viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Tydzień na budowie S19 na Podkarpaciu

29-04-2021

Postępują prace na budowie podkarpackich odcinków drogi ekspresowej S19. Wykonawcy prowadzą prace w pełnym zakresie i we wszystkich branżach.

Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

 

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Aktualne zaawansowanie robót wynosi 74%.

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu wykonywał humusowanie skarp i terenów płaskich oraz układano ścieki trójkątne i krawężniki granitowe. 

W zakresie robót mostowych:

- na moście 01MS w m. Łążek Ordynacki betonowano płyty przejściowe

- na wiadukcie 02WD nad S19 w m. Domostawa wykonywano izolację grubą na ustroju nośnym i płytach przejściowych na podporze A

- na przejściu ekologicznym dla średnich zwierząt górą 03PESG w m. Domostawa wykonywano betonowanie gzymsów etap II

- na wiadukcie 04WD nad S19 w m. Domostawa montowano deskę gzymsową oraz betonowano dylatację

- na moście 09MS w m. Kutyły betonowano wnęki płyty przejściowe

- na wiadukcie 10WD w m. Kutyły montowano bariery

- na wiadukcie 11WS w m. Zdziary wykonywano izolację grubą ustroju nośnego i płyt przejściowych.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiekty mostowe  dostarczono około 90 m3 betonu.

Z robót branżowych kontynuowano budowę kanału technologicznego, drenażu wgłębnego oraz regulację włazów. Na MOP Bukowa wykonywano nasadzenia drzew i krzewów.

 

 

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Aktualne zaawansowanie robót wynosi 64%.

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu układał nawierzchnię z kostki kamiennej na rondzie w Zdziarach oraz zamontował słupy ekranów akustycznych.

W zakresie branży mostowej:

- na moście 08MS nad rzeką San zbrojono i betonowano segment 8/3 i 6/4 na nitce lewej

 -na wiadukcie 07WD nad S19 w ciągu DW858 w rejonie m. Zarzecze  wykonywano beton podkładowy kap chodnikowych na długości skrzydeł podpory nr 3

- na wiadukcie 03WD nad S19 w ciągu DP1049R w rejonie m. Zapacz wykonywano izolację cienką przyczółka P1

- na wiadukcie 12WD nad S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary wykonywano zasypkę przyczółków i betonowanie dylatacji modułowych.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 23 ton stali oraz dostarczono 210 m3 betonu.

Z robót branżowych wykonywano kanał technologiczny i montaż wylotów skarpowych S19.

 

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Aktualne zawansowanie robót wynosi 85%.

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu kontynuował wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20cm, montowano bariery liniowe oraz wykonywano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W.  

W zakresie robót mostowych:

- na wiadukcie WS10 nad DK77 na węźle Rudnik nad Sanem układano schody skarpowe

- na wiadukcie WS11 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin – Przeworsk zbrojono płyty przejściowe

- na wiadukcie WS12 nad drogą gminną DG 102704R zbrojono płyty przejściowe i wykonywano beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe

- na przejściu dla średnich zwierząt PZŚd-13 w km 20+303,11 drogi ekspresowej S19 kontynuowano wykonywanie betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe oraz zbrojono płyty przejściowe.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 10 ton stali oraz dostarczono 50 m3 betonu.

Z robót branżowych kontynuowano przebudowę rowów i cieków melioracyjnych, budowę oświetlenia drogowego i zasilania oraz kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. 

Na zbiorniku Zb-21 wykonywano umocnienie dna i skarp geokratą komórkową PEHD wypełnioną kruszywem oraz dociążano zbiornik materiałem sypkim.

 

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Aktualne zaawansowanie robót wynosi 60%.

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ubiegłym tygodniu (63. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne. Wykonano ok. 10000 m3 nasypów drogowych na drodze ekspresowej S19, 3500 m3 nasypów na przebudowywanej DK19, 600 m3 nasypów na drodze gminnej 102301R i ok. 4300 m3 wykopów drogowych na MOP Podgórze. Kontynuowano też plantowanie i umacnianie skarp oraz rowów drogowych, a także prace związane z odhumusowaniem terenu pod drogami dojazdowymi i humusowanie terenów płaskich na obszarze MOP Podgórze. Ponadto, na DK19 wykonano kolejny odcinek podbudowy z kruszywa pod chodnik i ścieżkę rowerową. Układano też kostkę brukową oraz obrzeża betonowe i ściek z kostki kamiennej.

W zakresie branży mostowej Wykonawca na przejściach dla zwierząt wykonał m.in. montaż zbrojenia płyt przejściowych i odwodnienie zasypki przyczółków podpór obiektu, nasyp stożka przyczółków podpór oraz nasyp przyległy do obiektu wraz z zagęszczeniem. Na wiadukcie 21WD w ciągu DK19 nad S19 wykonano betonowanie płyt przejściowych oraz montaż desek gzymsowych. Ponadto, na wiadukcie 25WD w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad drogą ekspresową, ustawiono ponad 45 m ścieku przykrawężnikowego i wykonano izolację bitumiczną podpór obiektu.

W zakresie branży sanitarnej trwały prace związane z montażem sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast w zakresie branży melioracyjnej kontynuowano wykonywanie ubezpieczenia dna i skarp cieków z wykorzystaniem geokraty komórkowej i narzutu kamiennego.

W zakresie branży konstrukcyjnej trwały prace wykończeniowe na MOP Jeżowe.

 

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Aktualne zaawansowanie robót wynosi 79%.

Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu (59. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne. Wykonano ok. 9500 m3 nasypów oraz 2000 m3 wykopów drogowym. Ułożono też następne odcinki podbudowy pomocniczej i zasadniczej, a także kontynuowano oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych. Ponadto, ułożono kolejne 400 m ścieku drogowego trójkątnego i 110 m krawężnika betonowego.

W zakresie branży mostowej:

- na przejściu dla zwierząt małych 17PZM, przejściu dolnym dla zwierząt średnich 29PZŚd oraz wiaduktu 34WD w ciągu drogi powiatowej nr 1364R nad S19 kontynuowano prace związane z montażem zbrojenia i deskowania oraz betonowaniem kap chodnikowych

- na przejściach dla zwierząt małych 17.1PZM i 18PZM, wiadukcie 30WS nad drogą powiatową nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny oraz  przejściu górnym dla zwierząt średnich 33PZŚg kontynuowano prace związane z montażem zbrojenia i deskowania oraz betonowaniem ustroju nośnego

- na wiadukcie 27WS nad DW861 – węzeł Jeżowe,  rozpoczęto montaż krawężników granitowych i prefabrykatów gzymsowych

- na wiadukcie 28WS nad drogą gminną nr 002308R prowadzono prace związane z wykonaniem izolacji korpusu przyczółka i płyt przejściowych obiektu.

W zakresie branży sanitarnej trwały prace związane z montażem sieci i uzbrojenia kanalizacji deszczowej, natomiast w zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano układanie rur osłonowych dla oświetlenia drogowego i rozpoczęto układanie rur przepustowych pod łącznicami węzła Nowa Sarzyna.

 

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Aktualne zaawansowanie robót wynosi 53%.

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu (42. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne. Wykonano łącznie ok. 8000 m3 nasypów i 12000 m3 wykopów drogowych na trasie głównej, DK19 oraz węźle Sokołów Małopolski Północ. Wykonano też kolejne odcinki ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem, a także podbudowę pomocniczą i zasadniczą oraz warstwę mrozoochronną i ścieralną. Ponadto, prowadzono prace związane z oczyszczeniem i skropieniem warstw bitumicznych oraz umocnieniem skarp i rowów drogowych przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej.

Wykonawca prowadził również prace brukarskie na DW878. Ułożono krawężniki i obrzeża betonowe i rozpoczęto prace związane z wykonaniem zatoki autobusowej.

W zakresie branży mostowej trwały prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem obiektów – przejść dla zwierząt małych 23PZM i 24PZM, wiaduktu 36WD w ciągu DK19, przebiegającego nad S19 – węzeł Kamień, przejścia górnego dla zwierząt średnich 40PZŚg oraz wiaduktu 42WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru), przebiegającego nad drogą ekspresową S19, zlokalizowanych gminie Sokołów Małopolski. Wykorzystano łącznie ponad 20000 kg stali.

Ponadto, kontynuowano wykonywanie zasypki fundamentów, korpusów podpór i ścian oporowych wiaduktu 43WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) nad drogą ekspresową, zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski, natomiast na wiadukcie 44WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru), przebiegającym nad drogą ekspresową S19, umocniono stożki podpór obiektu.

W zakresie branży sanitarnej w dalszym ciągu trwały prace związane z układaniem  i montażem sieci i uzbrojenia kanalizacji deszczowej oraz budową sieci wodociągowej wzdłuż trasy głównej. W zakresie robót ziemnych kontynuowano wykopy i prace wykończeniowe zbiorników retencyjnych.

W zakresie branży telekomunikacyjnej prowadzono budowę kanału technologicznego, natomiast w zakresie branży elektroenergetycznej montowano słupy średniego napięcia na obszarze obu węzłów i MOP, a także układano rury oświetleniowe i zasilające.

W zakresie branży konstrukcyjnej Wykonawca kontynuował prace związane z wykonaniem elementów żelbetowych konstrukcji budynku biurowo – socjalnego i fundamentów budynku warsztatowo – garażowego na terenie Obwodu Utrzymania Drogowego, zlokalizowanego przy węźle Sokołów Małopolski Północ.

 

GDDKiA