viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

11-06-2007
Dnia 9 grudnia 2006 roku z inicjatywy pracowników: GDDKIA odział Kielce, SITK została odsłonięta tablica upamiętniająca 2 sylwetki inżynierów Pana Henryka Pałysa i Pana Stanisława Kular

Podczas spotkania mieliśmy możliwość wysłuchać referatu pt. „ Ocalić od zapomnienia wygłoszonego przez Pana Tomasza Wagrowski oraz sami zaprezentować Wydział Historii Drogownictwa.
tablica.jpg  fot.jpg  Dr inż. Henryk Pałys /1905-1983/palys.jpgUrodził się w Skarżysku Kamiennej. W 1934r. ukończył wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. W lipcu 1934r. pracował już przy przebudowie drogi państwowej  Nr 13 na odcinku Skarżysko- Kielce, a od połowy 1936 r jako kierownik robót prowadził przebudowę brogi państwowej nr 12 na odcinku Kielce –Chmielnik. Był wówczas prekursorem budowy nawierzchni bitumicznych. Od 1945 r. kierował pracą Powiatowego Zarządu Drogowego w Kielcach, a po reorganizacji drogownictwa był w latach 1953-1971 kierownikiem Laboratorium Drogowego WZDP w Kielcach. Z dużą odwagą wprowadzał nowe technologie robót z wykorzystaniem miejscowych materiałów kamiennych i gruntów, był stałym współpracownikiem COBIRTD w Warszawie. Cieszył się przez wszystkie lata i szczególnym autorytetem. Na emeryturze nadal zajmował się badaniami naukowymi, co zaowocowało obroną pracy doktorskiej na Politechnice Warszawskiej w 1973 r. Przez wiele lat jako nauczyciel zawodu pracował w Kieleckim Technikum Drogowym. W następnych latach pracy zajmował się historią i tradycją drogownictwa regionu kieleckiego. Był również długoletnim działaczem SITK za co otrzymał godność Członka Honorowego. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Zmarł 29.X.1983. spoczywa na cmentarzu w Cedrzynie. Dr inż. Stanisław Kular /1934-1985/kular.jpgUrodził się w Dębianach koło Kazimierzy Wielkiej.  W 1957 r. ukończył Wydział Budowy Dróg i Ulic na Politechnice Krakowskiej. Przez blisko 4 lata pracował jako kierownik Wydziału Komunikacji PPRN w Kazimierzy Wielkiej, a od 1962r w WZDP Kielce i następie w DODP Kielce. Z dniem 13.VII.1971 r. powołany na stanowisko na stanowisko Laboratorium Drogowego. Był wielkim entuzjastą postępu technologicznego w drogownictwie opartego na rzetelnych  badaniach naukowych. Własny program naukowy obejmujący możliwości wykorzystywania odpadowych pyłów cementowych do stabilizacji gruntów zakończył obroną pracy doktorskiej na Politechnice Śląskiej w 1978r. Był bardzo aktywnym kierownikiem, uczestnikiem wielu konferencji naukowych, współpracownikiem COBiRTD w Warszawie, autorem artykułów w prasie technicznej. W latach 1966-1980 pracował jako nauczyciel zawodu w Kieleckim Technikum Drogowym, a w 1981r. podjął prace dydaktyczną na Politechnice Świętokrzyskiej. Prywatny czas poświęcał na działalność społeczną w SITK w Kieleckim Towarzystwie Naukowym. W dowód uznania otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych. Zmarł nagle w czasie konferencji technicznej w dniu 28.VI.1985r. Spoczywa na cmentarzu w Cedzynie.