viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Znamy oferty na całoroczne utrzymanie dróg krajowych w rejonie Garwolina

25-02-2021

W przetargu na całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Garwolinie wpłynęło 10 ofert.

Najniższą ofertę na kwotę 54 774 837,24 zł złożyło konsorcjum firm TIRBO (lider) i ROBSON (partner). Na realizację tej inwestycji przewidzieliśmy kwotę 110 179 060,56 zł.

 

Pozostałe oferty: 

80 448 009,78 zł, konsorcjum firm ALDIAN Jacek Wesołowski (lider) i AL-BEST Albert Wysocki (partner)

97 872 637,50 zł, konsorcjum firm Abramss (lider), PHU URBANOWSKI i Rector (partnerzy)

99 230 062,79 zł, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Piotrków Trybunalski 101 913 085,90 zł, ZABERD

112 079 230,00 zł, konsorcjum firm: ALTOR (lider) i PRD Regionalne Drogi Podlaskie (partner)

112 814 010.84 zł, konsorcjum firm: Drostar (lider), AJW WARDEX, Autostrada Mazowiecka i PHU PRIMA Bogdan Głuchowski (partnerzy)

118 623 134,72 zł, FBSerwis

132 677 552,67 zł, AVR

150 692 384,70 zł, konsorcjum firm Romil (lider), Polbud i Wegarten (partnerzy)

 

Zestawienie ofert

 

Jak będą oceniane oferty? 
Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: emisja spalin (25 proc.), kwalifikacje zawodowe personelu (10 proc.), zawodowa integracja osób (5 proc.) oraz cena (60 proc.).

 

Najważniejsze terminy 
Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w kwietniu 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 48 miesięcy od daty zawarcia umowy. Oznacza to, że wykonawca będzie odpowiadał za całoroczne utrzymanie dróg krajowych na obszarze podległym Rejonowi GDDKiA w Garwolinie do marca 2025 r.

 

Zakres prac  

Zadaniem wykonawcy będzie całoroczne, bieżące utrzymanie prawie 140 km dróg krajowych, w tym obiektów inżynierskich na terenie Rejonu GDDKiA w Garwolinie. Dotyczy to następujących odcinków:

- S17 węzeł Lubelska - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego,

- DK17 węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) - węzeł Lubelska,

- DK50 Sobiekursk - Mińsk Mazowiecki,

- DK76 Wilga - Łuków.

Zakres robót obejmuje między innymi drobne remonty nawierzchni, utrzymanie kanalizacji, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, prace brukarskie, sprzątanie, usuwanie padłej zwierzyny, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie.

 

Drogi utrzymują zewnętrzne firmy

Długość sieci drogowej na Mazowszu wynosi 2 289 km (w rozwinięciu na jedną jezdnię 2 682 km). Od 2014 roku utrzymaniem mazowieckich dróg zajmują się zewnętrzne firmy, wyłaniane w drodze postępowań przetargowych. GDDKiA na bieżąco monitoruje sieć drogową. W przypadku zauważenia nieprawidłowości, natychmiast reagujemy, zwracając uwagę firmie utrzymaniowej, a w razie konieczności nakładając kary umowne.

 

Drogi w zarządzie GDDKiA

GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3 804 km, na co składa się 1247 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. Zimą utrzymujemy ponad 20 tys. km dróg, z czego ok. 2,6 tys. stanowią drogi serwisowe i dojazdowe. Przypomnijmy, że łączna długość dróg publicznych w Polsce to ok. 420 tys. km.