viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Oferty w przetargu na utrzymanie dróg krajowych na Pomorzu

04-05-2021
Poznaliśmy oferty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy na całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych w woj. pomorskim

W postępowaniu przetargowym zostały przedstawione oferty na firm i konsorcjów na całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z podziałem na cztery części.

 

Zamówienie obejmuje system całorocznego utrzymania dróg, w tym utrzymanie bieżące oraz utrzymanie zimowe, zawierające wszystkie niezbędne asortymenty prac. Zostało ono podzielone na cztery zadania pokrywające się z obszarami działania rejonów Oddziału w Gdańsku na okres 4 lub 5 lat. Rejony w Gdańsku i Człuchowie na 4 lata, Rejony w Słupsku i Tczewie na 5 lat.

 

Całość prac utrzymaniowych realizowana będzie w następujących grupach: nawierzchnia, pobocza i pasy rozdziału, korpus drogi, odwodnienie, chodniki, ścieżki rowerowe, oznakowanie, bezpieczeństwo, estetyka, urządzania wspomagające, zimowe utrzymanie dróg, zarządzanie kontraktem i czystość na obiektach inżynierskich. Wykonawca będzie realizował kontrakt własnymi siłami bądź współpracując z zaakceptowanymi przez GDDKiA podwykonawcami, używając własnych materiałów oraz własnego sprzętu.

 

Realizacja prac utrzymaniowych odbywa się według bieżących potrzeb w wymaganym terminie i ilości w oparciu o roczny harmonogram prac utrzymaniowych. Prace będą zlecane wykonawcy w miesięcznym systemie zleceń i odbierane protokołami przez GDDKiA. Utrzymanie dróg i mostów będzie się wiązać z codziennym patrolowaniem dróg wraz z całodobową gotowością do podejmowania niezbędnych bieżących prac interwencyjnych oraz współpracą ze służbami ratowniczymi.

 

System utrzymania będzie wyliczany metodami obmiarowo-ryczałtowymi. Bieżące utrzymanie dróg obmiarowo, zimowe utrzymanie dróg obmiarowo–ryczałtowo, a bieżące utrzymanie mostów obmiarowo.

 

Koordynacja wszystkich prac utrzymaniowych całodobowo oraz bieżąca wymiana informacji pomiędzy zamawiającym (w tym również Punktem Informacji Drogowej) a wykonawcą będzie zapewniona przez zespół Punktu Obsługi Kontraktu.

 

Czas trwania umowy:

Część 1 – Rejon w Człuchowie – 4 lata;

Część 2 – Rejon w Gdańsku – 4 lata;

Część 3 – Rejon w Słupsku – 5 lat;

Część 4 – Rejon w Tczewie – 5 lat.

 

Oferty

Część nr 1: Rejon w Człuchowie

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 90 228 497,76 zł

 

Lp.

Oferent

Kwota

1

Zaberd

49 942 027,71 zł

2

AJW Wardex (lider) i Autostrada Mazowiecka (partner)

64 186 601,42 zł

3

Saferoad Grawil (lider) i Saferoad Kabex (partner)

68 672 888,32 zł

4

Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Budowlanych „Strzelbud”

68 765 966,21 zł

5

Eurovia Polska

71 571 617,98 zł

6

Bader-Drog (lider) i „Badera” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera (partner)

78 017 480,19 zł

7

Pol-Dróg Drawsko Pomorskie

79 278 629,98 zł

8

Polbud Partners (lider), Romil (partner) i Wegarten (partner)

96 927 256,40 zł

 

Część nr 2: Rejon w Gdańsku

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 277 349 975,06 zł brutto.

 

Lp.

Oferent

Kwota

1

FBSerwis

159 785 763,13 zł

2

AJW Wardex (lider) i Autostrada Mazowiecka (partner)

176 268 645,54 zł

3

Zaberd

179 306 473,68 zł

4

Intertoll Construction

196 219 391,72 zł

5

Bader-Drog (lider) i „Badera” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera (partner)

270 705 213,81 zł

 

Część nr 3: Rejon w Słupsku

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 128 857 512,89 zł brutto.

 

Lp.

Oferent

Kwota

1

Zaberd

79 363 765,58 zł

2

AJW Wardex (lider) i Autostrada Mazowiecka (partner)

86 611 035,18 zł

3

Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Budowlanych „Strzelbud”

93 155 510,45 zł

4

Saferoad Grawil

98 024 515,39 zł

5

Bader-Drog (lider) i „Badera” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera (partner)

99 078 001,71 zł

6

FBSerwis

101 833 341,90 zł

7

Strabag

115 872 478,87 zł

8

Polbud Partners (lider), Romil (partner) i Wegarten (partner)

133 448 978,35 zł

 

Część nr 4: Rejon w Tczewie

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 141 153 164,10 zł brutto.

 

Lp.

Oferent

Kwota

1

Zaberd

92 323 879,83 zł

2

AJW Wardex (lider) i Autostrada Mazowiecka (partner)

103 124 610,32 zł

3

Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Budowlanych „Strzelbud”

104 801 156,78 zł

4

Strabag

117 236 641,95 zł

5

Intertoll Construction

127 280 290,95 zł

6

Bader-Drog (lider) i „Badera” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera (partner)

149 726 685,38 zł

7

Polbud Partners (lider), Romil (partner) i Wegarten (partner)

185 973 590,06 zł