viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Realizacja inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim

08-02-2021

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km, z czego na Warmii i Mazurach pięć obwodnic: Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit.

GDDKiA 

Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

 

Obwodnica Smolajn w ciągu DK51

Najbardziej zaawansowanym zadaniem z Programu budowy 100 obwodnic jest obwodnica miejscowości Smolajny w ciągu drogi GDDKiA krajowej nr 51. W połowie grudnia 2020 roku podpisaliśmy umowę na realizację tego zadania. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł zrealizuje w terminie 16 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) firma Budimex. Więcej szczegółów na ten temat tutaj.

 

Inwestycja będzie polegać na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie, o łącznej długości 1,76 km. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2023.

 

Obwodnica Gąsek w ciągu DK65

GDDKiA Proces opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 wszedł właśnie w kluczową fazę. Burmistrz Olecka 26 października 2020 roku wydał dla tej inwestycji decyzję środowiskową zatwierdzającą do realizacji wariant I. Przystąpiliśmy do prac nad II etapem STEŚ-R, którego celem jest przygotowanie materiałów do przetargu na roboty budowlane. Po ich zakończeniu konieczne będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj. Budowa obwodnicy Gąsek przewidziana jest na lata 2022-2025. Inwestycja, oprócz budowy obwodnicy Gąsek o nośności 11,5 tony na oś i szerokości jezdni 8 m, obejmie budowę dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do obwodnicy, przebudowę dróg publicznych kolidujących z inwestycją, budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt, chodników i rond. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD.

 

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu DK51

Poznaliśmy oferty w ponownym przetargu na wykonanie Studium korytarzowego oraz STEŚ-R wraz z materiałami do decyzji GDDKiA środowiskowej (DŚU) dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51. Zainteresowanych wykonaniem zadania jest osiem podmiotów. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w II kwartale 2021 roku. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Wcześniej unieważniliśmy ponowny przetarg na wykonanie tej dokumentacji. Powodem unieważnienia było wykluczenie jednego z wykonawców i zbyt wysoka oferta drugiego z nich. Szczegółowo przedstawiliśmy to tutaj. Pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie tej dokumentacji unieważniliśmy z powodu braku ofert. 

 

Na etapie SK zostaną przeprowadzone analizy mające wskazać, czy przyszła obwodnica będzie biegła w korytarzu po stronie północno-zachodniej czy północno-wschodniej miasta. Po wskazaniu korytarza drogi zostanie przeprowadzona analiza co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie. Do współpracy w procesie realizacji inwestycji zaprosiliśmy samorządy gmin, przez tereny których będzie przebiegać przyszła obwodnica. Na każdym z etapów przygotowania inwestycji, tj. na etapie przygotowania SK oraz na etapie STEŚ, zostaną także przeprowadzone spotkania informacyjne. Szczegółowo o zakresie zadania pisaliśmy tutaj.

Prace przygotowawcze dla tego zadania przewidziane są na lata 2021-2025, a sama jego realizacja w latach 2026-2030.

 

Obwodnica Szczytna w ciągu DK53, DK57 i DK58

GDDKiA W styczniu 2021 roku otworzyliśmy oferty w powtórzonym przetargu na wykonanie STEŚ-R wraz z materiałami DŚU dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58. Wykonaniem zadania zainteresowanych jest sześć firm. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w drugim kwartale 2021 roku. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy tutaj

Z powodu wykluczenia z postępowania jedynego wykonawcy, unieważniliśmy poprzedni przetarg na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Szczytna. Pisaliśmy o tym tutaj.   

 

Zadanie to obejmuje wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach zadania zostaną wybudowane: węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026-2028.

 

Obwodnica Pisza w ciągu DK58 i DK63

Kolejnym zadaniem z Programu budowy 100 obwodnic realizowanym w województwie warmińsko-mazurskim jest obwodnica GDDKiA Pisza. W ponownym postępowaniu przetargowym wykonaniem STEŚ-R oraz materiałów do DŚU dla obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 zainteresowanych jest dziewięciu wykonawców. Umowę z wybranym wykonawcą planujemy podpisać w drugim kwartale 2021 roku.

Poprzedni przetarg na to zadanie został unieważniony. Złożone oferty zawierały błędne informacje, były niezgodnie z warunkami zamówienia bądź znacząco przekraczały budżet zamawiającego. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.  

 

W ramach inwestycji zostanie wykonana obwodnica Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1x2. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP. Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie STEŚ-R przewidziany jest na lata 2020-2024, natomiast realizacja w systemie Projektuj i buduj planowana jest na lata 2025-2028.