viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiArok 2006

Przebudowa istniejącego mostu m. Pilzno

06-05-2008
Przebudowa istniejącego mostu przez rz. Dulcza w m. Pilzno, w ciągu Drogi Krajowej nr 4E40 Jędrzychowice - Korczowa, km 537+043
 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO MOSTU  PRZEZ RZ. DULCZA
W M. PILZNO, W CIĄGU  DROGI KRAJOWEJ NR 4E40 JĘDRZYCHOWICE - KORCZOWA, KM 537+043

1. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI

W związku z budową obwodnicy miasta Pilzna odcinek drogi na którym znajduje się przedmiotowy obiekt stał się „łącznicą” drogi krajowej Nr 73 z drogą krajową Nr 4. Ze względu na zły stan techniczny i niewystarczającą nośność wymagał on przebudowy. Przyjęto wyburzenie istniejącego i budowę nowego mostu, który uzyskał nośność klasy A (50 ton + STANAG) zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników poruszających się po obiekcie poprzez wykonanie chodników i barier ochronnych. W ramach przebudowy obiektu został wykonany remont dojazdów, które wymagały wyrównania, wzmocnienia nośności do 115 kN/oś oraz nadania odpowiednich spadków dla lepszego odprowadzenia wody.

2. REALIZATORZY  KONTRAKTU

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
INSPEKTOR NADZORU: mgr inż. Jacek Basista, mgr inż. Artur Hojdak – MBI - Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. Kraków,
ul. Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków
PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Jędrychowski - Krakowskie Biuro Projektów Dróg
 i Mostów "Transprojekt" Sp. z o.o.
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
KIEROWNIK BUDOWY: mgr inż. Waldemar Wyszyński
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY ŁÓDŹ” S.A.
ul. Bratysławska 52
94-112 Łódź

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 18,40 m
KONSTRUKCJA NOŚNA: Ustrój nośny belkowy wolnopodparty, z prefabrykatów
KUJAN zespolonych z nadbetonem strunobetonowych
POSADOWIENIE: Pośrednie – pale wielkośrednicowe ø 150
NOŚNOŚĆ: klasa A, wg PN-85/S-10030


4. OBIEKT PO PRZEBUDOWIE

Pilzno 1_s.JPG 
widok z boku na przebudowany most oraz umocnienie rzeki Dulcza w okolicy obiektu  
 
Pilzno 2_s.JPG 
widok z boku na przebudowany most oraz umocnienie rzeki Dulcza w okolicy obiektu  


Pilzno 3_s.JPG 
zejście z chodnika na moście  

5. WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT: 3 320 TYS. ZŁ

6. TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT: MAJ 2006R.