viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Program 100 obwodnic w województwie podlaskim - ogłosiliśmy pierwsze przetargi

08-02-2021

Pięć obwodnic w województwie podlaskim zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na dwie z nich ogłosiliśmy w grudniu ubiegłego roku przetarg, były to obwodnice Suchowoli i Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8. Pozostałe obejścia: Białobrzeg w ciągu DK8, Augustowa w ciągu DK16 oraz Zambrowa w ciągu DK63/66 są na różnym etapie prac przygotowawczych.

Obwodnica Augustowa

To element szerszego zadania obejmującego modernizację całego ciągu DK16 między Augustowem, a granicą państwa w Ogrodnikach. Droga zyska na całej długości szerokość minimum 7 metrów oraz nośność 11,5 tony na oś, co umożliwi wykorzystanie jej do ruchu cięższego niż obecnie.

W celu skutecznego wyeliminowania ruchu ciężkiego z Augustowa, zaplanowaliśmy południowo-wschodnią obwodnicę tej miejscowości. Analizowane są różne warianty, m.in. ten najdłuższy, który na początku ubiegłego roku przedstawił burmistrz Augustowa (tzw. wariant samorządowy).

 

Obecnie zakończono prace nad uproszczonym studium korytarzowym oraz nad analizą i prognozą ruchu. Teraz opracowywany jest etap I Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (etap I STEŚ-R), w tym prowadzona jest roczna inwentaryzacja przyrodnicza.

Ogłoszenie przetargu w systemie Projektu i buduj planowane jest na III kw. 2024 r., a roboty budowlane przewidziane są na lata 2026-2028.  

 

Obwodnica Białobrzeg GDDKiA 

Trasa będzie miała długość ok. 5 km i ominie miejscowość od wschodu. Uzyskana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, a obecnie trwa analiza ofert w przetargu na opracowanie Koncepcji programowej dla odcinka DK8 Sztabin - Augustów wraz z obwodnicą Białobrzeg oraz dokumentacji geologicznej i geotechnicznej. To ostatni etap prac przygotowawczych. Przetarg w systemie Projektuj i buduj zaplanowano na IV kwartał 2022 r. Roboty budowlane przewidziane są na lata 2025-2027. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Białobrzeg jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8.  

 

Obwodnica Suchowoli

Zgodnie z planem przetarg na projekt i budowę obwodnicy Suchowoli został ogłoszony 23 grudnia 2020 r. Trasa będzie miała długość ok. 15,3 km i nie tylko wyprowadzi tranzyt poza Suchowolę od strony wschodniej, ale ominie również szereg sąsiednich miejscowości: Zagórze,  Skindzierz, Chodorówkę Nową, Poświętne czy Krzywą. 

 

W ramach inwestycji powstaną m.in. trzy skrzyżowania z istniejącym układem drogowym, liczne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska. Ponadto w ramach zadania przebudowane zostaną drogi lokalne.

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Suchowoli jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Droga krajowa nr 8 stanowi ważny korytarz o znaczeniu regionalnym łączący Białystok z Augustowem i Suwałkami. Budowa obwodnicy Suchowoli przewidziana jest na lata 2023-2025.  

 

Obwodnica Sztabina

Przetargi na projekt i budowę tej obwodnicy został ogłoszony 23 grudnia 2020 r. Droga o długości 4,45 km ominie miejscowość po stronie wschodniej.  Rozpocznie się trójwlotowym rondem, ok. 350 m przed rzeką Biebrzą. Zakończy natomiast włączeniem w istniejącą drogę krajową nr 8 na wysokości Nowej Cegielni.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie między innymi estakada nad doliną Biebrzy, powstaną trzy skrzyżowania, w tym dwa ronda, wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP1228B, przejście górne oraz liczne mniejsze dla zwierząt. 

 

Podpisanie umowy z wykonawca planowane jest na III kwartał bieżącego roku. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sztabina jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego miasta.

 

Obwodnica Zambrowa

To początek prac nad tą inwestycją. Odbyły się trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy Studium korytarzowego, ale nie zostały rozstrzygnięte albo z powodu braku chętnych albo oferty znacząco przekraczającej możliwości inwestora.

W dniu 16 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy kolejny przetarg, rozszerzony o opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. W ten sposób połączony został etap rozważań nad możliwym przebiegiem obwodnicy Zambrowa, realizowany w ramach Studium korytarzowego z wyborem najkorzystniejszego wariantu.

 

Będzie on podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej z uszczegółowieniem wariantu wybranego do wniosku o decyzję środowiskową w sposób umożliwiający ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Zambrowa w systemie Projektuj i buduj.

Według wstępnych prognoz realizacja południowej obwodnicy Zambrowa nastąpi w latach 2026-2028. Dzięki wybudowaniu obwodnicy, z centrum miasta wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy na osi północ-południe, dla jadących Łomży w stronę Siedlec (DK63) oraz z Łomży w kierunku Bielska Podlaskiego (DK66).

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.