viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Tydzień na budowie S19 na Podkarpaciu

19-11-2020

Mimo pandemii nie zwalniają tempa prace na budowie drogi ekspresowej S19. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

  • S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z wykonywaniem nasypu (2 tys. m3) i wykopu w pasie drogowym S19, a także humusowaniem skarp i dna rowów. Na łączniku wykonano warstwę mrozoochronną.

 

Na moście 01MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Łążek Ordynacki zamontowano wpusty na nitce lewej oraz wykonywano zbrojenie ustroju nośnego na przęśle BC.

Na wiadukcie 02WD nad drogą ekspresową S19 w m. Domostawa zbrojono ustrój nośny.

Na moście 09MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Kutyły wykonywano betonowanie poprzecznicy na podporze C na jezdni prawej i lewej oraz wykonywano kolumny DSM pod mury oporowe.

Na wiadukcie 10WD w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Kutyły zbrojono ustrój nośny oraz wykonywano zasypkę przyczółków mostowych

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 63 tys. kg oraz zużyto 64 m3 betonu.

 

Z robót branżowych wykonywano murowanie ścianek działowych na MOP Bukowa I/II.

 

  • S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów formowanych mechanicznie (13,3 tys. m3) w pasie drogowym, kontynuował wykonywanie wykopu (8,5 tys. m3) a także zrealizował ścieki monolityczne trójkątne w ilości 380 mb.

 

Na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19 zakończono betonowanie segmentu 10/3 i segmentu 8/4 na nitce prawej. Zbrojono także ustrój nośny na przęśle 2-3 na nitce prawej. 

Na wiadukcie 03WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DP1049R w rejonie m. Zapacz zabetonowano skrzydełka na podporze nr 1 na nitce prawej II etap oraz wykonywano izolację cienką przyczółka nr 1. Na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DW858 w rejonie m. Zarzecze wykonywano montaż deski gzymsowej i zasypkę przestrzeni za korpusem P1, P3.

Na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz wykonywano zasypywanie przestrzeni za przyczółkiem podpory nr 1 i 4 oraz montowano deskę gzymsową.

Na wiadukcie 12WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary wykonywano izolację cienką oraz zasypkę przyczółków.

Na pozostałych obiektach kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie.

 W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 41 tys. kg oraz zużyto 255 m3 betonu.

 

  • S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypu (7 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (1,0 tys.m3). Wykonano podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym C5/6  ( 2,8 tys. m2), uszczelniono rowy geomembraną oraz umocniono skarpy rowów poprzez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej.

 

Na wiadukcie WS11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorowa LK68 Lublin – Przeworsk wykonywano zbrojenie ustroju nośnego.

Na wiadukcie WS12 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą gminną DG102704R wykonano mur oporowy z gruntu zbrojonego oraz zasypkę za przyczółkiem. 

Na wiadukcie WS15 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd. wykonano deskowanie ramy podpory A na nitce prawej.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 27 tys. kg.

 

Z robót branżowych wykonywano m.in. przebudowę  cieków i rowów melioracyjnych, budowę kanału technologicznego na węźle Nisko Południe oraz budowę oświetlenia i zasilania na węzłach Rudnik nad Sanem i Nisko Południe. Wykonywano także wykopy przy budowie zbiorników retencyjnych, uszczelnienia dna i skarp zbiornika matą bentonitową oraz drenaże opaskowe pod skarpami zbiornika.

 

  • S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Film z ostatniego tygodnia na budowie odcinka TUTAJ 

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ubiegłym tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi. Wykonano ok. 1700 m3 wykopów i 13800 m3 nasypów drogowych na S19 i przebudowywanej DK19. Wykonano warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej na kolejnych odcinkach trasy, a także kontynuowano plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem. Na terenie MOP II Jeżowe wykonano warstwę podbudowy pomocniczej oraz kontynuowano prace wykończeniowe w zakresie układania krawężników oraz ścieku ulicznego z kostki kamiennej.

 

W zakresie branży mostowej, Wykonawca realizował roboty ziemne związane z wykonaniem nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem przejść dla zwierząt małych (10PZM, 11PZM, 12PZM i 13PZM oraz wiaduktu 21WD w ciągu DK19 nad drogą ekspresową) zlokalizowanych w gminie Nisko.

Kontynuowano prace przy montażu zbrojenia i betonowaniu ustroju nośnego przejścia górnego dla zwierząt dużych 19PZDg w gminie Nisko, a także przejścia dla zwierząt małych 14PZM, przejścia dolnego dla zwierząt średnich 22APZŚd, przejścia górnego dla zwierząt średnich 24PZŚg oraz wiaduktu 25WD w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad drogą ekspresową, zlokalizowanych w gminie Jeżowe. Wykorzystano łącznie ok. 70 000 kg stali.

 

W zakresie branży sanitarnej w dalszym ciągu prowadzono prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także roboty ziemne i wykończeniowe związane z budową zbiorników retencyjnych. W zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano budowę kablowej linii oświetleniowej i zasilającej, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego.

 

  • S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Film z ostatniego tygodnia na budowie odcinka TUTAJ 

Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano 4300 m3 nasypów i 1000 m3 wykopów drogowych, a także kolejne odcinki warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy mrozoochronnej. Kontynuowano też prace związane z humusowaniem i profilowaniem skarp oraz układaniem rowów krytych.

 

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace przy montażu zbrojenia i deskowania przejść dla zwierząt małych (17PZM, 17.1PZM i 17.2PZM) oraz przejścia dolnego dla zwierząt średnich 29PZŚd, zlokalizowanych w gminie Jeżowe, a także wiaduktu 27WS w ciągu drogi ekspresowej nad DW861 – węzeł Jeżowe i wiaduktu 30WS w ciągu drogi ekspresowej nad DP2603R Krzywdy – Zaborczyny.

Na moście drogowym 30.1MD rozpoczęto montaż desek gzymsowych, natomiast na wiadukcie 31WS w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanym nad DP1084R – węzeł Nowa Sarzyna, kontynuowano montaż belek prefabrykowanych dla obu jezdni.

Rozpoczęto wykonywanie izolacji cienkiej korpusu przyczółka i skrzydeł pierwszych podpór wiaduktu 28WS w ciągu drogi ekspresowej, zlokalizowanego nad drogą gminną nr 002308R.

 

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż wpustów i przykanalików sieci kanalizacji deszczowej, a także wykopy pod zbiorniki retencyjne i układanie w nich płyt ażurowych. W zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano prace związane z budową oświetlenia drogowego, natomiast w zakresie branży melioracyjnej prowadzono prace przy budowie rowów melioracyjnych.

 

  • S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Film z ostatniego tygodnia na budowie odcinka TUTAJ 

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano ponad 9100 m3 nasypów i 17200 m3 wykopów w gruntach nieskalistych na obszarze drogi ekspresowej S19, a także przebudowywanej DK19. Na trasie głównej oraz węzłach wykonano kolejne odcinki warstwy mrozoochronnej, a także podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Kontynuowano też prace przy budowie przepustów drogowych pod zjazdami i rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki granitowej i krawężników granitowych na węźle Kamień.

 

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował zbrojenie oraz betonowanie podpór wiaduktu 38WD w ciągu DP1211R przebiegającego nad drogą ekspresową S19 w gminie Kamień, a także zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu 43WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającego nad drogą ekspresową S19 w gminie Sokołów Małopolski.

Na wiadukcie 44WD w ciągu DK19 przebiegającym nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ, rozpoczęto montaż desek gzymsowych i układanie krawężników. Ponadto Wykonawca prowadził prace przy betonowaniu przejścia dla zwierząt małych 24PZM zlokalizowanym w gminie Sokołów Małopolski.

 

W zakresie branży sanitarnej kontynuowane były prace związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ramach likwidacji kolizji oraz montaż wpustów i przykanalików. W zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace przy montażu rur osłonowych sieci, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano posadowienie studni kablowych i montaż rur kanału technologicznego.

 

GDDKiA