viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2009

Spotkanie konsultacyjne w Piaskach i gminie Siedliszcze

24-11-2009
Dlaczego nie ma wariantu południowego omijającego zabudowania i kiedy ruszy budowa trasy ekspresowej? Mieszkańcy obecni na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie planowanego przebiegu na terenie gminy drogi S12 Piaski – Dorohusk podnosili też kwestie związane z dogodnością przyszłych dojazdów do pól.

konsultacjeS12_piaski2.JPG  Autorzy projektu przebiegu przyszłej trasy tłumaczyli iż trzy z czterech wariantów pokrywają się z przebiegiem obecnej drogi krajowej nr 12, tak jak to zakładały poprzednie plany. Powstanie trasy ekspresowej wymagałoby dobudowania po stronie północnej drugiej jezdni, a także drogi dojazdowej. To zaś wiązałoby się z wykupem siedlisk, które znajdą się bardzo blisko drogi. Wariant czwarty również na początku pokrywałby się z obecną DK12 by później odchylić się na północ. Najmniejszą ilością kolizji z budynkami cechuje się natomiast wariant 4a oznaczony na mapach kolorem ciemnozielonym odchodzący na północ od obecnej trasy.


- Po południowej stronie DK12 mamy dwie pomnikowe aleje drzew wpisane do rejestru zabytków co wyklucza możliwość zaprojektowania tam drogi – tłumaczył Leszek Wilczopolski, naczelnik Wydziału Dokumentacji lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


konsultacjeS12_piaski6.JPG  Na terenie gminy Siedliszcze pierwszy wariant przyszłej trasy ekspresowej pokrywa się z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 12. Wariant drugi zaprojektowano tak by w jak największym stopniu wykorzystywał obecną drogę, a jednocześnie omijał obszary zabudowane i chronione ze względu na walory środowiskowe. Trzecią propozycję poprowadzono najbardziej na północ od istniejącej drogi, a czwarty wariant na terenie gminy biegnie początkowo na południe od DK 12. Ze względu na lokalizację proponowanego obszaru Natura 2000 „Pawłów” droga ekspresowa odchyla się północ przecinając obecną trasę by ominąć Anusin i na wysokości Marynia wraca na południową stronę. Podczas spotkania mieszkańcy gminy dopytywali się o szczegóły przebiegu trasy i termin rozpoczęcia inwestycji.


Obecnie prowadzone konsultacje społeczne mają przedstawić mieszkańcom proponowane warianty przebiegu przyszłej trasy ekspresowej. Zainteresowani mogą zgłaszać do tych propozycji swoje uwagi wskazując wariant preferowany. Na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego nie są jeszcze rozpatrywane rozwiązania dotyczące szczegółów technicznych projektu (np. szerokości i kątów nachylenia zjazdów na pola), ale mieszkańcy mogą zgłaszać opinie i wnioski dotyczące np. szerokości dróg serwisowych.


Zebrane podczas konsultacji materiały zostaną wykorzystane do wskazania preferowanego wariantu przyszłej trasy S12 i przedstawione we wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podejmie decyzję o wyborze wariantu do budowy (powinniśmy ją poznać na początku przyszłego roku). Procedury związane z przygotowaniem budowy S12 będą zakończone w 2011 roku i wtedy też będą mogły rozpocząć się prace. Pamiętajmy, że jest to zadanie rezerwowe na liście budowy dróg na Euro 2012 i jego realizacja uzależniona jest od funduszy.


Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin przez które poprowadzono warianty przyszłej S12 będą trwały do 27 marca, a uwagi i opinie można składać do 6 kwietnia w urzędach gmin. można również przesyłać w w/w terminie na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres email piaski-dorohusk@ek-kom.pl, z dopiskiem: „S-12 Piaski – Dorohusk – konsultacje społeczne”.


Terminy kolejnych spotkań


25 marca, Gmina Dorohusk, godz. 16:00, Pałac Suchodolskich w Dorohusku Osadzie, ul. Parkowa 5
26 marca, Gmina Trawniki, godz. 16:00: sołectwa Siostrzytów, Pełczyn, Trawniki Kolonia, Dorohucza - budynek po byłej Szkole Podstawowej w Pełczynie; godz. 18:30: sołectwa Stróża Wieś, Stróża Kolonia, Biskupice - Szkoła Podstawowa w Biskupicach
27 marca, Gmina Rejowiec Fabryczny, godz. 14 - Krzywowola 23a (budynek mieszkalny)


W dniach 23 – 27 marca, od godz. 8:00 do 14:00, pracownicy firmy EKKOM w siedzibie UG Chełm będą wyjaśniać wszystkim zainteresowanym mieszkańcom kwestie przebiegu przyszłej trasy S12.


 


19.03.2009