viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

Oznakowanie eksperymentalne

18-02-2021

Zależy nam na tym, aby oznakowanie dróg było jednolite, intuicyjne i w pełni czytelne dla kierowców. Ten cel przyświecał nam podczas opracowywania projektu zmian w zakresie oznakowania dróg szybkiego ruchu. Minęło już siedem lat, od kiedy oznakowanie eksperymentalne po raz pierwszy pojawiło się na drogach w naszym kraju.

W 2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) wyraziła zgodę na oznakowanie eksperymentalne w zakresie oznaczenia kierunkowego i tablic szlaku drogowego na budowanej autostradzie A1 na odcinku Toruń - Kowal. Do końca roku oznakowanie eksperymentalne zostało wyniesione na pierwszej części tego odcinka pomiędzy Toruniem a Włocławkiem (woj. kujawsko-pomorskie).

 

 

Kolejnym krokiem było wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego przy oznaczeniu dojazdów do bramek na punktach poboru opłat (PPO) na autostradzie A4 (PPO Karwiany i Żernica) oraz na autostradzie A2 (PPO Żdżary i Stryków). Od tego czasu oznakowanie eksperymentalne zostało już wdrożone na 57 odcinkach dróg w całej Polsce. Pod koniec 2019 r. wyniesione zostało m.in. na kilku odcinkach drogi ekspresowej S5 (woj. wielkopolskie: autostrada A2 - węzeł Lipno, woj. kujawsko-pomorskie: autostrada A1 - granica z woj. wielkopolskim) oraz na śląskim odcinku autostrady A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia.

 

Zmiany na lepsze

Wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego ma na celu zwiększenie czytelności i intuicyjności oznakowania oraz uczynienie go bardziej nowoczesnym. Projekt zakłada również poprawę bezpieczeństwa ruchu i komfortu podróżowania. Znaki, odbiegające nieco od dotychczasowych, mają stanowić ewolucyjną zmianę oznakowania standardowego, stworzoną w oparciu o opinie przesyłane przez użytkowników dróg i analizy GDDKiA.

 

Warto przypomnieć, że warunki techniczne dla znaków drogowych są wyraźnie zdefiniowane przez przepisy prawa. Wszelkie zmiany w tym zakresie muszą więc być wprowadzane poprzez modyfikację konkretnych rozporządzeń lub zgód w ramach projektów badawczych zaakceptowanych przez KRBRD. Od 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury przeprowadza cykliczną (dwa razy do roku) ocenę zgodności oznakowania wyniesionego w terenie przez GDDKiA z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to zarówno oznakowania eksperymentalnego jak i standardowego.

 

Zgodnie z naszymi założeniami, oznakowanie eksperymentalne ma być intuicyjne, dlatego wielu kierowców mogło przyjąć wprowadzane zmiany jako coś oczywistego. Prześledźmy więc, jakich dokonano modyfikacji.

 

Różnice w znakach na drogach klasy A i S

Dojeżdżając do węzła, najpierw zobaczymy tablicę węzła drogowego (znak E-20), na której obok piktogramu węzła, jego nazwy oraz odległości dodano numer węzła, co ma ułatwić orientację kierowcom (np. zjedź na węźle nr 2). Warto podkreślić, że na drogach ekspresowych w oznakowaniu eksperymentalnym tablice węzła drogowego są takiej samej wielkości jak na autostradach.

 

GDDKiA

Na autostradzie dwukrotnie (w odległości 1500 m i 500 m), a na ekspresówce tylko raz (500 m), zobaczymy dużą tablicę przeddrogowskazową (E-1), na której dodano tabliczkę z piktogramem wyjazdu z numerem węzła. W porównaniu ze zwykłym oznakowaniem na drodze ekspresowej zwiększono wielkość tablicy przeddrogowskazowej do rozmiarów stosowanych na autostradzie.

 

GDDKiA

Trzykrotnie przed początkiem pasa wyłączania zobaczymy pionowe tablice wskaźnikowe (F-14 d, e, f), informujące o odległości (300, 200 i 100 metrów przed początkiem pasa wyłączania). To rozwiązanie znane dotychczas z autostrad wprowadzono w oznakowaniu eksperymentalnym na drogach ekspresowych.

 

GDDKiA

Na początku pasa wyłączania kierowcy widzą tablicę drogowskazową (E-2) nad całą szerokością jezdni, która zastąpiła dwie mniejsze. W oznakowaniu eksperymentalnym połączono i wydłużono panele znaku tak, aby informacja na znaku odnosiła się do kierunku na właściwym pasie ruchu. Dodano strzałki wskazujące kierunek na danym pasie ruchu, a nad tablicą dodano numer węzła z piktogramem wyjazdu.

 

GDDKiA

Oznakowanie eksperymentalne wprowadziło na nosku łącznicy wyjazdowej, zarówno na autostradzie jak i ekspresówce, drogowskaz w kształcie strzały (E-3) z tabliczką zawierającą piktogram wyjazdu i jego numer. Jeśli węzeł miał dwie kolejne łącznice obsługujące różne kierunki, to obok numeru węzła mogliśmy zobaczyć literę a lub b (w tym przypadku takie oznakowanie stosowane było też na tablicy przeddrogowskazowej i drogowskazowej).

 

GDDKiA

Oddalając się od węzła, zobaczymy tablicę szlaku drogowego (E-14), na której dodano piktogram kolejnego węzła z numerem i odległością do niego, a na dole znaku wskazano dużą miejscowość znajdującą się tuż za granicą naszego kraju (tylko w strefie Schengen) zamiast przejścia granicznego.

 

GDDKiA

Oznakowanie objazdów

 Znalezienie właściwej drogi objazdu przysparzać może sporo trudności. Dlatego też w oznakowaniu eksperymentalnym zaprojektowaliśmy oznaczenia stałych objazdów, dzięki którym w przypadku konieczności przekierowania ruchu nie tracimy czasu na montaż tabliczek. Znak F-8 montowany jest jako znak pryzmowy przed węzłem i zazwyczaj widoczne jest jedynie szare tło. Zmiana nadawanego znaku może być realizowana poprzez zmianę położenia elementów ruchomych w postaci graniastosłupów o podstawie trójkątnej. W sytuacji, gdy droga zostanie zablokowana, pryzmy odwrócą się, odsłaniając informację o objeździe. Tabliczki objazdowe na co dzień wskazują kierunek dojazdu do węzła.

 

Informacje o zamknięciu drogi i objeździe wyświetlą się również na tablicach VMS, na których wyświetlają się rysunki znaków i komunikaty za pomocą diod.

  • Tablica F-8 zawiera: schemat objazdu pomiędzy węzłami, długość objazdu, wzór tabliczki prowadzącej objazd.
  • Tabliczka zawiera informacje o: dojeździe do węzła na autostradzie/drodze ekspresowej, numer węzła, do którego prowadzi objazd i wskazanie kierunku. Duża litera „O” oznacza, że to tabliczka dedykowana dla objazdu.

GDDKiA

 

Oznakowanie przejazdów i wjazdów awaryjnych

Z myślą o potrzebach służb utrzymaniowych i ratowniczych zaprojektowaliśmy tabliczki oznaczające miejsca, w których zlokalizowane są przejazdy awaryjne i wjazdy awaryjne. Na tabliczkach widnieje skrót od nazwy elementu drogi i kilometr, w którym jest on zlokalizowany.

 

GDDKiA

Toczą się prace legislacyjne

W połowie września 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

Zmiany te wpłyną m.in. na sposób i zakres informacji przekazywanych kierującym pojazdami, a w konsekwencji przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania. Rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu wprowadzą także nowe tablice wskaźnikowe informujące o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej. Tablice te funkcjonują na razie jako element oznakowania eksperymentalnego. Aby inne elementy oznakowania eksperymentalnego mogły uzyskać status powszechnie obowiązujących, powinny być wprowadzone stosownymi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw transportu.

 

Wyraź opinię!

Jeszcze w tym miesiącu planujemy publikację ankiety, skierowanej do użytkowników dróg krajowych, dotyczącej kwestii oznakowania. Badanie trwać będzie miesiąc i pozwoli nam poznać opinię kierowców na temat oznakowania eksperymentalnego (Czy się sprawdziło? Co należałoby poprawić?) oraz obecnie obowiązujących rozwiązań w zakresie znaków drogowych. Uczestnicy ankiety ocenią, co w systemie oznakowania dróg krajowych należałoby zmienić, których znaków jest za dużo, a które są z różnych względów niezrozumiałe.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.