viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Program budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim

08-02-2021

Mija rok od ogłoszenia Programu budowy 100 obwodnic, w którym znalazło się dziewięć inwestycji na Pomorzu Zachodnim. W tym czasie ogłosiliśmy przetargi na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 i obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Podpisaliśmy również umowy na opracowanie dokumentacji dla siedmiu pozostałych obwodnic – Wałcza, Szwecji, Rusinowa i Człopy w ciągu DK22, Złocieńca i Stargardu na DK20 i Kołbaskowa w ciągu DK13. Prace przygotowawcze lub przetargi na realizację objęły wszystkie inwestycje o łącznej długości 47 km i szacowanej wartości około 1,2 miliarda złotych. 

Obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31  

Ominie miasto od wschodu i pozwoli wyprowadzić z centrum Gryfina ruch w ciągu DK31. Droga o długości 5,6 km posiada decyzję środowiskową. Na przebiegu obwodnicy powstaną ronda łączące drogę z obecną DK31 i DW120. Wykonana została Koncepcja programowa i przeprowadzone badania podłoża. Pod koniec września ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i budowę tej drogi. Poznaliśmy oferty wykonawców, a 5 lutego tego roku, wskazaliśmy najkorzystniejszą ofertę. Czekamy jeszcze 10 dni na ewentualne odwołania. Roboty budowlane są przewidziane na lata 2023-2025.  

  

Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20  GDDKiA 

Pod koniec 2019 roku oddaliśmy do ruchu obwodnicę w ciągu drogi ekspresowej S11. Teraz zmierzamy do rozpoczęcia budowy ponad czterokilometrowego odcinka obwodnicy w ciągu DK20, która rozpocznie się od nowego przebiegu S11 w okolicy Miękowa. Pozwoli to wyprowadzić z centrum Szczecinka ruch pojazdów w kierunku Szczecina korzystający z obecnego przebiegu DK20. Na S11 powstanie nowy węzeł drogowy. Droga o długości 4,3 km posiada decyzję środowiskową. Dla inwestycji opracowano Koncepcję programową, zostały wykonane też badania geologiczne. W grudniu ubiegłego roku został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi. W styczniu poznaliśmy oferty wykonawców, które są teraz sprawdzane. Po planowanym na około połowę tego roku podpisaniu umowy ruszy projektowanie, a następnie roboty budowlane, które powinny być prowadzone w latach 2023-2025.  

   

Obwodnica Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13  

Sześciokilometrowa trasa ominie od wschodu Kołbaskowo, wyprowadzając z miejscowości ruch tranzytowy w ciągu DK13 do granicy z Niemcami w Rosówku. Inwestycja posiada decyzję środowiskową. Obwodnica będzie się łączyła z odcinkiem DK13 od granicy Szczecina do autostrady A6 (obwodnica Przecławia i Warzymic) na nowym węźle drogowym Szczecin Zachód, dla którego jest obecnie aktualizowana dokumentacja projektowa. Przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Kołbaskowa, obejmującej również projekt budowlany, ogłosiliśmy w lipcu 2020 roku. Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu ubiegłego roku. Realizację inwestycji w systemie tradycyjnym zaplanowano w latach 2024-2026.  

  

Obwodnica Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22  

Dla inwestycji o szacowanej długości 4,5 km trzeba wykonać całość procesu przygotowawczego, w tym uzyskać decyzję środowiskową określającą przebieg drogi. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w czerwcu zeszłego roku. Projektanci opracowują już pierwsze korytarze przebiegu nowej obwodnicy. Na podstawie wykonanych opracowań i raportu oddziaływania na środowisko zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie, po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji, będzie mógł ruszyć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027.  

  

Obwodnica Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22  

Przez położone na południe od Wałcza Rusinowo przebiega ruch tranzytowy w ciągu DK22. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w czerwcu 2020 roku. Projektanci opracowują już pierwsze korytarze przebiegu nowej obwodnicy. Na podstawie wykonanych opracowań i raportu oddziaływania na środowisko zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie, po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji, będzie mógł się rozpocząć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027.  

  

Obwodnica Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22  

Podstawowym celem budowy obwodnicy Szwecji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w czerwcu zeszłego roku. Projektanci opracowują już pierwsze korytarze przebiegu nowej obwodnicy. Na podstawie wykonanych opracowań i raportu oddziaływania na środowisko zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie, po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji, będzie mógł ruszyć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027.  

   

Obwodnica Wałcza (Strączna) w ciągu drogi krajowej nr 22  

Przez Wałcz przebiegają dwie drogi krajowe - DK10 i DK22. Z obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S10 możemy już korzystać od grudnia ubiegłego roku. Do wyprowadzenia całości ruchu tranzytowego potrzeba jednak również obwodnicy w ciągu DK22. Obwodnica będzie omijała Wałcz, jak również położoną na południowy zachód od Wałcza miejscowość Strączno. W ramach inwestycji przewiduje się budowę nowego węzła drogowego na obwodnicy w ciągu S10 między Wałczem a Witankowem. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w czerwcu 2020 roku. Projektanci opracowują już pierwsze korytarze przebiegu nowej obwodnicy. Na podstawie wykonanych opracowań i raportu oddziaływania na środowisko zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie, po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji, będzie mógł się rozpocząć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027.  

   

Obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20  

Budowa obwodnicy Złocieńca pozwoli na wyprowadzenie z miejscowości ruchu tranzytowego w ciągu DK20. Obecny przejazd przez miasto jest utrudniony za sprawą położonego w centrum przejazdu kolejowego, przy którym są dwa skrzyżowania pod ostrym kątem. Obwodnica rozwiąże problemy komunikacyjne w Złocieńcu. Przebieg obwodnicy planowany jest po południowej stronie miasta. Pod koniec października ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji. Projektanci opracowują już warianty przebiegu inwestycji. Realizacja inwestycji w formule Projektuj i buduj planowana jest w latach 2024-2028.  

  

Obwodnica Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20  

Obecnie pomimo wyprowadzenia ruchu w ciągu drogi ekspresowej S10 ze Stargardu, jeśli kierowca chce pojechać w kierunku Czaplinka czy Złocieńca, musi wjechać do miasta. Realizacja obwodnicy w ciągu DK20 pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego w ciągu dróg krajowych ze Stargardu. Droga będzie omijała Stargard od wschodu, włączając się w istniejącą obwodnicę Stargardu w ciągu S10 na węźle drogowym Stargard Wschód. Pod koniec października ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji. Prace projektowe trwają i sukcesywnie opracowywane są warianty przebiegu inwestycji. Realizacja inwestycji w formule Projektuj i buduj planowana jest w latach 2024-2028.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.