viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Ma być bezpieczniej – ogłosiliśmy przetargi na trzy zadania w ramach poprawy BRD

04-05-2021

Przebudowa dwóch skrzyżowań, w Nowogrodzie Bobrzańskim (DK27) i Gubinku (DK32), a także zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej na odcinku Urad-Cybinka (DK29) to przedmiot ogłoszonych przetargów. Na oferty czekamy odpowiednio do 27 maja – skrzyżowania i 20 maja br. - ścieżka rowerowa.

Pierwsze z postępowań przetargowych dotyczy dwóch odrębnych zadań, polegających na przebudowie obecnego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo:

 

1. Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 288.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę skrzyżowania typu rondo na przecięciu drogi krajowej z droga wojewódzką,
 • rozbudowę odcinków drogi krajowej oraz drogi wojewódzkiej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie i oświetlenie),
 • budowę /przebudowę elementów systemu odwodnienia powierzchniowego,
 • budowę zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 27 do stacji transformatorowej,
 • budowę zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 288 do działki leśnej,
 • przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej,
 • rekultywację terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 285.

Zakres inwestycji obejmuje: 

 • przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 285 na skrzyżowanie typu rondo,
 • skanalizowanie ruchu w obrębie ronda poprzez wykonanie dojazdów z zastosowaniem typowych wysp dzielących na wlotach DW 285,
 • oraz wydłużonych wysp kanalizujących w formie krzywej "esowej" dla redukcji prędkości na wlotach DK 32,
 • przebudowę przepustów drogowych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę oświetlenia drogowego.

Czas na realizację każdego z nich to 8 miesięcy.

 

Kolejne postępowanie dotyczy zaprojektowania i wybudowania dwóch odcinków ścieżki rowerowej biegnącej po prawej stronie drogi krajowej nr 29 na odcinku od m. Urad do m. Cybinka (połączenie ze zrealizowaną ścieżką rowerową w m. Cybinka) o łącznej długości blisko 6 km. Ścieżka będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego. W zakres zadania wchodzi również budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami oraz urządzeń uniemożliwiających wjazd pojazdami mechanicznymi na ścieżkę od strony każdego zjazdu.

Czas przewidziany na projekt i budowę wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Informacje na temat aktualnej sytuacji na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA dostępne są na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl, w zakładkach „Serwis dla kierowców” oraz „Mapa kamer monitorujących”. Można także skorzystać z ogólnodostępnego numeru informacji drogowej GDDKiA 19 111, gdzie na bieżąco pełniący dyżur przekażą informację o utrudnieniach i warunkach ruchu.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook Twitter.