viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Maciejów, w tym materiał dotyczący przygotowania środowiskowego i dokumentacja geologiczna

17-06-2011

 

logo.web.jpg

 

Numer projektu: 2005-PL-92602-S
Decyzja KE nr: K(2005)6030 z dnia 26.12.2005 r. zmodyfikowana decyzją KE nr K(2008)1270 z dnia 31.03.2008 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 7,0 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 3,5 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2008 r.

 

Projekt przewiduje następujące kontrakty:
Kontrakt 1

nr 2005-PL-92602-S-S07.55054.
„Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy autostrady A1 na odcinku ‘Pyrzowice’ (bez węzła) – ‘Maciejów’ (bez węzła) od km 475+327,65 do km 510+530”.

 • Data podpisania: 15 grudnia 2006 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:
  1) Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów TRANSPROJEKT Sp. z o.o.
  2) Biuro Projektowo Konsultingowe COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu:  8 149 320,36 Euro brutto
 • Planowany czas realizacji: 16  miesięcy od daty podpisania umowy (bez nadzoru autorskiego pełnionego w trakcie wykonywania robót budowlanych i okresu gwarancyjnego tj. maksymalnie do 75 miesiąca od podpisania umowy)

1 października 2008 r. został podpisany aneks przedłużający termin opracowywania dokumentacji projektowej do 15 kwietnia 2008 r.

Informacje o kontrakcie (tutaj  zakładka prowadząca do info  poniżej)

Kontrakt został podzielony na 3 odcinki realizacyjne:
- Cz. I autostrada A1 odcinek "Pyrzowice-Maciejów"
- Cz. II autostrada A1 odcinek "Pyrzowice-Piekary Śląskie"
- CZ.III autostrada A1 odcinek "Piekary Śląskie - Maciejów"

 

Zlecenie obejmuje:

1. Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji przetargowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla budowy autostrady A1 „Pyrzowice” (bez węzła) – „Maciejów” (bez węzła), od km 475+327,65 do km 510+530 wraz z projektem prac geologicznych, dokumentacją geologiczno-inżynierską, geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych oraz docelowym projektem organizacji ruchu dla obydwu odcinków składających się na przedmiotowy projekt.
2. Opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacje dokumentów, o których mowa w punkcie 1), w tym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych tymi dokumentami.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Pozycje nr 1, nr 2 oraz  nr 3 zostały wykonane rozliczone i zakończone.


Kontrakt 2

nr 2005-PL-92602-S07.55054-2
„Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i dokumentacji przetargowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla budowy autostrady A1 na odcinku od km 474+350 do km 476+200 wraz z węzłem „Pyrzowice”.

 • Data podpisania kontraktu: 4 grudnia 2007 roku.
 • Wykonawca wyłoniony do realizacji kontraktu: Konsorcjum firm:
  1) Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów TRANSPROJEKT Sp. z o.o.
  2) Biuro Projektowo Konsultingowe COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 2 ,42 mln. PLN
 • Data realizacji opracowań projektowych: miesiąc luty 2008 roku

Informacje o kontrakcie
Kwoty przewidziane na realizację kontraktu stanowią koszt niekwalifikowany.
Zlecenie obejmuje:

1. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i dokumentacji przetargowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla budowy węzła Pyrzowice na skrzyżowaniu autostrady A1 i drogi ekspresowej S1.
2. Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikacji dokumentów, o których mowa w punkcie 1), w tym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych tymi dokumentami.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Pozycje nr 1 nr 2  oraz nr 3 zostały wykonane rozliczone i zakończone.

 

W dniu 12 czerwca 2009 r. Wojewoda Śląski wydał decyzje o pozwoleniu na budowę dla autostrady A-1 na powyższych odcinkach.
Na podstawie opracowanej w ramach poszczególnych działań Projektu dokumentacji technicznej, a w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego, prowadzone są roboty budowlane autostrady A-1 na odcinku Pyrzowice – Maciejów – Sośnica, które rozpoczęły się w III kwartale 2009 r.
Prace budowlane współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (Projekt nr POIS.06.01.00-00-022/09).

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej projektu: www.a1-pyrzowice-sosnica.pl