viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Internetowe konsultacje dla planowanej budowy obwodnicy Brzegu

30-04-2021
Od wtorku 04 maja rozpoczynają się internetowe konsultacje dla mieszkańców miasta Brzeg, gmin Skarbimierz i Lubsza w związku z etapem dokumentacji dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK39.

Ze względu na okres związany z obostrzeniami, nie przewidujemy spotkań bezpośrednio z osobami zainteresowanymi, jednak proponujemy możliwość wyrażenia opinii i złożenia wniosków online.

Celem konsultacji będzie możliwość zapoznania z dokumentacją rozwiązań projektowych dla wariantu W1D w zakresie proponowanego skomunikowania działek przylegających do planowanej obwodnicy Brzegu.

Konsultacje umożliwią zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi dla rozbudowy drogi i przesyłaniu drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną wniosków – propozycji do przeanalizowania i ewentualnego uwzględnienia (w uzasadnionych przypadkach) przez projektanta w opracowywanej dokumentacji projektowej na etapie Koncepcji Programowej.

 

Etap Koncepcji Programowej (KP) ma na celu uszczegółowienie rozwiązań projektowych przyjętych na poprzednim etapie przygotowania inwestycji, zgodnie z posiadaną wiedzą, uzgodnieniami i wymaganiami. Proces projektowy jest bardzo złożony, skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu szeroko pojętej inżynierii. Z tego powodu jest bardzo czasochłonny.

Rozwiązania projektowe na etapie Koncepcji Programowej nie są rozwiązaniami ostatecznymi. Pozwalają natomiast na określenie rozwiązań projektowych w sposób dość szczegółowy, stanowią także podstawę do powstania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) niezbędnego do przygotowania i realizacji inwestycji w systemie Projektuj i Buduj.

 

Główne cele budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39:

  • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta Brzegu
  • stworzenie alternatywnej przeprawy przez Odrę
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu na kierunku DK39
  • poprawa komfortu przejazdu i skrócenie czasu podróży w ciągu DK 39 

 

Dokumentacja będzie dostępna od 4 maja br.:

- na stronie internetowej https://obwodnicabrzegu.pl/do-pobrania/

- w siedzibie Urzędu Gminy w Brzegu, Skarbimierzu i Lubszy.

 

Wnioski dotyczące inwestycji można składać do 25.05 br. :

 

  • w formie tradycyjnej na adres:

MPRB Sp. z o.o.

ul. Jana Dekerta 18

30-703 Kraków

 

Dodatkowo w dniach 10 maja 2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 i 11 maja 2021 r. w godzinach od 14:00 do 18.00 zaplanowano telefoniczne dyżury Projektantów, umożliwiające kontakt osobom zainteresowanym pod numerami:

Projektant Drogowy: tel. 12 312 18 76

Projektant Środowiskowy: tel. 501 010 880

Projektant Mostowy: tel. 607 790 878

 

Rozpatrzenie wniosków nastąpi poprzez opracowanie po ukończeniu konsultacji internetowych Raportu z konsultacji internetowych, umieszczonego na stronie internetowej tematu. W Raporcie zostaną zebrane wszystkie wnioski jakie wpłyną podczas konsultacji wraz z ustosunkowaniem się do każdego z nich.