viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

Jak ulepszyć Miejsca Obsługi Podróżnych? Prezentujemy wyniki ankiety

07-01-2021

Zbadanie preferencji i motywów korzystania z Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), ocena jakości i zadowolenia ze świadczonych tam usług, a także określenie zmian, jakie powinny zostać na nich wdrożone - taki był cel badania, które przeprowadziliśmy między 30 czerwca a 7 sierpnia 2020 r. W ankiecie opublikowanej na stronie GDDKiA oraz na portalu Facebook wzięło udział 1665 osób.

Uczestnicy badania 

Zdecydowaną większość osób biorących udział w ankiecie stanowili mężczyźni (niemal 88 proc.). Ponad połowa badanych (56 proc.) to osoby w przedziale wiekowym 26-40 lat, a 22 proc. w przedziale 41-60 lat. Przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej (18-25 lat) stanowili 18 proc. uczestników ankiety, a osób powyżej 61 roku życia było zaledwie 4 proc. 

Większość badanych (60 proc.) często, ponieważ więcej niż 16 razy w roku, wyjeżdża w trasy dłuższe niż 50 km. 18 proc. osób pokonuje taki dystans od 10 do 15 razy, a 17 proc. od 4 do 9 razy w ciągu roku. 61 proc. podróży realizowanych jest w celach prywatnych, 16 proc. w celach służbowych, a 22 proc. badanych zadeklarowało się jako kierowcy zawodowi. 

 

 

Korzystanie z Miejsc Obsługi Podróżnych 

Jak wynika z badań, główną przyczyną zatrzymywania się w Miejscach Obsługi Podróżnych jest chęć skorzystania z toalety (30 proc. odpowiedzi). Istotna z punktu widzenia użytkowników jest także potrzeba odpoczynku w czasie trasy (21 proc.) oraz konieczność zatankowania pojazdu (14 proc.). 42 proc. ankietowanych korzysta z usług dostępnych na MOP-ach sporadycznie, jedynie w okresie wakacji lub ferii. 33 proc. osób zatrzymuje się tam kilka razy w miesiącu, a 16 proc. kilka razy w ciągu tygodnia. 

 

Kluczową kwestią dla użytkowników MOP-ów jest dogodna lokalizacja (36 proc. badanych), a także dostęp do konkretnych funkcji i usług (35 proc.). Na dalszych miejscach uplasowało się przywiązanie do danej marki świadczącej usługi w ramach MOP (10 proc.) oraz kwestia cen (6 proc.). 

 

Opinie na temat lokalizacji Miejsc Obsługi Podróżnych są bardzo różne. 42 proc. użytkowników uważa, że zlokalizowane są one w zbyt dużych odległościach, zaś 38 proc. twierdzi, że odległości te są optymalne. Dana ocena może być uzależniona od konkretnych dróg, z których korzystają uczestnicy badania.  Na niektórych nowo otwartych odcinkach trwają bowiem dopiero poszukiwania dzierżawców, którzy zapewnią usługi niezbędne do podniesienia kategorii MOP-u z I do II, lub toczą się postępowania przetargowe na budowę i dzierżawę przyszłego MOP-u kategorii II. Warto w tym miejscu przypomnieć, że GDDKiA zarządza MOP-ami kategorii I, wyposażonymi w parkingi i toalety. Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II, na których kierowcy mogą zatankować paliwo i skorzystać z obiektów gastronomicznych, zarządzane są przez prywatne podmioty. Podobnie jak MOP-y kategorii III, na których świadczone mogą być także usługi hotelowe. 

 

Najważniejsze usługi dostępne na Miejscach Obsługi Podróżnych 

Uczestnicy ankiety określili, które usługi dostępne na MOP-ach są dla nich najbardziej istotne. Niemal 91 proc. osób wskazało możliwość skorzystania z toalety. Na drugim miejscu znalazła się możliwość zjedzenia ciepłej przekąski, wypicia kawy lub herbaty, a na trzecim dostęp do restauracji i szansa na zjedzenie pełnego posiłku. Najmniej istotna z punktu widzenia użytkowników okazała się usługa hotelowa. 

 

W badaniu padło również pytanie, skierowane głównie do kierowców pojazdów ciężarowych, dotyczące zasadności rozbudowy MOP-ów o dodatkowe, strzeżone i płatne miejsca postojowe z możliwością rezerwacji. 32 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest to dobre rozwiązanie, natomiast nie przewidują regularnego korzystania z takich miejsc. 29 proc. korzystałoby z usługi, pod warunkiem jej rynkowej ceny. Według 23 proc. użytkowników nie ma potrzeby rozbudowy MOP-ów o takie parkingi. 

 

Jakość i zakres usług świadczonych na Miejscach Obsługi Podróżnych 

Zapytani o strefę wypoczynkową w ramach MOP-ów (ławki ze stolikami, place zabaw) ankietowani w większości wskazywali, że korzystają z niej sporadycznie (niecałe 52 proc.). Podobny procent badanych uznał, że oferta gastronomiczno-handlowa w Miejscach Obsługi Podróżnych powinna zostać poszerzona. 

 

W pytaniu otwartym dotyczącym wzbogacenia MOP-ów o nowe funkcje i usługi niemal 13 proc. osób wskazało na konieczność stworzenia większej liczby toalet i pryszniców. Jednocześnie jednak większość ankietowanych (ok. 58 proc.) odrzuciła możliwość wprowadzenia niewielkiej opłaty (do 1 zł) za korzystanie z toalet w zamian za podniesienie ich standardu. Odmiennego zdania było 42 proc. osób. Dla 11 proc. respondentów ważna okazała się również kwestia większej liczby miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych. 

 

Korzystanie z paliw alternatywnych 

Kolejna ze spraw poruszonych w ankiecie dotyczyła korzystania przez użytkowników MOP-ów z pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi (skroplony gaz ziemny - LNG, sprężony gaz ziemny - CNG, wodór, zasilanie elektryczne). Choć 72 proc. osób stwierdziło, że nie planuje posiadania takiego pojazdu, to 23 proc. rozważa jego zakup już w ciągu najbliższych 5 lat. 8 proc. badanych stwierdziło też, że MOP-y powinny zostać wzbogacone o infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, a zdaniem 52 proc. osób wybudowanie takich stacji na MOP-ach przyczyni się do rozwoju rynku pojazdów napędzanych przez paliwa alternatywne. 

 

Planowane działania 

W związku z wynikami ankiety planujemy przeprowadzenie audytu MOP-ów położonych przy drogach ekspresowych i autostradach pod kątem liczby miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych. Rozpoczęte zostały także prace, których celem jest zwiększenie komfortu wypoczynku kierowców samochodów ciężarowych, m.in. poprzez ograniczenie hałasu dochodzącego z drogi. Zaś w celu zapewnienia wszystkim kierowcom informacji o danym MOP-ie, w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem opracowywane jest obecnie rozwiązanie, na podstawie którego użytkownicy otrzymają informację o odległości do najbliższego MOP-u oraz znajdujących się na nim dostępnych miejscach parkingowych. Te dane będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści zlokalizowanych wzdłuż dróg krajowych. 

 

Ponieważ badani sygnalizowali potrzebę urozmaicenia oferty gastronomicznej, m.in. o lokalne i zdrowsze jedzenie, rozpoczęliśmy prace nad przeprowadzeniem badania rynku w zakresie gotowości firm do uruchomienia usług gastronomiczno-handlowych na MOP-ach kat. I. Zdecydowaliśmy też o konieczności opracowania dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w zakresie umieszczenia automatów sprzedających (vendingowych) na MOP-ach tej kategorii. W obszarze utrzymania toalet na MOP-ach, położymy jeszcze większy nacisk na utrzymanie ich w należytej czystości oraz przygotujemy zestawienie newralgicznych lokalizacji wymagających rozbudowy lub przeprowadzenia prac remontowych. W zakresie rozbudowy MOP-ów o nowe funkcje, będziemy również kontynuować ogłaszanie postępowań przetargowych na budowę i obsługę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wprowadzone zostaną także specjalne kosze służące do segregacji odpadów. 

 

Na MOP-ach zaczną pojawiać się również urządzenia do odśnieżania pojazdów - specjalne rampy lub zautomatyzowane urządzenia. Toczą się już pierwsze przetargi, w których pilotażowo zapisaliśmy konieczność ustawienia jednego z tych urządzeń w ciągu 12 miesięcy od przekazania nieruchomości przyszłemu dzierżawcy MOP (na A1 - Mszana Południe, Woźniki Wschód i Zachód, na S3 - Racula Zachód) lub zamontowania ich w ciągu roku od stwierdzenia przez GDDKiA takiej potrzeby (na S8 - Kołaki i Kossaki, na DK8 - Biernatki Wschód i Zachód). Ten ostatni zapis pojawi się również w kolejnych przetargach na dzierżawę MOP-ów, a każdy taki obiekt będzie podlegał analizie konieczności obligatoryjnego umiejscowienia na nim urządzeń do odśnieżania pojazdów ciężarowych. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.