viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2007

A1 - Kolejne umowy autostradowe

24-10-2007
Umowę na budowę autostrady A1, na odcinku Świerklany – Gorzyczki podpisano 18 października 2007 roku. Roboty budowlane wykona konsorcjum firm Alpine Mayreder Bau Gmbh / Alpine Bau Deutschland AG / Alpine stavebni společnost Cz, s.r.o. za kwotę 272 mln euro (brutto). Ponad 18-kilometrowy odcinek autostrady zostanie wybudowany w 26 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Podpisany został również kontrakt na zarządzanie projektem Funduszu Spójności w zakresie budowy autostrady A1 na odcinku Bełk – Świerklany, w tym pełnienie nadzoru nad realizacja robót. Wykonawcą jest konsorcjum firm Drogowej Trasy Średnicowej S.A. / Integral Sp. z o.o. Wartość kontraktu to 3,5 mln euro (brutto), natomiast planowany czas realizacji to 50 miesięcy od daty rozpoczęcia. Kontrakty dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Ekologia:

Projekt budowlany zawiera rozwiązania techniczne służące minimalizacji negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne. Ochronę proponuje się zrealizować poprzez:
• wygrodzenia całego realizowanego odcinka siatką ochronną,
• budowę ekranów dźwiękochłonnych o łącznej długości 13,1 km,
• zasadzenie zieleni izolacyjnej i ochronnej,
• budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe typu separatory, piaskowniki i rowy szczelne,
• budowę obiektów przystosowanych do migracji zwierząt w km 555+840, 564+180, 566+480 o łącznej długości ok. 208 mb.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 • prace przygotowawcze,
 • roboty drogowe, w tym:
 • wzmocnienie podłoża gruntowego materacami z geosiatki w rejonach oddziaływania eksploatacji górniczej, oraz wzmocnienie podłoża w gruntach słabonośnych pod nasypami z zastosowaniem georusztów i kolumn kamiennych,
 • zabezpieczenie stateczności skarp wykopów z zastosowaniem technologii gwoździowania, umocnieniem palościanką z pali żelbetowych oraz geosiatkami komórkowymi,
 • wzmocnienie skarp w nasypach z zastosowaniem zbrojenia geosiatkami,
 • roboty ziemne i wykończeniowe dla korpusu drogowego autostrady i 2 węzłów autostradowych – węzła „Mszana” i węzła „Gorzyce” oraz przebudowywanych odcinków dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z autostradą,
 • wykonanie kompletnej konstrukcji nawierzchni jezdni autostrady łącznic węzłowych, PPO i SPO przebudowywanych dróg poprzecznych oraz dróg dojazdowych, manewrowych i parkingów na dwu MOP-ach kat. III w Mszanie,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną na połączeniu węzła autostradowego z DW933 w Mszanie oraz skrzyżowania typu „rondo” na połączeniu węzła autostradowego „Gorzyce” z DP S5037,
 • kompleksowa przebudowę odcinka drogi powiatowej S5037 Gorzyce – Gorzyczki (ul. Raciborska) na długości 2.9 km wraz z elementami odwodnienia i przebudową infrastruktury technicznej.
 • wykonanie dróg dojazdowych do zabudowań i pól oraz do urządzeń oczyszczających;
  - roboty mostowe, w tym:
 • budowę 3 wiaduktów autostradowych. 12-tu wiaduktów drogowych, 11-tu mostów autostradowych , w tym most autostradowy o konstrukcji „extradosed” z pylonami betonowymi i pomostem skrzynkowym z betonu sprężonego o rozpiętości przęseł 60,0m+130,0m+130,0m+60,0m, 3 mostów drogowych, 1 kładki dla pieszych nad autostradą, 2 przejść dla pieszych pod drogami łącznikowymi do MOP-ów w Mszanie,
 • budowę 1 przepustu ramowego pod autostradą oraz przepustów rurowych pod autostradą, pod drogami krzyżującymi się z autostradą oraz pod drogami dojazdowymi;
 • roboty przezbrojeniowe infrastruktury technicznej kolidującej z budową autostrady oraz związane z budową nowej infrastruktury dla autostrady, w tym:
 • przebudowa sieci gazowej wysokoprężnej, średnioprężnej,
 • przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • przebudowa sieci wodociągów magistralnych i rozdzielczych oraz rurociągów przemysłowych, oraz przebudowa linii napowietrznych,
 • budowa stacji transformatorowych obiektowych i słupowych, przebudowa stacji transformatorowych słupowych,
 • przebudowa linii telekomunikacyjnych napowietrznych i kablowych,
 • przebudowa urządzeń melioracyjnych, drenażu rolniczego, budowa rowów opaskowych,
 • doprowadzenie wody, energii elektrycznej, budowa kanalizacji deszczowej na PPO, SPO i MOP oraz kanalizacji sanitarnej dla PPO i SPO,
  - roboty wykończeniowe, w tym:
 • wykonanie wyposażenia autostrady i węzłów w zakresie bezpieczeństwa – oświetlenia autostrady i węzłów, budowy systemu zarządzania autostradą, ustawienia barier ochronnych, elementów przeciwolśnieniowych oraz ogrodzenia,
 • wykonanie wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa dróg poprzecznych – oświetlenia, ustawienia barier ochronnych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego autostrady, węzłów oraz dróg krzyżujących się z autostradą.

Parametry techniczne:

- klasa techniczna   - A
- prędkość projektowa  - 120 km/godz.
- liczba jezdni   - 2 x 2 pasy ruchu z możliwością rozbudowy do przekroju 2 x 3 pasy
     kosztem szerokiego pasa rozdziału
- obciążenie nawierzchni  - 115 kN/oś

Do głównych celów projektu budowy Autostrady A1 na odcinku Sośnica - Gorzyczki należą m.in. przedłużenie korytarza TEN-T nr VI, poprawa połączenie między autostradą A4 (korytarz TEN-T nr III) i południową częścią Europy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości w korytarzu drogowym, istotne zmniejszenie czasu podróży. Projekt przyczyni się również do ożywienia gospodarczego w regionie Śląskim, w obliczu nieodwracalnego charakteru procesu likwidacji wielu nierentownych kopalń i hut jaki ma miejsce w skali całego regionu śląskiego, jest to niezwykle istotny czynnik.

Do głównych korzyści ekonomicznych zaliczyć można m.in. zmniejszenie kosztów podróży, kosztów eksploatacji pojazdów, kosztów związanych z wypadkami oraz emisją spalin. Projekt ten powinien również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt obejmuje szereg różnorodnych działań mających na celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Jednocześnie informujemy, że:
• odcinek autostrady A1 Sośnica – Bełk (15,5 km) jest obecnie realizowany,
• odcinek autostrady A1 od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany (14,1 km) – prowadzone jest postępowanie przetargowe, które jest obecnie na etapie zakwalifikowania firm do składania ofert i przekazywania dokumentacji projektowej.

3. Zaawansowanie prac na pozostałych odcinkach autostrady A1:

Odcinek Gdańsk (Rusocin) – Grudziądz (Nowe Marzy)
• Długość odcinka: 91 km
• Inwestor/wykonawca: konsorcjum Gdańsk Transport Company
• Odcinek realizowany w systemie PPP
• W realizacji do końca 2008 roku

Odcinek Grudziądz (Nowe Marzy) – Toruń
• Długość odcinka: 62 km
• Przetarg na wyłonienie wykonawcy w toku
• Lata realizacji 2008 – 2010

Odcinek Toruń – Stryków
• Długość odcinka: 144 km
• W opracowaniu projekt budowlany
• Realizacja – do 2010

Odcinek Stryków – Pyrzowice
• Długość odcinka: 180 km
• Realizowany będzie w ramach PPP
• Przetarg w toku
• Realizacja – do 2010

Odcinek Pyrzowice – Sośnica
• Długość odcinka: 43 km
• Projekt budowlany w realizacji
• Realizacja – do 2010