viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Analiza Wykonalności i dokumentacja geologiczna w odniesieniu do odcinka płatnej autostrady A1 Stryków-Częstochowa-Pyrzowice, w tym analiza ruchu drogowego

17-06-2011

 

logo.web.jpg

 

Numer projektu: 2004-PL-92610-S
Decyzja KE nr: K(2004)5834 z dnia 29.12.2004 r. zmodyfikowana decyzjami KE nr K(2006)3034 z dnia 27.06.2006 r. oraz nr K(2007)6816 z dnia 20.12.2007 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 2,0 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 1,0 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2008 r.

 

Projekt przewiduje następujące kontrakty:

Kontrakt 1
„Opracowanie projektu drogowego: Studium wykonalności wraz z analizą ruchu dla płatnej autostrady A-1 odcinek: Stryków –Pyrzowice”

 • Data podpisania: 23 marca 2006 roku
 • Wykonawca: firma DHV Polska Sp. z o. o.
 • Wartość kontraktu: 553 270,00 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 8,5 miesiąca od daty rozpoczęcia realizacji umowy

W październiku 2006 roku został podpisany Aneks do kontraktu przedłużający termin realizacji kontraktu do 28.04.2007 r.

Umowa została zawieszona w dniu 9 lutego 2007 r.

Odwieszenie umowy nastąpiło w dniu 9 sierpnia 2007 r.

 

Informacje o kontrakcie

Kontrakt przewiduje wykonanie następujących prac:
- Przeprowadzenie pomiarów ruchu w korytarzu planowanej autostrady A-1
- Gromadzenie danych dotyczących inwentaryzacji dróg
- Analiza porównawcza autostrad płatnych i bezpłatnych
- Analiza różnych systemów opłat za przejazd
- Analiza konfliktów publicznych
- Przygotowanie materiałów promocyjnych

Stan zaawansowania prac:
W dniu 26 października 2007 r. został złożony raport końcowy oraz raport z analiz finansowych. Po weryfikacji dokumentacji raporty zostały przyjęte i kontrakt został zakończony w styczniu 2008 roku.

 

Kontrakt 2
Zadanie włączone do projektu modyfikacją Decyzji KE

„Wykonanie opracowań geologicznych dla potrzeb projektowania autostrady A-1 na odcinku: od granicy województwa łódzkiego do węzła "Pyrzowice" (z węzłem) wraz
z odcinkiem drogi ekspresowej S1 od węzła "Pyrzowice" do węzła "Lotnisko"

 • Data podpisania: 29 maja 2007 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum złożone z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz  Instytutu Techniki Budowlanej
 • Wartość kontraktu: 573 400,00 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Informacje o kontrakcie

Kontrakt przewiduje wykonanie dokumentacji geologicznej obejmującej:
- Projekt prac geologicznych,
- Dokumentację geologiczno – inżynierską,
- Dokumentację hydrogeologiczną,
- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
 wykonanie ostatecznej wersji dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i złożenie do zatwierdzenia,
 wykonanie ostatecznej wersji dokumentacji hydrogeologicznej i złożenie do zatwierdzenia,
 otrzymanie zawiadomienia o przyjęciu bez uwag dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – 29.02.2008 r.,
 otrzymanie zawiadomienia o przyjęciu bez uwag dokumentacji hydrogeologicznej – 21.03.2008 r.,
Stopień osiągnięcia prac zaplanowanych i zrealizowanych oceniono na 100 %.
Kontrakt został zakończony.


Kontrakt 3
Zadanie włączone do projektu modyfikacją Decyzji KE

Wykonanie opracowań projektowych geologicznych uszczegóławiających dla autostrady A1 na odcinku od km 295+850 węzeł „Stryków” do km 399+743 granica województwa śląskiego wraz z istniejącym odcinkiem autostrady A-1 węzeł „Tuszyn – węzeł ”Piotrków” od km 336+000 do km 347+700.

 • Data podpisania: 31 marca 2008 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum złożone z: Instytutu Techniki Budowlanej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,  Państwowego Instytutu Geologicznego oraz firmy SEGI-AT Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 1 171 200 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy
 • W dniu 30 września 2008 r. został podpisany Aneks do kontraktu przedłużający termin realizacji kontraktu : 8 m-cy od podpisania umowy (30.11.2008 r.)

Informacje o kontrakcie

Kontrakt przewiduje wykonanie dokumentacji geologicznej uszczegóławiającej obejmującej:
- Projekt prac geologicznych,
- Dokumentację geologiczno – inżynierską wraz z badaniami istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- Dokumentację hydrogeologiczną,
- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

 

Stan zaawansowania prac:
W związku z opóźnieniem w wydaniu decyzji Ministra Środowiska zatwierdzającej projekt prac geologicznych (decyzja została wydana 18.09.2008 r.), termin wykonania opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunkującej rozpoczęcie robót geologiczno – inżynierskich, został przesunięty. W związku z tym do umowy został zawarty aneks wydłużający o dwa miesiące termin realizacji umowy.

Prace w ramach umowy zostały wykonane w 100%. Opracowania projektowe zostały przekazane w terminie tj. 30 listopada 2008 roku. Kontrakt został zakończony