viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

GDDKiAMateriały dla mediów

Umowa na budowę kolejnego odcinka S3

13-12-2007
Umowę na budowę III odcinka drogi ekspresowej S3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski; węzeł „Myślibórz” (bez węzła) - węzeł „Gorzów Północ” podpisano dzisiaj tj. 13 grudnia br., w siedzibie GDDKiA w Warszawie. Roboty budowlane wykona firma Berger Bau GmbH za kwotę 593,4 mln złotych (brutto). Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Spójności. Niespełna 27–kilometrowy odcinek drogi ekspresowej zostanie wybudowany przez wykonawcę w 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót budowlanych. 11 października 2007 r. rozpoczęła się budowa II odcinka Pyrzyce – Myślibórz.

Ekologia:
• przejścia dla dużych zwierząt – 11 sztuk,
• zbiorniki retencyjno – filtracyjne – ilość 7 sztuk,
• zbiorniki retencyjno – odparowujące – ilość 13 sztuk,
• kanalizacja deszczowa – długość ok. 8,9 km,
• ekrany akustyczne o wysokości 4,00 m –  długość 2050 m,
• przepusty dla małych i średnich zwierząt  – 24 przepusty dla zwierząt małych,
• wygrodzenie drogi  – na całej długości projektowanego odcinka.

Zakres rzeczowy obejmuje:
• wykonanie dwujezdniowego odcinka drogi o długości 26,7 km,
• budowę 25 obiektów inżynierskich w tym:
       - 11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej,
       - 10 wiaduktów nad drogą ekspresową,
       - 1 wiaduktu w ciągu przekładanej drogi krajowej nr 3,
       - 3 wiaduktów nad istniejącą drogą krajową nr 3,
• budowę przepustów drogowych z blachy stalowej oraz z rur żelbetowych,
• budowę jednego obwodu utrzymania - OU „Baczyna”,
• budowę oświetlenia,
• doprowadzenie mediów do miejsc obsługi  podróżnych,
• przebudowę dróg bocznych,
• wykonanie dróg dojazdowych,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• przebudowę kolidujących sieci i urządzeń  infrastruktury technicznej,
• obsadzenie dogęszczającej zieleni na odcinkach obszarów leśnych oraz wykonanie pasów zieleni izolacyjnej,
• zainstalowanie ekranów akustycznych,
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry techniczne drogi głównej:
• klasa techniczna    S
• prędkość projektowa    100 km/h
• obciążenie na oś    115 kN/oś
• kategoria ruchu    KR6

Droga ekspresowa S3 Świnoujście – Lubawka
Planowana droga stanowi fragment trasy międzynarodowej E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym. S3 prowadzi południkowo od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na północny, wzdłuż zachodniej granicy kraju do granicy z Czechami. Za pośrednictwem linii promowych zapewni najkrótsze bezpośrednie połączenie południowej Skanii z północnymi Czechami (rejon Radca Kralove i Pardubic) oraz Pragą.

Obecnie jedynie krótkie odcinki trasy posiadają status drogi ekspresowej. Są to: Goleniów-Rzęśnicam, Sulechów-Racula, obwodnice Gorzów Wielkopolskiego, Międzyrzecza, Nowej Soli i Wolina oraz 20 km drogi w okolicy Polkowic i Lubina. Droga pośrednia połączy aglomerację szczecińską z aglomeracją poznańską (autostrada A2) oraz wrocławską, śląską i krakowską (autostrada A4).