viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2009

Ruszyły spotkania konsultacyjne przyszłej S12 Piaski - Dorohusk

24-11-2009
Ponad dwadzieścia osób stawiło się we wtorkowy wieczór w Szkole Podstawowej w Kamieniu koło Chełma na spotkanie konsultacyjne dotyczące przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S12. Był to dla nich temat zupełnie nowy, gdyż dotychczasowe plany budowy trasy szybkiego ruchu zakładały wykorzystanie obecnego przebiegu drogi krajowej nr 12 omijającej tereny gminy.

konsultacjeS12_kamien4.JPG  - Trzy z czterech opracowanych wariantów przebiegają właśnie wzdłuż obecnej drogi łączącej Chełm z Dorohuskiem – tłumaczyli zebranym przedstawiciele Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM prowadzący na zalecenie lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad konsultacje społeczne. – Te trzy warianty przecinają jednak liczne obszary chronione ze względów środowiskowych. Dlatego też opracowano czwarty wariant omijający od strony południowej obszary Natura 2000. Początkowy odcinek tego wariantu przechodzi przez gminę Kamień.


- Jesteśmy dopiero w początkowej fazie projektowania przyszłej drogi – podkreślał Leszek Wilczopolski, naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA O/Lublin. – Proponujemy kilka wariantów trasy ekspresowej oczekując od mieszkańców uwag dotyczących jej przebiegu i wskazania preferowanego wariantu. Te informacje zostaną wykorzystane przy tworzeniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i wskazaniu najkorzystniejszego rozwiązania. W dalszej kolejności powstanie raport o oddziaływaniu na środowisko i złożymy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. Dopiero po otrzymaniu jej dowiemy się, który wariant został wybrany do realizacji.


Jak się okazało, większość zgromadzonych na spotkaniu mieszkańców gminy Kamień chciała by trasa ekspresowa przebiegała przez ich tereny. Padały pytania dotyczące ekranów ochronnych, ich odległości od domów, rozwiązań komunikacyjnych, dróg serwisowych i oczywiście wysokości odszkodowań za grunty.


- Na to ostatnie pytanie nie potrafię odpowiedzieć, gdyż wyceną gruntów i nieruchomości będą zajmować się biegli działający na zlecenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - tłumaczył naczelnik Wilczopolski.


konsultacjeS12_kamien1.JPG  Wójt Gminy Kamień, Roman Kandziora, wskazał na potrzebę zlokalizowania na terenie gminy węzła i połączenia go z drogą wojewódzką 844. To pozwoliłoby na przeniesienie ruchu ciężarówek zmierzających skrótem drogą powiatową do cementowni w Chełmie i poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców gminy.


- W naszym opracowaniu wskażemy na potrzebę zarezerwowania miejsca pod przyszły węzeł – tłumaczył naczelnik Wilczopolski. – Jednak budowa połączenia z drogą wojewódzką to zadanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.


Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin przez które poprowadzono warianty przyszłej S12 będą trwały do 27 marca, a uwagi i opinie można składać do 6 kwietnia w urzędach gmin. można również przesyłać w w/w terminie na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres email piaski-dorohusk@ek-kom.pl, z dopiskiem: „S-12 Piaski – Dorohusk – konsultacje społeczne”.


 


Terminy kolejnych spotkań


18 marca, Gmina Piaski, godz. 17.00 - Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22
19 marca, Gmina Siedliszcze, godz. 10.00 - Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a
25 marca, Gmina Dorohusk, godz. 16:00, Pałac Suchodolskich w Dorohusku Osadzie, ul. Parkowa 5
26 marca, Gmina Trawniki, godz. 16:00: sołectwa Siostrzytów, Pełczyn, Trawniki Kolonia, Dorohucza - budynek po byłej Szkole Podstawowej w Pełczynie; godz. 18:30: sołectwa Stróża Wieś, Stróża Kolonia, Biskupice - Szkoła Podstawowa w Biskupicach
27 marca, Gmina Rejowiec Fabryczny, godz. 14 - Krzywowola 23a (budynek mieszkalny)


 


W dniach 23 – 27 marca, od godz. 8:00 do 14:00, pracownicy firmy EKKOM w siedzibie UG Chełm będą wyjaśniać wszystkim zainteresowanym mieszkańcom kwestie przebiegu przyszłej trasy S12.


 


18.03.2009