viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Warunki Porozumienia zmienia się aneksem a nie wypowiedzią publiczną

02-06-2021

W maju 2018 roku GDDKiA i Miasto Płock podpisały Porozumienie w sprawie współpracy przy przebudowie ul. Wyszogrodzkiej w ciągu DK62 na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy miasta Płocka. Inwestycja, zgodnie z zawartym Porozumieniem, ma być przeprowadzona w granicach administracyjnych miasta oraz w pasie drogowym zarządzanym przez GDDKiA. Niestety do dziś nie otrzymaliśmy od władz Miasta Płocka uzgodnień na żaden z zakresów przebudowy, niezbędnych do dalszych prac przygotowawczych.

Porozumienie jasno określa zakresy i obowiązki stron 

Przebudowę ul. Wyszogrodzkiej, będącej w zarządzie władz Miasta Płocka, podzielono na trzy zakresy:  

 

Zakres I - od ul. Armii Krajowej do drogowego obiektu inżynierskiego przekroczenia rz. Rosicy wraz z obiektem 

Zakres II - od drogowego obiektu inżynierskiego przekroczenia rz. Rosicy do skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej z ul. Harcerską (wraz ze skrzyżowaniem), gdzie jezdnia północna jest planowana na terenie zarządzanym przez GDDKiA 

Zakres III - od skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej z ul. Harcerską do granicy Miasta Płocka. 

 

Zarówno w treści Porozumienia jak i w bieżącej korespondencji szczegółowo zostały opisane obowiązki stron oraz zakres inwestycji. Między innymi w Zakresie I i II przewidziano dobudowę drugiej jezdni (dwa pasy ruchu), a w III - zgodnie z pismem Kierownika Biura Inwestycji Strategicznych - poszerzenie jezdni o dodatkowy pas ruchu.  

W oparciu o zapisy Porozumienia, w czerwcu 2019 r. GDDKiA pozyskała środki finansowe na realizację przedsięwzięcia. 

 

GDDKiA czeka na stanowisko Miasta 

Dla Zakresu I i II przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Częścią tych dokumentów jest Program funkcjonalno-użytkowy (PFU), który musi być uzgodniony przez Miasto Płock. Po uwzględnieniu wnioskowanych przez władze samorządowe zmian do PFU, wysłaliśmy pismo z prośbą o ostateczne ich zatwierdzenie. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a jest ona niezbędna do ogłoszenia przetargu. 

 

Dla Zakresu III oczekujemy na uzgodnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), co umożliwi nam ogłoszenie przetargu na wykonanie Koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W tym przypadku również nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Zdaniem pana Andrzeja Nowakowskiego, Prezydenta Miasta Płocka, konieczne jest, by GDDKiA wybudowała dwie jezdnie poza granicami miasta, co jest niezgodne z zapisami Porozumienia. Należy zaznaczyć, że koszty realizacji innych rozwiązań drogowych niż zapisanych w Porozumieniu leżą w gestii władz samorządowych. 

 

Reasumując, zwlekanie Miasta Płock z uzgadnianiem dokumentacji przetargowej czy też zmiana decyzji w zakresie rozwiązań projektowych dla przebudowy ul. Wyszogrodzkiej w ciągu DK62 od ul. Armii Krajowej do granic Miasta Płocka uniemożliwia GDDKiA wszczęcie postępowań przetargowych.

Konsekwencje opóźniania inwestycji przez władze Miasta Płocka ponoszą przede wszystkim użytkownicy drogi.