viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Postępy w przygotowaniu inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic w województwie opolskim

08-02-2021
Na terenie Opolszczyzny, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, zaplanowano realizację czterech obwodnic - Brzegu w ciągu DK39, Lędzin w ciągu DK46, Prudnika w ciągu DK41 oraz Sidziny w ciągu DK46. Podstawowymi założeniami Programu budowy 100 obwodnic jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miejscowości, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Obwodnica Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 o długości około 8,5 km

 

Stan prac przygotowawczychGDDKiA 

15 kwietnia 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Podstawowym celem prac projektowych jest zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Po otrzymaniu tej decyzji wykonawca dokumentacji przeprowadzi badania geologiczne terenu oraz wskaże propozycje wariantów konkretnych rozwiązań technicznych przyszłej obwodnicy.

27 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (KOPI), w formie wideokonferencji. Celem spotkania było przyjęcie rekomendacji dla najbardziej optymalnego pod względem środowiskowym, technicznym, ekonomicznym, użytkowym i społecznym wariantu przebiegu obwodnicy. 18 listopada 2020 r. złożono wniosek o DŚU. Decyzja zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarbimierz.

Proces przygotowawczy: 2019-2024   

Lata realizacji: 2024-2026

 

Cel

Inwestycja przewiduje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 39 wraz z budową mostu przez rzekę Odrę, budową wiaduktu nad linią kolejową nr 132 (Opole - Wrocław) oraz przebudową kolidującej infrastruktury drogowej i branżowej. Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzegu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 39. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg.
Inwestycja pozwoli na skomunikowanie północnej części województwa opolskiego z autostradą A4 i będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 94.

 

Obwodnica Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości około 3 km

 

Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. został uzgodniony Program inwestycji. Aktualnie w trakcie przygotowania są materiały do ogłoszenia przetargu na STEŚ-R. Podstawowym celem tego etapu prac projektowych będzie zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie DŚU.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na opracowanie STEŚ-R to listopad 2021 r.

 

Cel

Obwodnica Lędzin wyprowadzi ruch tranzytowy, jaki obecnie koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu drogi krajowej nr 46 jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Lublińcem i dalej z Częstochową. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość na ciągu drogi krajowej nr 46, po oddanej w ubiegłym roku obwodnicy Myśliny. 
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Proces przygotowawczy: 2022-2025

Lata realizacji: 2026-2029

 

Obwodnica Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41 o długości około 3,3 km

 

Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. został uzgodniony Program inwestycji. 28 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie STEŚ-R. Aktualnie komisja przetargowa weryfikuje złożone oferty.

Głównym celem STEŚ-R jest znalezienie optymalnego przebiegu obwodnicy i uzyskanie dla niego DŚU. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac przygotowawczych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Proces przygotowawczy: 2021-2024

Lata realizacji: 2025-2028

 

Cel

Obecnie ruch tranzytowy w ciągu drogi krajowej nr 41 prowadzi przez centrum Prudnika. Po zakończeniu budowy obwodnica przejmie tranzyt, a dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego Prudnika oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja pozwoli na sprawne skomunikowanie ciągów dróg nr 40 oraz 41 i będzie stanowić uzupełnienie do istniejącej obwodnicy w ciągu DK40 (obwodnica Lubrzy) oraz DK41 (obwodnica Prudnika). Obwodnica poprawi dostępność komunikacyjną województwa opolskiego od strony południowej granicy kraju.


 

Obwodnica Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości około 8 km

 

Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. został uzgodniony Program inwestycji. 16 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie STEŚ-R. Aktualnie komisja przetargowa weryfikuje złożone oferty.

Głównym celem STEŚ-R jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego DŚU. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Proces przygotowawczy: 2021-2024

Lata realizacji: 2025-2028

 

Cel

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sidziny jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Obwodnica Sidziny ułatwi dostępność komunikacyjną Nysy od strony stolicy województwa. Inwestycja będzie pełniła rolę uzupełniającą do nowych obwodnic Nysy oraz Niemodlina.