viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Obwodnica Niemodlina rośnie w oczach

17-05-2021

Aktualizacja! Przełożenie ruchu na tymczasową drogę objazdową w okolicach m. Sosnówka nastąpi od piątku 21.05 br.

 

W sierpniu 2019 r. ruszyły prace przy budowie długo wyczekiwanej obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46. Aktualne zaawansowanie prac na tej inwestycji wynosi ok. 75 proc.

Zaawansowanie dla branży drogowej i mostowej

W zakresie prac drogowych wykonawca zakończył już roboty ziemne na ciągu głównym przy wykopach i nasypach. Trwają prace przy budowie konstrukcji drogi związane z układaniem podbudowy z kruszywa oraz podbudowy mineralno-bitumicznej. Równolegle prowadzone są roboty polegające na ostatecznym profilowaniu i humusowanie skarp nasypów i wykopów. Trwają również prace brukarskie przy wypełnianiu pasa rozdziału kostką betonową.

 

Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich. Obejmują one układanie izolacji, nawierzchni z asfaltu, ustawianie krawężników, układanie desek gzymsowych oraz betonowanie kap chodnikowych.

 

Widoczne zaawansowanie na węzłach Niemodlin i Sosnówka

Budowany węzeł Niemodlin to jeden z istotniejszych elementów powstającej trasy. Jest zlokalizowany na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 405 z budowaną obwodnicą.

 

Dla realizacji robót na tym odcinku wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu, która polegała na skierowaniu ruchu samochodowego z DW405 na tymczasową drogę objazdową typu by-pass. Taka zmiana organizacji ruchu umożliwiła prowadzenie prac przy budowie rond, przebudowie drogi wojewódzkiej nr 405 oraz budowie wiaduktu drogowego.

 

Aktualne zaawansowanie dla tego etapu prac pozwala na skierowanie ruchu samochodowego na przebudowany odcinek DW405 i kontynuowanie dalszych robót w obrębie węzła. Nastąpi to we wtorek, 18 maja br.

 

Docelowa lokalizacja drugiego węzła (Sosnówka) w ciągu realizowanej inwestycji to okolice miejscowości Sosnówka. Aktualnie wykonawca w ramach tego węzła buduje łącznik, który zapewni komunikację pomiędzy drogą krajową nr 46 i przyszłą obwodnicą. Włączenie węzła Sosnówka do drogi krajowej nr 46 będzie się odbywało za pomocą ronda turbinowego.

 

Aby umożliwić budowę tego trzywlotowego ronda, wykonawca realizuje prace związane z budową by-passu w ciągu drogi krajowej nr 46. Tymczasowa droga objazdowa na tym odcinku zostanie oddana do ruchu w czwartek, 20 maja br.

 

Zakończenie prac dla całej inwestycji jest planowane w IV kwartale br.