viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2007

Kolejny kontrakt autostradowy ze środków UE

22-10-2007
Kontrakt na budowę autostrady A1 na odcinku Sośnica-Bełk (15,5 km) został podpisany w poniedziałek 22 stycznia br. w Katowicach. Koszt budowy wynosi 213,5 mln euro, z czego 83% pochodzi z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wykonawcą robót budowlanych jest firma J&P – Avax S.A. Termin realizacji kontraktu wynosi 24 miesiące.

Zakres robót:
• zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej  z systemem technologii posadowień nasypów na gruntach samonośnych,
• budowa 3 nowych węzłów typu "trąbka"
• budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania i monitoringu
• budowa placu poboru opłat oraz 3 stacji poboru opłat na węzłach
• przebudowa dróg lokalnych w miejscach przekroczeń autostrady
• budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych
• budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia do podczyszczania wód, zieleń ochronna)

Więcej o innych kontraktach współfinansowanych przez UE w ramach Funduszu Spójności – zobacz

Projekt budowy autostrady A1 w korytarzu VI B sieci TINA, na odcinku Sośnica - Gorzyczki o długości 48 km, poprzez połączenie z autostradą A4 w węźle "Sośnica" w Gliwicach realizuje cel strategiczny dając najdogodniejsze połączenie krajów z południa Europy i regionów południowej Polski z krajami Europy zachodniej na przejściu granicznym z Niemcami w Zgorzelcu i Olszynie oraz z krajami Europy wschodniej na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej. Budowa tego odcinka autostrady doprowadzi do nawiązania współpracy między regionami i wzrostu jej znaczenia w procesie integracji europejskiej wzmacniając spójność gospodarczą i społeczną.

Węzeł „Sośnica” w Gliwicach jest połączeniem autostrady A1 z A4 co ma decydujący wpływ na ożywienie i rozwój województw leżących w południowym pasie Polski integrując i rozwijając, poddane procesom restrukturyzacyjnym, poszczególne regiony i podregiony tych województw.


Autostrada A1 ma fundamentalne znaczenie w rozwoju polskiej sieci dróg i jest jedną z największych projektów drogowych realizowanych przez rząd Rzeczypospolitej.

W chwili obecnej prowadzone są intensywne prace i przygotowania w celu jak najszybszej budowy wszystkich odcinków autostrady A1.

Poniżej prezentujemy bieżące informacje na temat pozostałych odcinków autostrady A1 od Gdańska do granicy z Czechami.

Odcinek Gdańsk (Rusocin) – Grudziądz (Nowe Marzy)
• Odcinek o długości 91 km
• W realizacji do końca 2008 roku
• Koszt: ok. 2 mld złotych (504 mln € - zgodnie z umową o budowę i eksploatację)
• Inwestor/wykonawca: konsorcjum Gdańsk Transport Company
• Odcinek realizowany w systemie PPP

Odcinek Grudziądz (Nowe Marzy) – Toruń
• Odcinek o długości 62 km
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana
• Wykupione zostało 99% gruntów
• Finansowanie: wartość kosztorysowa 1 460 000 tys. zł. => w 85% współfinansowane ze  środków Unii Europejskiej
• Zakończono badania archeologiczno – terenowe
• Opracowanie wyników badań na ukończeniu
 W sierpniu 2006 r. podpisana została umowa z firmą Transprojekt Gdański na wykonanie  projektów budowlanych, projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej (na wybór  wykonawcy) z terminem wykonania – październik 2007 r.
 Na obecnym etapie prac nie występują jakiekolwiek trudności i opóźnienia.
• Lata realizacji 2008 – 2010

Toruń – Stryków
• Długość odcinka: 144 km
• Wartość kosztorysowa: 3 456 000 tys. zł
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana
• Wykup gruntów:
o Woj. Kujawsko – pomorskie 42% - prace archeologiczne 12%
o Woj. Łódzkie 96,3 % - prace archeologiczne na ukończeniu
 Zakończenie procesu nabywania gruntów planuje się na koniec roku 2007
• PB, PW i DP – przetarg w toku – termin realizacji tych projektów 18 miesięcy od daty  podpisania umowy
• Realizacja 2008 – 2010

Stryków – Pyrzowice
• Długość odcinka 180 km
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana
• Zaawansowanie procesu wykupu gruntów na poszczególnych odcinkach:
o Stryków – woj. Śląskie – 32%
o Woj. Śląskie – Częstochowa – 88%
o Częstochowa – Woźniki – 32%
o Woźniki – Pyrzowice 50%
• Projekt realizowany w systemie PPP

Pyrzowice – Sośnica
• Długość odcinka 43 km
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana
• Wykup nieruchomości: rozpoczęto procedury
• Projekty budowlane i wykonawcze
o Odcinek Pyrzowice – Maciejów – wyłoniony wykonawca – konsorcjum firm Transprojekt  Kraków i Complex Projekt Katowice) – (z udziałem środków unijnych TEN-T)
o Odc. Maciejów – Sośnica wykonawca wyłoniony – konsorcjum firm: Mosty Katowice i  Transprojekt Kraków) planowane zakończenie dokumentacji IV kwartał 2007 r. (z  udziałem środków unijnych FS)
o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację – planowane złożenie  wniosków w I i II kwartale 2007 r.
• Wartość kosztorysowa około 1 mld zł