viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Rozbudowa dróg krajowych w woj. lubuskim

09-02-2021

Otworzyliśmy oferty w przetargu na przygotowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy w sumie siedmiu odcinków dróg krajowych nr 12, 22 i 27. Łączna długość przebudowanych odcinków wynosi ok.70 km. 

Co w ramach zadań?  

 

Wykonawcy będą mieli za zadanie wykonać dokumentacje techniczną oraz uzyskać niezbędne decyzje - o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub o pozwoleniu na budowę (PNB). Przygotują także niezbędną dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie procedur przetargowych na roboty budowlane. 

 

Wszystkie zadania polegają na rozbudowach oraz przebudowach fragmentów dróg krajowych i 

dostosowaniu ich nośności do przemieszczania się pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 11,5 

t/oś. Pasy drogowe oraz same jezdnie zostaną poszerzone, nawierzchnia wzmocniona, powstaną nowe skrzyżowania, obiekty mostowe, kanały technologiczne niezbędne dla infrastruktury drogowej. Wykonane zostaną nowe elementy związane z bezpieczeństwem ruchu na drodze jak zatoki, wyspy rozdzielające, oznakowanie pionowe oraz poziome, a także oświetlenie. 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Przebudowa obwodnicy Żar w ciągu drogi krajowej nr 12 

 

Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać kompleksową dokumentację techniczną dla przebudowy obwodnicy Żar, wraz z uzyskaniem decyzji DŚU oraz pozwolenia na budowę. Orientacyjna długość odcinka, jaki ma być zaprojektowany w ramach tego zadania wynosi ponad 4 km. Projekt obejmie m.in. zwiększenie parametru nośności drogi, umożliwiającego przemieszczania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi pojazdu do 11,5 t oraz poszerzenie jezdni, budowę infrastruktury drogowej czy nowych elementów z zakresu BRD.  

Na wykonacie zadania wykonawca będzie miał 46 miesięcy od momentu podpisania umowy. Na wykonanie tego zadania wpłynęło pięć ofert. 

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Strzelce Krajeńskie do granicy woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego 

 

Zakres prac obejmuje fragmenty DK22 przebiegające przez gminy Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew. Będą to dwa odcinki o łącznej długości ponad 26 km.  

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji DŚU oraz dwóch decyzji ZRID, pozwalających na sporządzenie dokumentacji przetargowej i zrealizowanie robót budowlanych. Na wykonanie dokumentacji wykonawca będzie miał 86 miesięcy od momentu podpisania umowy. Na wykonanie tego zadania wpłynęły dwie oferty.  

 

Przebudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Wilkanowo - Zielona Góra  

 

Zadanie zlokalizowane jest w gminie Zielona Góra. Długość przebudowanego odcinka to ok. 1,8 km. 

Zakres prac projektowych obejmie poszerzenie jezdni, wzmocnienie nawierzchni, dostosowanie jej do nośności 11,5 t/oś. Na wykonanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych decyzji (DŚU i PNB) oraz przygotowanie dokumentacji do przetargu na roboty budowlane, wykonawca będzie miał 46 miesięcy. Na wykonanie tego zadania wpłynęło sześć ofert. 

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Świdnica - Wilkanowo 

 

Orientacyjna długość odcinka to ponad 3 km. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami (DŚU i ZRID) oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. Nośność drogi zostanie dostosowana do 11,5 t/oś. Na tym odcinku projektant będzie miał za zadanie zlikwidować tzw. „wąskie gardła”, czyli niebezpieczne zwężenia na drodze. Dokumentacja techniczna ma powstać w ciągu 75 miesięcy i sześć firm złożyło swoje oferty w tym postepowaniu. 

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku węzeł Żary do miejscowości Żary 

 

Zadanie obejmuje ponad 9-kilometrowy odcinek drogi krajowej zlokalizowany pomiędzy węzłem Żary a miejscowością Żary. Dokumentacja techniczna ma obejmować projekt wraz z niezbędnymi decyzjami (DŚU i ZRID) oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. Oprócz dostosowania nośności do 11,5 t/oś, droga zostanie poszerzona, zlikwidowane zostaną niebezpieczne zwężenia. Droga zostanie doposażona w dwukierunkową ścieżkę rowerową na odcinku około 4 km. Na wykonanie tego zadania wykonawca będzie miał 86 miesięcy. W postępowaniu przetargowym oferty złożyło sześć firm.  

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Żary - Nowogród Bobrzański  

 

Zakres zadania obejmuje dwa odcinki drogi krajowej nr 27 o łącznej długości prawie 13 km. W ramach dokumentacji technicznej wykonawca będzie miał za zadanie m.in. zaprojektować budowę obejścia wsi Bieniów o szacunkowej długości 3 km. Planowana rozbudowa drogi oraz budowa obwodnicy m. Bieniów w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projekt dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami (DŚU oraz ZRID) i dokumentami do przetargu na roboty budowlane ma powstać w ciągu 87 miesięcy i dwie firmy złożyły swoje oferty w tym postepowaniu. 

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Nowogród Bobrzański - Świdnica 

 

W ramach zadania wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać dokumentację techniczną dla ok. 11-kilometrowego odcinka DK27. Głównym zadaniem będzie dostosowanie nośności nawierzchni, po której mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą osi do 11,5 t. Ponadto przeprojektowane zostaną niebezpieczne łuki, w obrębie których dochodzi do częstych wypadków. Nowy projekt obejmie także skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 290 oraz skrzyżowane do m. Piaski, z wlotami pod ostrym kątem i dużą liczbą punktów kolizyjnych. Projekt dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami (DŚU, ZRID) i dokumentacją niezbędną do przetargu na roboty budowlane ma powstać w ciągu 86 miesięcy i pięć firm złożyło swoje oferty w tym postępowaniu.