viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

Trwa intensywny rozwój dróg szybkiego ruchu. Najważniejsze statystyki.

30-04-2021

Coraz więcej nowoczesnych dróg w naszym kraju to wynik intensywnych prac na sieci dróg krajowych oraz skutecznej realizacji najważniejszych programów rozwoju infrastruktury drogowej. Przygotowujemy inwestycje od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienia płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji sieć dróg szybkiego ruchu o długości 4 295,4 km, na co składa się 1712 km autostrad i 2583,4 km dróg ekspresowych. Poniżej najważniejsze statystyki. 

Najważniejsze statystyki rozwoju sieci dróg krajowych 

W realizacji:  

- 108 zadań (z PBDK) o łącznej długości 1409,3 km i wartości 51,8 mld zł 

- 5 obwodnic (z PB100) o łącznej długości 28,8 km i wartości 527 mln zł GDDKiA 

 

W przetargu:  

- 18 zadań (z PBDK) o łącznej długości 245,1 km  

- 8 obwodnic (z PB100) o łącznej długości 78,1 km  

 

W przygotowaniu:  

- 105 zadań (z PBDK) o łącznej długości 2093,6 km  

- 87 obwodnic (z PB100) o łącznej długości ok. 750 km  

 

- długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi 17 787 km  

- długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 393 km  

- długość dróg publicznych w Polsce wynosi prawie 420 tys. km  

 

Intensywne działania na autostradach:  

- w eksploatacji jest: 1712 km (z czego 465 km zarządzanych przez koncesjonariuszy)  

- w realizacji jest: 254,6 km  

- w przygotowaniu jest: 32,3 km  

  

Rok 2020 zamknęliśmy:  

- oddaniem do ruchu 137,7 km nowych dróg,  

- podpisaniem 35 umów o łącznej długości 450 km i wartości łącznej ponad 18 mld zł,  

- ogłoszeniem przetargów dla 48 odcinków (z PBDK i PB100) o łącznej długości 600,2 km i wartości szacunkowej ponad 21 mld zł.  

  

Plan na 2021 rok zakłada oddanie do ruchu co najmniej 385,5 km nowych dróg:  

- 39,6 km autostrad 

- 308,2 km dróg ekspresowych  

- 37,7 km dróg klasy GP (obwodnic)  

  

W tym roku planujemy ogłoszenie przetargów na:  

- ok. 350 km dróg ekspresowych i obwodnic o szacowanej wartości ok. 17,6 mld zł,  

- zadania na istniejącej sieci dróg o łącznej długości ok. 335 km i szacowanej wartości ok. 2,5 mld zł.  

 

Poprawiliśmy sytuację sprzed kilku lat i idziemy o krok dalej 

Budowa nowych dróg to przedsięwzięcie, które wymaga czasu. Dlatego kolejne kilometry nowych dróg przybywają z roku na rok. Od 2004 roku liczba dróg szybkiego ruchu w naszym kraju zwiększyła się o niemal 3 750 km, w tym 2426,5 km dróg ekspresowych i ponad 1322 km autostrad. Jak przyrastała sieć nowoczesnych dróg w Polsce, pisaliśmy tutaj

 

Drogi nie są wieczne. Dlatego nie zapominamy o istniejącej sieci 

Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do realizacji dużych inwestycji i budowy nowych odcinków dróg. Z roku na rok przybywa w Polsce pojazdów, a tym samym ruch na drogach rośnie. Stałym problemem jest też poruszanie się po drogach przeciążonych pojazdów ciężarowych, co skutkuje niszczeniem przez nie istniejącej infrastruktury. Siłą rzeczy nawierzchnie dróg zużywają się i wymagają naprawy. Zarządzając siecią dróg krajowych o łącznej długości ok. 17 760 km, uwzględniamy to i planujemy działania utrzymaniowe. Związane są one z mniejszymi inwestycjami jak przebudowa drogi, budowa chodnika, ścieżki rowerowej, sygnalizacji świetlnej oraz remontami polegającymi na wymianie nawierzchni jezdni czy też wymianie nawierzchni na chodnikach.  

 

Tylko w 2020 roku na realizację remontów dróg przeznaczyliśmy kwotę 252,8 mln zł. Zakończyliśmy realizację 111 zadań o łącznej długości 152,2 km. W 2021 roku, na remonty dróg krajowych i obiektów mostowych przeznaczymy kwotę ponad 500 mln zł. Ponadto ogłosimy 103 przetargi na rozbudowę bądź przebudowę dróg na istniejącej sieci. 

 

Skutecznie budujesz, jeżeli skutecznie wydatkujesz! 

Ponad 18,3 mld zł wydała w 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na działalność statutową (w tym budowę i utrzymanie sieci drogowej). W każdym miesiącu zasilaliśmy branżę budowlaną kwotą wyższą niż w danym miesiącu poprzedniego roku i w sumie wydaliśmy 4,6 mld złotych więcej niż w 2019 roku. W tym roku nie zamierzamy być gorsi. 19,3 mld zł, tyle planujemy wydatkować w 2021 roku. Od początku 2021 roku podpisaliśmy już 14 umów na realizację ponad 210 km dróg. 

 

Tym samym w realizacji jest 108 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1409,3 km i wartości 51,8 mld zł. Zawarliśmy też umowy na realizację pięciu obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości blisko 30 km i wartości ok. 527 mln zł. 

 

Ambitny plan 

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3767,9 km oraz wydatki na poziomie ok. 163,9 mld zł, w tym:  

- 324,2 km autostrad,  

- 2948,9 km dróg ekspresowych (w tym dla S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko 74,5 km oraz S5 Sobótka (S8) - Bolków (S3) 50 km rozpoczęcie realizacji),  

- 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km,  

- oraz budowa drogi klasy GP długości 47,7 km.  

  

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oddano do ruchu już 1335,5 km (A 76 km, S 1126 km i GP 135,5 km).  

  

Poza Programem Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 GDDKiA dodatkowo oddała do ruchu 103,1 km (A 81 km, S 18,9 km i GP 3,2 km).  

 

W Programie Budowy Dróg Krajowych znajdują się zadania poza limitem finansowym, dla których realizowany jest obecnie proces przygotowawczy:  

- 32,1 km autostrad,  

- 1257,8 km dróg ekspresowych,  

- 1 obwodnica o długości 12,2 km,  

- oraz przebudowę drogi do klasy GP o długości 64 km.  

 

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, zakłada wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł, w tym:   

- w realizacji jest:  

5 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 28,8 km i wartości 527 mln zł,  

- w przetargu na realizację jest:  

8 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 78,1 km,  

- w przygotowaniu jest:  

87 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok. 750 km. 

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.