INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyRoboty wykonane 2008

Inwestycje i remonty 2008

03-03-2009
Najważniejsze roboty wykonywane w 2008 roku na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego

INWESTYCJE


Węzeł Kielce Północ to największa inwestycja drogowa  realizowana w 2008 roku w regionie świętokrzyskim. Budowa za 220 milionów złotych rozpoczęła się latem 2007 roku, a zakończy w 2009. Węzeł Północ, który powstaje u zbiegu drogi krajowej nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków i drogi nr 73 Wiśniówka – Kielce – Busko -  Tarnów zapewni kierowcom podróżującymi tymi trasami bezkolizyjne połączenie z obwodnicą Kielc i z miastem. Węzeł Północ to 7-kilometrowy dwujezdniowy odcinek drogi nr 7 i 3-kilometrowy dwujezdniowy odcinek drogi 73. W ramach  inwestycji powstaje 7 wiaduktów, między innymi w Barczy, w Gruszce i w Wiśniówce oraz kładka dla pieszych. Prace w obrębie drogi nr 73 są już wykonane. Zbudowana została nowa zachodnia jezdnia tej trasy, a jezdnia wschodnia zyskała nową nawierzchnię. W obrębie węzła w Wiśniówce wybudowane zostały 3 wiadukty, wykonano także roboty ziemne na łącznicach. Wybudowane zostały również dwa wiadukty oraz kładka dla pieszych na odcinku od węzła Wiśniówka do węzła Barcza. Zakończono tam również roboty ziemne. Na odcinku od Barczy do Występy wykonano już jezdnię zachodnią bez ostatniej warstwy ścieralnej oraz wiadukty w ciągu tej jezdni i łącznice.


ODNOWY NAWIERZCHNI


W roku 2008 wyremontowanych zostało 8 odcinków o łącznej długości  ponad 52 km. Rozpoczął się również remont przejścia przez Końskie, który zostanie zakończony w 2009 roku. Największa odnowa to budowa ronda w Łoniowie na skrzyżowaniu dróg nr 9 i 79 wraz z remontem nawierzchni na odcinkach drogi nr 9 Borek Klimontowski – Łoniów 10,4 km oraz Łoniów – Gaj Osiecki – Osiek – droga 79 – 7,8 km
Pozostałe odnowy:
Kielce – Radlin – droga 74 – 1,4 km
Przejście przez Końskie - droga 42 – 3,9 km
Mniów – Ćmińsk – droga 74 – 5,5 km
Piaski – Borki – droga 78 – 2,9 km
Bałtówka – Annopol – droga 74 – 9,3 km
Wólka Tarłowska – Karsy – droga 79 – 7,5 km
Przejście przez Nowy Korczyn – droga 79 – 1,2 km  


BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO


Programem poprawy bezpieczeństwa ruchu „Drogi Zaufania - Bezpiecznych Osiem” objęte zostały w roku 2008 dwie świętokrzyskie drogi krajowe nr 7 i nr 9. Ustawiono przy nich między innymi 15 konstrukcji pod policyjne fotoradary. Nowe urządzenia radarowe można umieścić w 9 punktach na trasie nr 7. Konstrukcje pod fotoradary montowane były w Skarżysku, Suchedniowie, Ostojowie, Gozdzie, Chęcinach, Miąsowej, Podchojnach i na obwodnicy Kielc. Na drodze nr 9 drogowcy ustawili takie konstrukcje w 6 punktach czyli w Nietulisku, Miłkowie, Jacentowie, Opatowie Okalinie i Łążku.
Ponadto w ramach programu „Bezpiecznych Osiem” wykonane zostało oświetlenie 28 przejść dla pieszych, zamontowane zostały aktywne znaki na 14 wysepkach i na 80 łukach. Na węźle Chęciny w ciągu drogi nr 7 zamontowane zostały bariery ochronne oddzielające pasy ruchu. Powstała również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi nr 9 z drogą wojewódzką w Ostrowcu. Wybudowano chodniki w Suchedniowie, Skarżysku i Młynku oraz Piotrkowicach przy drodze 73 i  Makoszynie przy drodze 74.