viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

I Polski Kongres Drogowy

10-11-2006
W dniach 4 – 6 października 2006 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pod patronatem Ministra Transportu Jerzego Polaczka miał miejsce I Polski Kongres Drogowy pod hasłem „Lepsze drogi – lepsze życie”

Warszawski Kongres był wznowieniem cennej inicjatywy, jakim są zgromadzenia Polskiego Kongresu Drogowego, które po raz pierwszy odbyły się w 1928 roku.

Sesja inauguracyjna odbyła się w auli Politechniki Warszawskiej z udziałem premiera Jarosława Kaczyńskiego, który do uczestników Kongresu powiedział „Bez nowoczesnych dróg Polska nie może się rozwijać, nie osiągnie spójności z resztą Europy, pod względem gospodarczym wpisując się w system komunikacji drogowej zapewniając wysokie standardy bezpieczeństwa”.

 W ciągu trzech dni obradowania Kongresu można było usłyszeć wiele osób znanych w środowisku drogowców, którzy mieli możliwość wypowiedzenia się na różne tematy z zakresu dróg, budownictwa drogowego i mostowego, administrowania drogami oraz bezpieczeństwa na nich.

Uroczystość taka nie mogła odbyć się bez obecności przedstawicieli Wydziału Historii Drogownictwa GDDKiA. Nasza delegacja wraz niemałą częścią eksponatów na te dni przeniosła się na szóste piętro Pałacu Kultury i Nauki by tam prezentować Wydział. Miłym zaskoczeniem dla Naczelnika naszego wydziału było uroczyste wręczenie dyplomu uznania „Za wybitne zasługi w pielęgnowaniu tradycji polskiego drogownictwa”, podpisanego przez Prezesa PKO Zbigniewa Kotlarka oraz Przewodniczącego Rady Programowej prof. Dariusza Sybilskiego.

  „Kończą się obrady, ale wielka praca na rzecz dróg przed nami” - powiedział podczas ostatniej sesji plenarnej  Zbigniew Kotlarek, prezes Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy. Zapewnił, że merytoryczne wnioski płynące z trzydniowych obrad trafią do wszystkich osób i instytucji, które mają wpływ na stan i tempo modernizacji polskiej sieci drogowej.

I Polski Kongres Drogowy nawiązywał do tradycji czterech zjazdów drogowców z lat 1928 -1938. Kolejny Kongres ma zostać zwołany w 2008 roku.

1.jpg  2.jpg  3.jpg 
4.jpg  5.jpg  6.jpg 
7.jpg  8a.jpg  9a.jpg 
10.jpg  11.jpg  12.jpg 

Uczestnicy Kongresu Drogowego złożyli swoje podpisy pod deklaracją.

d1.jpg  d2.jpg  d3.jpg  d4.jpg  d5.jpg  d6.jpg 
d7.jpg  d8.jpg  d9.jpg  d10.jpg  d11.jpg  d12.jpg 
d13.jpg  d14.jpg  d15.jpg  d16.jpg  d17.jpg  d18.jpg 
d19.jpg  d20.jpg  d21.jpg  d22.jpg  d23.jpg  d24.jpg 
d25.jpg  d26.jpg  d27.jpg  d28.jpg  d29.jpg  d30.jpg 
d31.jpg  d32.jpg  d33.jpg  d34.jpg  d35.jpg  d36.jpg 
d37.jpg  d38.jpg  d39.jpg  d40.jpg  d41.jpg  d42.jpg 
d43.jpg  d44.jpg  d45.jpg  d46.jpg  d47.jpg  d48.jpg 
d49.jpg  d50.jpg  d51.jpg  d52.jpg  d53.jpg  d54.jpg 
d55.jpg  d56.jpg  d57.jpg  d58.jpg  d59.jpg  d60.jpg 
d61.jpg  d62.jpg  d63.jpg  d64.jpg  d65.jpg  d66.jpg 
d67.jpg  d68.jpg  d69.jpg  d70.jpg  d71.jpg  d72.jpg 
d73.jpg  d74.jpg  d75.jpg  d76.jpg  d77.jpg  d78.jpg 
d79.jpg  d80.jpg  d81.jpg  d82.jpg  d83.jpg  d84.jpg 
d85.jpg  d86.jpg  d87.jpg  d88.jpg  d89.jpg  d90.jpg 

 

Deklaracja Polskiego Kongresu Drogowego

Mamy historyczną szansę odrobienia zaległości w rozwoju infrastruktury drogowej. Stoimy przed unikalna możliwością radykalnego unowocześnienia i głębokiej przebudowy polskiej sieci drogowej. Nie można tego zmarnować.

Po raz pierwszy dysponujemy wystarczającymi środkami na rozbudowę i unowocześnienie dróg pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Równocześnie musi rosnąć ilość środków z budżetu państwa oraz krajowych funduszy celowych, które są przeznaczone na przyspieszenie procesów przygotowania inwestycji - dzisiaj najbardziej niedoinwestowanych i sformalizowanych, długotrwałych i skomplikowanych.

Precyzyjnie zostały określone przyczyny opóźnień w poszczególnych etapach procesów inwestycyjnych w budownictwie drogowym, a zwłaszcza w przygotowaniu i realizacji budowy.

Należy zmieniać prawo, usprawniać procedury, dyscyplinować wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – od ustalenia wariantu przebiegu drogi, przez budowę, po jej utrzymanie.

Trzeba skupić wysiłki środowiska drogowców, władz państwowych, samorządowych i Komisji Europejskiej oraz wielu sektorów, dotąd tylko pośrednio zaangażowanych w działania na rzecz polskich dróg. Tego wymaga dobro obywateli, interes kraju i gospodarki.

Właśnie dlatego I Polski Kongres Drogowy obradujący pod hasłem „Lepsze drogi – lepsze życie” inicjuje powołanie Koalicji na Rzecz Lepszych Dróg.

Zapraszamy do nich wszystkich: użytkowników dróg, środowiska branżowe i zawodowe związane z budownictwem drogowym, instytucje administracji państwowej i samorządowej, firmy i przedsiębiorstwa, banki, instytucje finansowe – słowem zapraszamy do udziału w niej wszystkich, którzy mogą, chcą i potrafią przyczynić się do zwiększenia tempa zmian na polskich drogach, przyspieszenia ich rozwoju i modernizacji.

Musimy działać wspólnie i zdecydowanie. Cenna będzie każda pomoc i wsparcie.

 

Prezes Polskiego Kongresu Drogowego                  Przewodniczący Rady Programowej
Zbigniew Kotlarek                                                           prof. Dariusz Sybilski