viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Ogłosiliśmy przetarg na budowę chodników w ciągu DK9, DK77 i DK94

31-05-2021

Ogłoszony został przetarg na budowę chodników, zatok autobusowych i przejść dla pieszych w m. Kupno i Widełka (DK9), w m. Motycze Szlacheckie, Kopki i Ruda Łańcucka (DK77) oraz w Trzcianie (DK94). Termin składania ofert: 15 czerwca br.

Przetarg obejmuje swoim zakresem pięć zadań:

1. Wykonanie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu DK77 w miejscowości Motycze Szlacheckie.

2. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu DK94 w miejscowości Trzciana.

3. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu DK9 w miejscowościach Kupno i Widełka.

4. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika, dwóch przejść dla pieszych oraz budowy i przebudowy zatok autobusowych w ciągu DK77 w miejscowości Kopki.

5. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu DK77 w miejscowości Ruda Łańcucka.

Zadanie w Motyczach Szlacheckich realizowane będzie w systemie tradycyjnym (system buduj), zaś pozostałe zadania w systemie projektuj-buduj.  

 

Zakres inwestycji

1. Wykonanie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu DK77 w miejscowości Motycze Szlacheckie.

W stanie istniejącym ruch pieszy odbywa się poboczem lub chodnikiem znajdującym się po południowej stronie DK77. Zadanie polegać będzie na budowie pełnowymiarowej zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu DK77 w miejscowości Motycze Szlacheckie o dł. ponad 100 m. Projektowany chodnik będzie posiadał szerokość 1,5 m, na długości projektowanej zatoki autobusowej będzie bezpośrednio do niej przylegał, natomiast na dalszym odcinku chodnik będzie przebiegał za rowem przydrożnym. Chodnik będzie poprowadzony do skrzyżowania DK77 z drogą gminną nr 101504R. Ponadto zaprojektowany zostanie chodnik prowadzący do przejścia dla pieszych, zapewniający komunikację z istniejącym chodnikiem, znajdującym się po stronie południowej DK77 za rowem przydrożnym. Ze względu na konieczność doprowadzenia przebudowywanego odcinka do normatywnej szerokości pasa ruchu 3,5 m, wykonane zostanie także poszerzenie jezdni DK77.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz innych niechronionych uczestników ruchu, korzystających z odcinka drogi krajowej, a także poruszających się samochodami, dzięki uporządkowaniu ruchu pieszych, rowerzystów poza jezdnią, a także zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej i ruchu autobusów

 

2. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Trzciana.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie powiatu rzeszowskiego, na terenie gminy Świlcza. Zadanie polegać będzie na budowie obustronnego chodnika w m. Trzciana o łącznej dł. 500 m. W stanie istniejącym droga krajowa nr 94 posiada przekrój drogowy z obustronnymi poboczami i rowami. Na części odcinka objętego opracowaniem występują ekrany akustyczne zlokalizowane za rowami (strona lewa – do km ok. 581+037; strona prawa – do km ok. 581+122). Projektowany chodnik w m. Trzciana na przeważającej długości zostanie zlokalizowany za istniejącymi rowami w pasie drogowym drogi krajowej. Jedynie po stronie prawej od km ok. 581+200 do km 581+340 zostanie poprowadzony wzdłuż istniejącej krawędzi nawierzchni prawoskrętu prowadzącego do stacji paliw.

Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu, korzystających z odcinków dróg krajowych, a także poruszających się samochodami, dzięki uporządkowaniu ruchu pieszych poza jezdnią, a także zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej i ruchu autobusów.

 

3. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu DK9 w miejscowościach Kupno i Widełka.

Planowana inwestycja znajduje się w powiecie kolbuszowskim, na terenie gminy Kolbuszowa. Zadanie polegać będzie na budowie jednostronnego chodnika w m. Widełka i Kupno o łącznej dł. 2,13 km. W stanie istniejącym droga krajowa nr 9 posiada przekrój drogowy z obustronnymi poboczami i rowami. Po północnej stronie jezdni za istniejącym rowem znajduje się chodnik dla pieszych o szerokości ok. 1,5 m wykonany z betonowej kostki brukowej. Projektowany chodnik w m. Widełka i Kupno zostanie zlokalizowany za istniejącymi rowami w pasie drogowym drogi krajowej.

Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu, korzystających z odcinków dróg krajowych, a także poruszających się samochodami, dzięki uporządkowaniu ruchu pieszych poza jezdnią, a także zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej i ruchu autobusów.

 

4. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika, dwóch przejść dla pieszych oraz budowy i przebudowy zatok autobusowych w ciągu DK77 w miejscowości Kopki.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie niżańskim, na terenie gminy Rudnik nad Sanem. Zadanie polegać będzie na budowie chodnika w m. Kopki w ciągu DK77 o łącznej długości 2 km. W stanie istniejącym droga krajowa nr 77 posiada przekrój szlakowy o dwóch pasach ruchu, jezdnia szerokości 6,0 m, obustronne rowy przydrożne, pobocze gruntowo kamienne szerokości 1,2 m strona lewa i prawa. Aktualna szerokość pasa drogowego wynosi od 14 do 16 m.

Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu, korzystających z odcinków dróg krajowych, a także poruszających się samochodami, dzięki uporządkowaniu ruchu pieszych poza jezdnią, a także zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej i ruchu autobusów.

 

5. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu DK77 w miejscowości Ruda Łańcucka.

Planowana inwestycja znajduje się w powiecie leżajskim, na terenie gminy Nowa Sarzyna. Zadanie polegać będzie na budowie chodnika w m. Ruda Łańcucka o łącznej dł. 0,325 m. W stanie istniejącym droga krajowa nr 77 posiada przekrój drogowy z obustronnymi poboczami i rowami. Na części odcinka objętego opracowaniem występuje chodnik za rowem po prawej stronie.

Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu, korzystających z odcinków dróg krajowych, a także poruszających się samochodami, dzięki uporządkowaniu ruchu pieszych poza jezdnią, a także zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej i ruchu autobusów.

 

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, stosowane będzie kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria jakościowe (40%) - termin realizacji umowy (20%) i przedłużenie okresu gwarancji jakości (20%). Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość zadań. 

Termin realizacji zadań to max. 12 tygodni dla zadania w miejscowości Motycze Szlacheckie i max. 15 miesięcy dla pozostałych zadań.

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook Twitter  i Instagram .