viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Kolejne przebudowy dróg krajowych w województwie lubuskim

23-02-2021

Wybraliśmy wykonawcę, który przygotuje dokumentację techniczną dla przebudowy kilku odcinków dróg krajowych nr 22 i 24. Zadanie to podzielone jest na cztery części i realizowane jest w ramach programu dostosowania dróg krajowych w naszym województwie do paramentów klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego), w tym do nośności 11,5 t/oś.

W przetargu wzięło udział łącznie 10 podmiotów, które składały oferty na poszczególne części.  

Najkorzystniejszą ofertę dla każdej części złożyła firma CertusVia, która wyceniła realizację wszystkich zadań na kwotę ponad 10 mln zł. Na wykonanie każdego z nich wykonawca ma 81 miesięcy, od momentu podpisania umowy, w tym 40 miesięcy na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji do przetargów na roboty, a pozostały czas obejmuje nadzór autorski w trakcie procedury przetargowej i na etapie realizacji robót budowalnych.  

 

Ponadto na początku lutego br. otworzyliśmy oferty w przetargu na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie aż siedmiu odcinków dróg krajowych nr 12, 22 i 27, o łącznej długości ponad 70 km.  Do końca roku planujemy rozpocząć prace przygotowawcze dla łącznie ok. 180 km dróg krajowych w naszym województwie. Całkowity koszt inwestycji realizowanych w ramach tych zadań wyniesie ok. 1,5 mld zł. 

 

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do granicy miasta Gorzów Wielkopolski 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubuskiego i obejmuje drogę krajową nr 22 przebiegającą przez gminy Krzeszyce i Deszczno. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa odcinki realizacyjne, o łącznej długości prawie 13 km. Wykonawca będzie miał za zadanie opracować kompletną dokumentację techniczną, obejmującą m.in. opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  Zadanie obejmuje także przygotowanie dokumentacji do przetargu na roboty budowlane oraz nadzór autorski w ich trakcie. Zakres prac projektowych, a w dalszej perspektywie budowlanych na tym odcinku, obejmie przede wszystkim przebudowę drogi i dostosowanie jej parametrów do drogi klasy GP, w tym dostosowanie jej nośności do 11,5 t/oś.  Prace będą polegały m.in. na poszerzeniu pasa drogowego, aktualizacji oznakowania oraz urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (przejścia dla pieszych, oświetlenia), przebudowie skrzyżowań, budowie wysp spowalniających na wlotach do miejscowości Krasowiec i Prądocin. Stary most, znajdujący się pomiędzy tymi miejscowościami nad kanałem Bema, zostanie zastąpiony nowym. 

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od miejscowości Świętojańsko do skrzyżowania z DK24 

 

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla rozbudowy odcinka drogi krajowej 22 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych (DŚU, ZRID) oraz sporządzenie dokumentacji przetargowej umożliwiającej przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Odcinek przebiega przez gminy Krzeszyce i Lubniewice, a jego planowana długość to ok. 10 km. Zakres prac projektowych obejmie m.in. poszerzenie jezdni oraz pasa drogowego, przebudowy skrzyżowań, budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem, aktualizację oznakowania i urządzeń BRD, budowę kanału technologicznego, a także rozbiórkę i budowę obiektu mostowego, znajdującego się w ciągu tej drogi.  

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 24 od granicy województwa wielkopolskiego i lubuskiego do miejscowości Chełmsko 

 

Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 24, od granicy województwa wielkopolskiego i lubuskiego, przebiegającego przez gminy Pszczew oraz Przytoczna, do miejscowości Chełmsko. W tym przypadku wykonawca zobligowany będzie do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Przygotuje także dokumenty do przetargu na roboty budowlane i będzie pełnił nadzór autorski nad zadaniem.  

Zakres prac budowlanych będzie obejmował, oprócz dostosowania nośności nawierzchni do przejazdu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 11.5 t, także poszerzenie jezdni i pasa drogowego, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, aktualizację oznakowania i urządzeń BRD, budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, budowę i przebudowę chodników i wysp spowalniających w miejscowości Wierzbno. Przebudowany odcinek będzie łączył się w przyszłości z obwodnicą Przytocznej, która jest realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. We wrześniu 2020 roku dla obwodnicy Przytocznej podpisana została umowa na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). W przyszłości przebudowany odcinek oraz obwodnica będą tworzyć spójny układ komunikacyjny, o parametrach drogi klasy GP.  

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na odcinku od węzła Skwierzyna Zachód do skrzyżowania z DK22 

 

Ostatnie zadanie w ramach tego postępowania obejmuje odcinek drogi krajowej nr 24, od węzła Skwierzyna Zachód na drodze ekspresowej S3, do skrzyżowania z DK22 w okolicy miejscowości Waldowice. Obejmuje ono przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych (DŚU i ZRID) dla ponad 15-kilometrowego odcinka drogi. Wykonawca przygotuje także dokumentację do przetargu na roboty budowalne. Parametry drogi zostaną dostosowane do klasy GP, nośność do 11,5 t/oś, a jezdnie i pas drogowy zostaną poszerzone. Przebudowana zostanie także niezbędna infrastruktura towarzyszącą (przebudowa przepustów, budowa kanału technologicznego, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych).