecznym - samorządowym oraz wariant F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych. Rekomendowane warianty można zobaczyć na stronie http://dk75.pl/wp-content/uploads/2020/08/przebiegi-rekomendowane.pdf.

 

Jeszcze w tym roku planowane jest posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Warszawie. Następnie złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszczęcie postępowania na projekt i budowę drogi przewidywane jest w 2023 roku, a realizacja robót w latach 2026-2027.

 

Program budowy 100 obwodnic

 

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 powstaną obwodnice: Piwnicznej Zdroju, Limanowej, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego, Wadowic, Chrzanowa i Tarnowa. Więcej na ten temat jest na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39883/W-Malopolsce-trwaja-prace-dokumentacyjne-dla-drog-ujetych-w-rzadowym-Programie-budowy-100-obwodnic.

 

Powstaną także obwodnice nieobjęte tym Programem. Trwa przygotowanie dokumentacji dla obwodnic Chełmca w ciągu DK28, Zatora na DK28 i Zabierzowa na DK79.

 

Obwodnica Chełmca na DK28

 

Obwodnica o długości 1,4 km przejmie ruchu tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28 i uzupełnieni istniejącą obwodnicę Nowego Sącza. Początek odcinka zlokalizowany jest na ul. Limanowskiej, koniec natomiast na ul. Marcinkowickiej, gdzie połączony będzie poprzez istniejące rondo z północną obwodnicą Nowego Sącza. Decyzja środowiskowa wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwa opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Jeszcze w listopadzie br. przewidziane jest posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Jeżeli przygotowana dokumentacja zostanie zatwierdzona złożony zostanie jeszcze w tym roku wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty budowlane przewidziane są w latach 2022-2023.

 

Obwodnica Zabierzowa na DK79

 

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi klasy GP o długości 10,2 km, podzielonego na dwa odcinki różniące się przekrojem. Odcinek od węzła Modlniczka (S52) będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a drugi odcinek jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. W listopadzie 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Aktualnie trwa przygotowanie projektu budowlanego. Roboty budowlane przewidziane są w latach 2022-2024.

 

Obwodnica Zatora na DK28

 

Trwa opracowanie projektu budowlanego. W styczniu 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36450/Podpisano-umowe-na-obwodnice-Zatora-Rusza-projekt-pilotazowy-BIM.

 

Rozbudowy dróg

 

Trwa procedura przetargowa na projekt i budowę trzeciego pasa prawej jezdni A4 (kierunek od Katowic do Rzeszowa), od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. Więcej na ten temat jest na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39964/Czterech-wykonawcow-chce-budowac-trzeci-pas-na-A4-od-wezla-Krakow-Poludnie-do-wiaduktu-w-ciagu-ul-Kapielowej.

 

Trwają prace dokumentacyjne dla rozbudowy DK94 Kraków - Olkusz, DK79 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa oraz dla przebudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz - Piwniczna z obejściem Barcic.

 

W trakcie przetargów są przebudowy odcinków: - DK28 Nowy Sącz - Ropa i Ropa - granica woj. małopolskiego i podkarpackiego (https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40051/Wybralismy-najkorzystniejsza-oferte-na-opracowanie-dokumentacji-dla-rozbudowy-DK28-Nowy-Sacz-Ropa), - odcinka DK79 Rudawa - Młoszowa (https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39926/Wiemy-kto-chce-opracowac-dokumentacje-dla-rozbudowy-DK79-Rudawa-Mloszowa).

 

W trosce o poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu projektowane są bezkolizyjne węzły na DK7 (Zakopiance) pomiędzy Krakowem i Myślenicami, węzły w Libertowie, Gaju, Krzyszkowicach i Myślenicach.