viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Działania informacyjne ws. budowy S12 Piaski-Dorohusk

05-01-2021

Trwają działania informacyjne, w związku pracami nad dokumentacją projektową trzech odcinków planowanej drogi S12 między Piaskami a Dorohuskiem.

 

Działania informacyjne dotyczą trzech fragmentów planowanej trasy, o łącznej długości ok. 57 km:

  • Piaski Wschód - węzeł Dorohucza (ok. 13 km)
  • Węzeł Dorohucza - węzeł Chełm Zachód (ok. 21 km)
  • Węzeł Chełm Wschód - Dorohusk (ok. 23 km)

 

Pierwszy odcinek (ok. 13 km) połączy koniec istniejącej S12/S17 na węźle Piaski Wschód z węzłem Dorohucza. Trasa przebiegać będzie przez tereny gmin Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim.

 

Drugi odcinek, który będzie miał około 21 km długości, powstanie na terenie gminy Trawniki w powiecie świdnickim oraz gmin Siedliszcze i Chełm w powiecie chełmskim.

 

Droga na tych dwóch odcinkach poprowadzona będzie w całości po nowym śladzie i ominie tereny zurbanizowane.

 

Trzeci z odcinków (ok. 23 km) powstanie  w powiecie chełmskim, w gminach: Chełm, Kamień i Dorohusk. Połączy on koniec planowanej obwodnicy Chełma (węzeł Chełm Wschód) z przejściem granicznym w Dorohusku. Trasa prawie w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane oraz tereny cenne przyrodniczo.

 

Co zbudujemy?

 

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z węzłami. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne i zbudowane drogi, obsługujące tereny przyległe do inwestycji.

 

Przebudowana również zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, niezwiązana z drogą (m.in. linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieć sanitarna, czy kanalizacja).

 

Nowa droga ekspresowa sprawi, że podróżowanie między Piaskami a Dorohuskiem będzie bezpieczniejsze. Znacznie poprawi się też przepustowość ruchu tranzytowego. Po zrealizowaniu inwestycji, kierowcy dojadą drogą ekspresową od granicy w Dorohusku z Ukrainą do Warszawy, omijając Chełm i Lublin. Trasa połączy się także z budowaną drogą S19 Lublin-Rzeszów.

 

Działania informacyjne

 

Przypomnijmy, że przebieg korytarza planowanej drogi na tych trzech odcinkach zatwierdzony został Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną w 2015 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie.

 

Prosimy o przesyłanie wniosków, dotyczących rozwiązań usprawniających obsługę ruchu lokalnego (np. sposobu dojazdu do pól i nieruchomości wzdłuż korytarza projektowanej drogi). 

 

Obecnie opracowywana jest koncepcja programowa, w ramach której uaktualniamy rozwiązania projektowe. Szczegółowe i ostateczne rozwiązania pojawią się dopiero w projekcie budowlanym, na wykonanie którego zostanie ogłoszony odrębny przetarg.

 

Czekamy na wnioski z uwagami

 

Wypełnione formularze z wnioskami, związanymi z dokumentacją projektową prosimy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia 29 stycznia 2021 roku. na adres ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres e-mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl. Wnioski można też składać w Urzędach Gmin.

 

Wszystkie merytoryczne wnioski zostaną przeanalizowane i udzielona zostanie na nie odpowiedź.

 

Plany orientacyjne i sytuacyjne:

  1. Piaski Wschód - węzeł Dorohucza
  2. Węzeł Dorohucza - węzeł Chełm Zachód
  3. Węzeł Chełm Wschód - Dorohusk

Formularz wniosków

Wizualizacje

Ulotka i plakat